Betydligt högre hyra i brukskontoret och stationshuset än på Norbergsvägen

Det skiljer cirka en och en halv miljon kronor mellan den årskostnad som Fagerstas kommunalråd påstår att man skulle ha betalat i hyra för husen på Norbergsvägen, jämfört med vad ekonomikontoret uppger.

Efter uppgifter i rikspressen och insändare i lokalmedia om att det är dyrare för en kommun att hyra än att äga ett kontor, gick Fagerstas kommunalråd ut och hävdade att det inte gäller Fagersta. Men den kostnad han hävdar att man skulle haft för Norbergsvägen 19 och 21 stämmer inte med ekonomikontorets uppgifter.

Många har de senaste åren kritiserat att Fagersta kommun över huvud taget köpte och sedan sålde brukskontoret och stationshuset för att hyra in sig och flera kända ekonomer har i riksmedia hävdat att sådana affärer är dåliga på sikt.

I ett insändarsvar i FP skriver Marino Wallsten att ”Nu garanteras istället en årlig hyra på 5,7 miljoner kronor. En bit under det kommunen betalade på Norbergsvägen alltså. Varje år.” Han nämner att det genomfördes en hyressänkning inte långt innan beslut om köp av Brukskontoret och Norra station, men inte hur stor den var och vad hyran varit de senaste åren.

Eftersom det under debattens gång förts fram flera olika uppgifter från politiker om hyran mejlade Fagersta Nyheter kommunen och frågade vad den verkliga hyran är/var för kommunhusen på Norbergsvägen.

Svaret kom på onsdagen från Mazen Bahtiti, controller på Norra Västmanlands ekonominämnd som klargör att årshyran 2019 var 2 762 536 kronor för Norbergsvägen 19 och 1 652 506 för Norbergsvägen 21.
Totalt: 4 415 042 kronor. Detta innefattar verksamhetslokaler och kontorslokaler för Fagersta kommun samt NVK.
För 2021 var den totala årshyran för de båda höghusen 4 452 128 kronor.

Det visar att kostnaden för att hyra nuvarande kommunhus är cirka 1,3 miljoner kronor högre per år än om man stannat kvar på Norbergsvägen. På 25 år som kontraktet gäller blir det drygt 32 miljoner dyrare och inte billigare som kommunledningen påstått hela tiden.

Nästa steg är att Fagersta kommun ska bygga om de båda kommunhusen till hyreslägenheter. Vad det kommer att kosta finns det ingen närmare beräkning på än. Projektet kompliceras bland annat av att det ena höghuset har två hissar.

Kommunalrådet går hårt åt insändarskribenten. ”Men signaturen som avkräver ansvar utan att ta ansvar själv för sina åsikter, kanske inte kan räkna. Tur det inte är denne som styr”, skriver Marino Wallsten i sitt svar.

Ola Wahlsten

%d bloggare gillar detta: