Fagerstas ledning har nu insett att befolkningskurvan inte vänder uppåt

Så sent som för några veckor sedan sa Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten i FP att prognosen visade att folkmängden ska öka trots två års tapp. Men vid gårdagens möte i utbildningsnämnden kom kontrabesked – den väntas fortsätta minska.

När Fagersta kommun antog Vision 2030 för fem år sedan andades det stor framtidstro vad gäller folkmängden och därmed nödvändiga skatteintäkter som ska finansiera den offensiva utbyggnad som sattes igång.

Man satsade bland annat på ett nytt kök för 73 miljoner, samt byggde ut Alfaskolan och Per Ols för stora summor för att klara att ta emot ett ökat antal barn.
Dessutom byggdes en av landets mest spektakulärt utformade förskolor. Skogsgläntan togs i bruk för över ett år sedan men NVK och byggfirman är ännu inte överens om priset.

Dessutom flyttar kommunhuset till gamla Brukskontoret och de båda höghusen på Norbergsvägen byggs åter om till hyreslägenheter. Kostnaden är oklar men en miljon kronor per bostad har nämnts.

Till detta kommer köpet av Norrbygården för 15,5 miljoner, som ska rivas för ett antal miljoner innan nybygget kan starta.
Plus att det ska byggas ett allaktivitetshus som biblioteket, kulturskola, med mera kan flytta in i.

Satsningen på att fräscha upp från Vilhelminaparken till och med Järntorget har inletts. Det ska vara klart i sommar och beräknas kosta runt 13-14 miljoner.

Folkmängden i Fagersta kommun ökade under några år och uppgick till 13 464 invånare vid årsskiftet 2018-19. Men under både 2019 och 2020 minskade invånarantalet till 13 267. Det är 500 personer mindre än vad man trodde 2016. Det påverkar följaktligen kommunens budget framöver eftersom skatteintäkterna minskar.

Nästan 200 färre Fagerstabor på bara två år istället för en ökning med 300 betyder mycket för kommunens skatteintäkter och risken är att den negativa befolkningstrenden fortsätter eftersom de stora industrierna skurit ned på personalstyrkan. Det är främst familjer som flyttar, bland annat till Kolpebo och Vad.

”Kommunen står inför stora utmaningar när antalet unga och äldre ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Det förväntas leda till svårigheter med finansiering och kompetensförsörjning. För att möta utmaningen vidtas åtgärder vad gäller kompetensförsörjning, digitalisering och samverkan”, sa kommunens ekonomichef Stefan Granqvist i senaste delårsrapporten.

Lämna ett svar

%d bloggare gillar detta: