Stopp för stora fester vid skolavslutningarna

Studentfirandet och skolavslutningar kommer att bli väldigt annorlunda även i år eftersom det är viktigt att minska spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten uppmanar till att ses utomhus.

Man bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras och uppmanar skolor att tänka på följande:

• Om ett utspring ordnas bör detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.

• Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.

• Begränsa antalet närvarande vid firandet för att undvika trängsel.

• Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.

Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd avstå från större sociala sammanhang med personer utanför sitt vanliga umgänge.

”Om du träffar personer utanför din närmsta krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra. Det är viktigt att tänka på detta även i samband med studentfirande och examensfester”, heter det.

För privata sammankomster gäller en deltagar­begränsning om max åtta. Det är den som yrkesmässigt använder upplåter lokaler som har att se till att de inte används eller upplåts till en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst som har fler än åtta deltagare.

Även en lokal som endast hyrs ut några gånger per år av exempelvis en kommun kommer att träffas av reglerna. Däremot kommer rent privat verksamhet, till exempel att en privatperson lånar ut sin bostad till en bekant, att falla utanför.

Kommunen kan dessutom utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I Fagersta är det främst Simbadet som brukar locka många i samband med att högstadiet har avslutning medan studenterna mestadels har privata fester hemma.

%d bloggare gillar detta: