Nej till stort Team 21 för Fagerstas skolor

Kommunledningen har gett uppdrag till utbildningsnämnden att presentera förslag på hur ett samordnat Team 21 skulle kunna inrättas med mellanstadium, högstadium och gymnasiet.
Men sakkunskapen avråder.

Alfaskolan har inrättat en verksamhet, ”Studiero”, som i begränsad omfattning erbjuder elever med särskilda behov en lugnare studiemiljö.
Per-Olsskolan har ”Studion”, som i större omfattning än Alfaskolan kan erbjuda elever med särskilda behov hjälp i en lugnare miljö.
Mariaskolan har på grund av lokalbrist inte kunnat inrätta en verksamhet som kan erbjuda detta.

Risbroskolan har sedan flera år verksamheten Team21 som med specialkompetens erbjuder 12-15 elever hjälp.
Brinellskolan har inrättat en verksamhet, ”Bryggan”, som i begränsad omfattning kan erbjuda elever särskilt stöd.

Utbildningschefen Per Österberg har undersökt möjligheten att inrätta en gemensam särskild undervisningsgrupp och kommit fram till att detta inte är en lösning då eleverna måste ha en skol-och klasstillhörighet.

”Det finns också rättsfall där föräldrars rätt att välja skola väger tyngre än ett bedömt behov av särskild undervisningsgrupp.
Inrättande av särskilda undervisningsgrupper på varje låg-och mellanstadieskola kommer att kräva förutom anpassning av assistentorganisation tillskott av nya budgetmedel”, säger han.

Österberg konststerar att Risbroskolan har en väl fungerande verksamhet som under flera år gett ett bra resultat och att möjligheten till ökat samarbete med Brinell bör undersökas.

Utbildningschefen drar slutsatsen att ett samordnat Team 21 från mellanstadiet till gymnasiet inte är genomförbart. Men att Team 21 kan inrättas på varje enskild mellanstadieskola om lokalmässiga och budgetmässiga förutsättningar ges.

%d bloggare gillar detta: