Landshövdingar starkt oroade över höjda vattennivåer

Situationen med förändrade vattennivåer i Hjälmaren och Mälaren är så oroväckande att regeringen behöver agera.
Det är budskapet i ett brev som de fem landshövdingarna i länen som har stränder i sjöarna har lämnat till miljödepartementet.

– Händelserna i Tyskland under sommaren 2021 ger exempel på hur allvarligt läget kan bli vid väderförhållanden som väntas bli vanligare. I Mälaren uppmättes i december 2000 det högsta vattenståndet under reglerad tid sedan 1940-talet. I Hjälmaren blev flera invallningar genombrutna och ytterligare ett antal var nära brott, skriver de.

Mälaren och Hjälmaren är Sveriges tredje respektive fjärde största sjö och de fem länen har mer än en tredjedel av Sveriges hela befolkning. Sjösystemet tar hand om vattenvägarna från Bergslagen, Hjälmaren rinner ut i Mälaren via Hyndevadsån i Eskilstuna och via Arbogaån/ Hjälmare kanal. Båda sjöarna fungerar som dricksvattentäkter.

Landshövdingarna ser uppenbara risker när klimatförändringarna höjer havsnivån. Höjdskillnaden mellan Östersjön och Mälaren är bara 0,7 meter, detta kommer att minska ytterligare när klimatförändringarna får Östersjön att stiga. Därmed är faran för översvämningar stora eftersom möjligheten för avtappning begränsas.

– Det är hög tid att kartlägga sårbarheterna och vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjning, livsmedelsproduktion och samhällsviktig infrastruktur, skydda bebyggelse, samt värdefulla vatten- och naturmiljöer. Utan dessa åtgärder finns det risk att den här expansiva regionen inte kan fortsätta att vara en av Sveriges viktigaste tillväxtmotorer, skriver landshövdingarna.

De fem länsstyrelserna med landshövdingarna Minoo Aktharzand i Västmanlands-, Beatrice Ask i Södermanlands-, Göran Enander i Uppsala-, Maria Larsson i Örebro län och Sven-Erik Österberg, uppvuxen i Skinnskatteberg, begär nu att regeringen ska tillsätta en omfattande utredning så att riskerna kan förebyggas.

%d bloggare gillar detta: