Yrkestrafiken kollas extra noga av polisen

Polisen genomför nu en trafikvecka med inriktning yrkestrafik. Syftet med insatsen är att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler.

I fokus för polisens kontroller är den tunga trafiken. Det kontrolleras framför allt körkortsbehörigheter, fordons skick och vikt, lastsäkring och kör- och vilotider. Enligt Trafikverkets mätningar kör ungefär 70 procent av yrkestrafiken fortare än hastighetsgränsen, vilket är alldeles för många och innebär allvarliga konsekvenser om olyckan är framme.

– Förare som inte får den vila de behöver är en fara både för sig själv och för andra trafikanter. Vid våra kontroller lägger vi därför stort fokus på att kontrollera att förare tar sina raster och har en tillräcklig dygnsvila, säger poliskommissarie Erling Andersson vid nationella operativa avdelningen.

Extra fokus kommer också att läggas på att granska tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

Sedan en tid tillbaka har polisen också möjlighet att ta ut förskott avseende brott mot kör-och vilotider som riktar sig mot företag med hemvist utanför Sverige. Under veckan kommer polisen att se över denna möjlighet och intensifiera denna typ av åtgärd.

– Att vi nu kan kräva utländska företag på sanktionsavgift främjar trafiksäkerheten för alla. Syftet är att utländska förare ska ha rätt att ta ut sin normala veckovila på annan plats än i fordonet. Vi är positiva till att polisen utökar sina kontroller på vägen, säger Kenneth Fors, utredare på Transportstyrelsen.

– Yrkestrafiken sätter tempot i trafiken. Om de sänker hastigheten följer andra med. Vi uppmanar alla yrkesförare att vara förebild i trafiken. Om de inte lever upp till det får de räkna med att det kan rendera i böter eller sanktionsavgift, beroende vad de har gjort sig skyldiga till, avslutar Erling Andersson.

%d bloggare gillar detta: