Nu ska Fagersta få fina elektroniska skyltar

De gamla skyltarna som utlovar Livstid har gjort sitt. De som kommer till Fagersta ska snart mötas av välkomstmeddelanden på två toppmoderna elektroniska skyltar för en kostnad av en och en halv miljon.

Fagersta kommun har i Vision 2030 en strategi att skapa tydliga och välkomnade entréer till staden. En åtgärd är att ta fram nya infartsskyltar.
Man fick avslag på tillstånd för en elektronisk skylt vid Aspatorp. När det gäller infartsskyltarna utmed väg 66 och väg 68 inom Fagersta kommun har Trafikverket och Länsstyrelsen beslutat att ge tillstånd för att bygga på följande platser:

• Välkomstskylt 1 ska placeras utmed väg 66, cirka 500 meter norr om vägen till Brandbo, på höger sida av vägen för trafik som färdas i nordlig riktning in mot Fagersta.

• Välkomstskylt 2 ska placeras utmed väg 66/68, cirka 3 000 meter sydväst om Fagersta vid Eskiln, på höger sida av vägen för trafik som färdas i nordlig riktning mot Fagersta. 

De elektroniska skyltarna behöver ström. Det finns det vid Eskiln men när det gäller skylten vid Brandbo måste det dras fram. Kostnaden beräknas till 228 400 kronor för den 800 meter långa sträckan. 

Vad gäller infartsskylt längs riksväg 68 från Norberg behöver en alternativ placering och/eller utformning utredas innan något beslut kan tas.
”På skyltarna ska det i huvudsak vara varumärkesstärkande budskap och bildspråk som publiceras. De digitala skyltarna ska vara ett redskap i det långsiktiga arbetet med att skapa och förmedla en positiv bild av kommunen och orten och är en del av Fagersta kommuns övriga kommunikationsarbete. Skyltarna ska rikta sig till förbipasserande, besökare och invånare”, konstaterar kommunen.

Budskapet ska vara kort, enkelt och tydligt
Ska stärka platsvarumärket Fagersta
• Kan vara samhällsinformation
• Kan vara evenemang som äger rum i Fagersta kommun och som marknadsför kommunen som plats
• Kan vara information kring större idrotts- och kulturprestationer
• Kan vara nationella och internationella mästerskap som hålls i kommunen.

• Får inte vara kommersiella, det vill säga ingen direkt reklam för företag eller
produkter får förekomma. Dock får kommersiella arrangemang av större dignitet i kommunen och dess närområde visas med arrangörens namn samt en bild med logotyp för ett företag.

%d bloggare gillar detta: