Stor skillnad mellan vad politiker och företagare tycker om klimatet

Medan Fagerstas politiker ger sig själva 4,23 i betyg om vilken attityd de har till företagande så blir det inte ens godkänt av företagarna själva. 2,58 blir betyget till makthavarna.

”Det är politikerna som i slutändan har den yttersta makten att fatta de besluten som påverkar förutsättningarna att driva företag i kommunen.
Politikernas syn på och samarbete med näringslivet är därför en avgörande faktor för det lokala företagsklimatet”, säger Svenskt näringsliv i rapporten om företagsklimatet.

Fagersta är i stort behov av fler små och medelstora företag dels för att minska sårbarheten av att vara så oerhört beroende av framför allt två stora industrier, och dels för att kunna locka fler att etablera och bosätta sig i staden.

Men medan framgångsrika småföretag växt fram på många håll i landet under många år, har det varit svårt att få nya att etablera sig i Fagersta, som också har länets högsta arbetslöshet.

Vartannat år får samtliga ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i princip samma enkät som företagarna får.
Resultaten från enkäten till politikerna är till för att kunna se om företagare och politiker i varje kommun tänker lika kring företagsklimatet.

Svaren visar att det är mycket stor skillnad på vad politikerna påstår är deras inställning jämfört med vad berörda företagare i Fagersta anser.
Företagen ute i landet har större tilltro till vad politikerna säger om sin attityd till företagande, där de får 3,26 i betyg. Klart godkänt alltså. Medan Fagerstaföretagarna bara ger betyget 2,58 till politikernas attityd.

”Att det finns en samsyn kring olika frågor hos företagare och politiker, oavsett om det handlar om ett bra eller ett dåligt betyg, är en signal kring företagsklimatet precis som att det är en signal om företagare och politiker tycker helt olika kring en fråga”, påpekar Svenskt näringsliv.

%d