Lön för sjuksköterskor som utbildar sig till specialister

Region Västmanland satsar 25 miljoner kronor under 2022 för konceptet Investera för framtiden. Det är en viktig del av Region Västmanlands strategi för att vara en attraktiv arbetsgivare.

Utgångspunkten för Investera för framtiden är att bidra till kompetensutveckling genom att erbjuda en studielön vid studier – exempelvis för specialistutbildning för sjuksköterskor.

– Investera för framtiden ska underlätta omställningsarbetet genom kompetenshöjning, kompetensväxling och individuella lösningar. Det är en gemensam strategi som grundas på en god samverkan med de fackliga organisationerna. Det är en mångårig satsning och vi är glada att den nu fortsätter med 25 miljoner kronor för år 2022, säger Lena Johansson (S), regionråd med ansvar för personalfrågor.

Regionen påpekar i ett pressmeddelande att man arbetar långsiktigt för att utveckla en personal- och arbetsgivarpolitik som stödjer en framgångsrik verksamhet, och säkrar kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården och den övriga verksamheten.

”Förutom Investera för framtiden satsar regionen på att möjliggöra nya digitala lösningar inom personalområdet, samt fortsatta utbildnings- och utvecklingsinsatser för regionens chefer och ledningsgrupper.
Hälsofrämjande arbetsplats
Dessutom verkar regionen inom arbetsmiljöområdet för att fortsatt bidra till att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats med låg sjukfrånvaro. Sex miljoner kronor anslås under år 2022 för extra satsningar på arbetsmiljö och utveckling av personal- och arbetsgivarpolitik, framhåller man.

%d bloggare gillar detta: