Mats Svegfors ska utreda hur stödet till pressen ska moderniseras

Förre landshövdingen i Västmanland Mats Svegfors har fått i uppdrag av regeringen att utreda mediestödet efter att presstödsförordningen upphör att gälla 2023. Det välkomnas framför allt av nya medier som Fagersta Nyheter.

”Det är viktigt med ett långsiktigt hållbart mediestöd som bidrar till bra villkor och ger förutsättningar för oberoende och lokalt förankrad nyhetsförmedling i hela landet. Jag är glad att Mats Svegfors kommer att leda arbetet med att ta fram förslag som har brett politiskt stöd”, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Press- och mediestödet är godkänt av EU-kommissionen till och med 2023. Kulturdepartementet har nu gett tidigare publicisten, med mera, Mats Svegfors i uppdrag att utreda förändringar. Utredningen ska utvärdera dagens stödformer och lämna förslag på hur stödet kan förbättras.

Dagens system har kritiserats hårt eftersom det anses orättvist och innebär lokalt exempelvis att rika tidningskoncerner som Bonnier i Stockholm får två miljoner kronor över en treårsperiod för att FP ska bevaka Skinnskatteberg, trots att tidningen sedan många år redan har en tjänst avsatt för det uppdraget.

Betydligt mer får dock VLT för att de halkat under 30 procent i hushållstäckning.

%d bloggare gillar detta: