Stor glädje efter byggförbud mot vindkraft på Långholmsberget

Många boende i Fagersta, Skinnskatteberg och Vad kan andas ut efter beskedet att det inte ska byggas vindkraftverk på Långholmsberget.
– Ett underbart besked, säger Kristian Berggren i Baggå.

Det är med stor glädje som boende i både Skinnskatteberg, Vad och Fagersta tar emot beskedet att Smedjebacken säger nej till en vindkraftspark på Långholmsberget. De slipper se och höra naturen förstöras av stora vindsnurror, som skulle ha stor inverkan på både trivseln och djurlivet.

Protesterna har varit mycket starka från olika håll och det som fick Smedjebackens ledning att ge med sig var att båda grannkommunerna Fagersta och Skinnskatteberg reagerade starkt mot en vindkraftspark på Långholmsberget nära Högbyn och som skulle ha påverkat friluftslivet väldigt negativt i området kring Bruksleden och synts tydligt från Vads udde där det just nu byggs nya villor.

– Vi har nåtts av det glädjande beskedet att vildmarken Långholmsberget med sitt betydande djurliv strukits ur Smedjebackens vindbruksplan. Detta fast revideringen av vindbruksplanen som varit ute på samråd har skjutits på framtiden. Beslutet av S, V och MP i Smedjebacken har tagits eftersom både Skinnskattebergs och Fagersta kommun protesterat mot planerna, säger Gunilla Elander och Kristian Berggren i Baggbron.

– Området Långholmsberget räcker inte på långa vägar till för de 15 stycken nästan 300 meter höga vindkraftverk som Njordr planerat för, de hade placerats ut hela vägen från Långholmsberget och Örtjärn förbi Billsjön och Lexsjöbo ned mot Viksberg. Bruksleden passerar från Högbyn via Billsjön till Malingsbo-Klotens naturreservat i Skinnskattebergs kommun och hade gått längs hela detta industriområde. Djurlivet i den här vildmarken är helt fantastiskt och störningarna hade blivit betydande om den planerade industrietableringen hade förverkligats, säger de.

– Vindkraftverken på Långholmsbergsområdet hade varit synliga över stora delar av Smedjebackens, Fagersta och Skinnskattebergs kommuner. Det hade haft en stor påverkan på riksintressena Barkensjöarna och Malingsbo-Kloten, det är ett väldigt klokt beslut som nu har tagits av politikerna i Smedjebacken, understryker Gunilla Elander och Kristian Berggren.

%d bloggare gillar detta: