Ett sammanträde i maktfullkomligheten(S) tecken i Norberg

INSÄNDARE

Nog för att vi retoriskt brukar anklaga Socialdemokraterna och för all del också deras lilla vänstersvans att agera som att de äger makten och därmed också Norberg. Vi trodde dock aldrig att vi skulle får se det bli verklighet, men den 11 oktober 2021 hände det.

Det var tur att Christer och Lennart förberett sig med betablockare innan sammanträdet annars hade de riskerat att få en hjärnblödning – så förbannade blev de.

Maktdemonstrationen visade sig genom att Socialdemokraternas och Vänsterns budgetförslag smugits in som en textmassa under Norbergs kommuns logotype och presenterades som budgetberedningens förslag.

På direkt fråga om vem som författat skrivelsen så medgav kommunalrådet till slut att förslaget var upprättat av kommunchefen och henne gemensamt. Inledningsvis var hon inte alls besvärad av att man presenterade sina idéer under falsk flagg utan verkade istället vara stolt över bedriften.

Eftersom vi Demokrater medverkar i budgetberedningen kunde det omöjligt vara budgetberedningens förslag utan det hade skapats i kommunhuset av en grupp som består av socialdemokrater och kommunledningskontoret.

En senare fråga blir i vilken mån kommunchefen kan behålla sin trovärdighet som en politisk oberoende tjänsteperson och samtidigt medverka i ett sånt här partipolitiskt rävspel. Den debatten får vi ta senare.

Både socialdemokraterna och vänstern fick till slut krypa till korset och erkänna att det kanske inte var så lyckat att redovisa budgetförslaget under Norbergs kommuns flagg. Eftersom de utgör majoritet så är det troligen där man hamnar till slut men att utropa seger utan att bry sig om vad övriga folkvalda har för synpunkter och prioriteringar är magstarkt.

Socialdemokraterna och vänstern har ju för vana att köra sitt race utan att ta intryck av att Norbergs väljarbas inte enbart består av socialdemokrater.

Budgetförslaget från majoriteten kan betecknas som ett mellanmjölksförslag. Inga specifika satsningar inom någon sektor utan det mesta går till att hålla båten Norberg flytande.

Det förväntade överskottet både för 2021 som 2022 kommer att bli betydande vilket osökt leder till frågan om det inte är dags att sänka kommunalskatten. Det kan inte finns ett egenvärde att lägga pengar på hög utan då skall de istället gå tillbaka till medborgarna.

Demokraterna återkommer i frågan om skattesänkning när frågan skall behandlas i kommunfullmäktige den 25 november.

Christer Filipsson

Lennart Skansfors

Anna Lindgren

Demokraterna i Norberg

%d bloggare gillar detta: