Klart för inflyttning i nya kommunhuset

Byggbaracker och stängsel är borta från området kring det före detta Brukskontoret. Efter ett omfattande arbete är det nu i huvudsak klart att bli Fagerstas nya kommunkontor.

När brukskontoret i Fagersta stod färdigt för invigning för drygt 80 år sedan var det ett av landets modernaste, med en omgivning som imponerade på besökare. Särskilt då inredningen i rostfritt stål, de stora väggmålningarna och de båda vattendammarna.

Brukskontoret i Fagersta hade inte väckt någon uppmärksamhet på årtionden innan kommunen köpte det och sedan sålde det för att hyra och flytta in administrationen där.

Men en gång i tiden sprudlade byggnaden av liv.
Fagersta bruk var på stark frammarsch på 1930-talet och behövde ett nytt kontor som kunde härbergera den växande administrativa verksamheten.

1939 stod kontoret färdigt för inflyttning. Exteriören var rött tegel, ett favoritmaterial hos arkitekt Cyrillus Johansson, som också var inspirerad av den kinesiska byggnadsstilen.

1961 hade brukets framgångar ökat och Brukskontoret byggdes till med en fjärde våning. Ingen kunde då ana att stålkrisen skulle slå till drygt tio år senare och hundratals Fagerstabor miste jobben.

Succesivt började det stora kontoret att tömmas och till slut lämnades det helt av bruket. Men inom kort kommer det att fyllas av liv och rörelse då tjänstemännen flyttar in till sina nya arbetsplatser. Grundregeln är dock fortfarande att de som kan ska jobba hemifrån.

%d bloggare gillar detta: