Satsning på boenden, kulturhus, konstgräs och vattenrutschkana

Efter att skolan, maten och idrotten prioriterats de senaste åren i Fagersta ser det nu ut som att kulturen äntligen står på tur för att få sin släng av sleven.

Bland de objekt som är prioriterade i investeringsplanen finns det efterlängtade kulturhuset med, här kallat allaktivitetshus. Meningen är att det ska innehålla både bibliotek och kulturskolan.

I budgeten för nästa år påpekas att Fagersta bibliotek och Fagersta kulturskola saknar verksamhetsanpassade lokaler, vilket påverkar besöks- och arbetsmiljön, service och utveckling. Biblioteket är gammalt och slitet och kulturskolan tvingades ned i Risbros källare för 25 år sedan för att spara pengar.

Ett kulturhus har varit på tapeten i många år utan att någon politisk majoritet satt spaden i marken. De senaste åren är det bygge av centralköket på Fårbo, utbyggnad av Alfaskolan och Per Olsskolan, samt nybygge av förskolan Skogsgläntan som varit de stora projekten.

Men man har även satsat på idrotten i form av upprustning av Fagerlidens ishall, två allroundplaner för bollspel, samt ny kylanläggning till Västanfors IP. Ytterligare två planer för spontanidrott är inplanerade, en på Uggelbo och en centralt, eventuellt på Risbroskolans stora gräsmatta. Dessutom blir det en vattenrutschkana och en ny konstgräsplan nästa år.

Meningen var från början att kulturhuset skulle ha stått klart nu, placerat någonstans i centrum där det numera inte finns så mycket ledig plats kvar annat än i hörnet i Vilhelminaparken mot korsningen Dalavägen – Stationsvägen. Det behöver dock inte innehålla en fullmäktigesal som används endast tio gånger per år, eller en biograf eftersom det redan finns en stor i Folkets hus.

Inför budgetmötet i fullmäktige har det gjorts en prioritetslista med följande projekt de närmaste åren:

• Äldreboende

• Bostäder inkluderat flerbostadshus i centrumnära läge

• Allaktivitetshus

• LSS-boende

• Förbättringsåtgärder utifrån fördjupningen av översiktsplan – Insatser i linje med Vision 2030

• Energieffektiviseringar

• Vattenrutschkana i Fagerstahallen

• Allaktivitetsplaner

• Konstgräsplan

• Ny ventilation på Alfaskolan

%d bloggare gillar detta: