Det blir inga parkeringar på Järntorget

2018 beslutade Fagersta kommun att satsa på en rejäl uppfräschning av Järntorget, med dekorativ vattenspegel, soltrappa, stjärnhimmel och p-platser för 16 bilar. Men nu måste man backa om bilarna.

Bakgrunden är den översiktsplan som tagits fram av miljö- och byggnadsnämnden där det står följande:
”Det finns en stor längtan hos de som bor och verkar i staden, efter ett mer dynamiskt och ändamålsenligt centrum. Alla, från kommunen som organisation till handlare, fastighetsägare och den enskilde invånaren, har att vinna på ett levande centrum, och alla behöver samverka för att nå dit.”

Det var ett storstilat förslag om Järntorget som togs fram av NVK för en konsultkostnad av närmare 800 000 kronor och innehåller även att göra gångfartsgata på Västmannavägen.

Meningen var att arbetena med att fräscha upp Järntorget skulle ha dragits igång direkt efter Våryran för två år sedan då Fagersta stad fyllde 75 år. Vatten- och avloppsledningarna i Västmannavägen var bytta och gatan skulle beläggas med ytmaterial som passar för en gångfartsgata, alltså stenplattor.

I arkitektfirman ÅF:s förslag beläggs torget med markbetongsten för att öka tillgängligheten för äldre och handikappade.
På torget byggs också en dekorativ vattenspegel med en ränna i mitten av området.
Höjdskillnaden mot Icas entre löser man med en stor soltrappa i trä.

Sittblock placeras ut på olika ställen, plus en stjärnhimmel med stillsam belysning i samspel med pollare och stolpar.
Det skulle också bli 16 parkeringsplatser framför Systembolaget och torghandeln ska väckas till liv igen.

Men den utformning och det material som arkitekten föreslagit gjorde att kostnaden drog i väg. NVK hade räknat med en byggkostnad på mellan 13 och 14 miljoner, men det kom bara in ett anbud. Och det låg på 16 230 000 kronor.
Det ansågs för dyrt och projektet stoppades.
NVK skulle göra en enklare projektering för att få ned kostnaden ett par miljoner, enligt gatuchef Leif Eriksson.

Men när det nu gått två år har spaden ännu inte satts i marken på Järntorget. Arbetena med gångfartsgatan är i sitt slutskede och efter det drar man igång med torget, där det till och från varit laglig respektive olaglig parkering det senaste året. Något som glatt många butiksbesökare medan andra irriterat sig på bilisterna.

Nu tyder dock allt på att det inte blir några p-platser på Järntorget. Vid senaste sammanträdet i NVK upplystes politikerna om att ”Fagerstas översiktsplan och den fördjupning som är genomförd av denna skall följas vad gäller centrums utformning. Järntorget skall exempelvis inte upptas av parkeringsplatser utan vara en plats med sittytor.”
Den enda reaktionen från politikerna var att de tackade för informationen.

%d bloggare gillar detta: