NVK:s överrock behöver ha ett passande namn

Den politiska organisation som inrättats för att hålla koll på NVK har inte hittat något passande namn. Nu vill ordföranden Gustav El Rachidi, S, att man kommer på ett bra namn på det som i kommunhuset kallas för ”överrocken”.

Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ägs av Fagersta och Norbergs kommuner. NVK sköter mängder av vardagliga uppgifter, men utför också byggprojekt och renoveringar åt kommunerna.

Det har fungerat under många år men när kommunalrådet Marino Wallsten för några år sedan fick se byggnadsställningar runt kommunhusen blev han överraskad.
Ingen hade talat om för honom att fasaden och fönster skulle renoveras. Samma sak gällde Fagerliden som tilläggsisolerades och fräschades upp utan att kommunledningen var informerad.

NVK hade dock inte gjort något formellt fel. Renoveringarna ingick i långtidsplaneringen och man hade aldrig tidigare behövt tillstånd för att sätta igång ett projekt. 
Men följden blev att i vart fall Marino Wallsten ville ha bättre insyn och bildade då en ägarnämnd tillsammans med Norbergs kommunalråd Johanna Odö. 

Ett avtal slöts om att inrätta en ägarnämnd för NVK, med syftet ”att säkerställa det lokala inflytandet”. Men namnet ägarnämnd visade sig vara kontroversiellt och byttes redan efter några månader ut till ägarberedning. Dock utan att styrdokumenten ändrades så att de överensstämmer med namnbytet.

Gustav El Rachidi, S, förklarade vid senaste mötet i NVK:S direktion att även benämningen ägarberedning är missvisande och förvirrande.
Direktionen gav förbundschef Kenneth Berggren i uppdrag att lämna förslag på lämplig benämning på forumet samt ändringar i styrdokumentet så att det överensstämmer med den verkliga hanteringen och avsikten med denna inrättning.

%d bloggare gillar detta: