Väntar på vad Fagerstas skönhetsråd ska uträtta

I den fem år gamla Vision 2030 utlovades det att ett skönhetsråd skulle inrättas. Men vad har det uträttat?

Ska inte tjata om ”Svarta fläcken” som tydligen är en skönhet i kommunledningens ögon. Men det finns ju så mycket annat att åtgärda. Hur vackert är det med alla fallfärdiga neonskyltar från nedlagda företag i Fagersta centrum.

Det vore något för skönhetsrådet att agera för att åstadkomma en förbättring som skulle uppskattas av många. Hittar ingenstans vilka som ingår i detta exklusiva råd, är det Marino Wallsten, Åsa-Märta Sjöström och Nisse Bergström?

Handlare i ett allt tommare centrum

I Jönsbacken växer scharlakansvårskålen

Redan på 1300-talet började människorna i bygden kring Hedkärra i Fagersta att bryta kalk ur berget och i Jönsbacken finns tydliga spår efter brytningen i form av kalkbrott.
Det berättar Länsstyrelsen om naturreservatet Jönsbacken i Fagersta.

Marken runt omkring är fuktig och rik på kalk vilket gör att vissa växter trivs extra bra här.
Från parkeringen går en stig som leder fram till spåren av tre kalkbrott. Här startade brytningen av kalk redan på 1300-talet och pågick i ungefär 400 år.
Det går att se resterna av arbetet i form av höga, branta och nästan raka bergsväggar där kalken bröts ur berget. Kalk behövdes både till murbruk och som tillsats vid tillverkningen av järn. Väl framme vid kalkbrotten tar stigen slut, men man kan själv välja att gå vidare och upptäcka resten av naturreservatet.

Markerna runt berget består mest av våtmarker och barr- och lövskog. Förr användes dessa marker för att skörda hö på och än idag slås gräset på vissa delar. Nu slås det inte för höets skull, utan för att hålla marken öppen så att olika arter kan få växa och trivas.

I skogen trivs många sorters fåglar och man kan få syn på till exempel mindre hackspett, rosenfink, svarthätta och stjärtmes. Det finns även sällsynta svampar, som rutkremlan och scharlakansvårskålen, som är en vacker svamp med hatten formad som en skål. Insidan av skålen är lysande röd och ger en skarp kontrast till den vita utsida

”Att det finns mycket kalk i marken är betydelsefullt för många växter som till exempel ormbär, ögonljus, gullpudra och Kung Karls spira. På våren kan du se tibasten blomma och ett hav av blåsippor breda ut sig på marken. Det växer också flera orkidéer här, som korallrot, ängsnycklar och den sällsynta purpurknipproten”, påpekar Länsstyrelsen.

Hur kan Fagersta gång på gång lyckas skapa sådant motstånd?

/INSÄNDARE

Att kritiken mot vad Fagerstas styrande stundtals ställer till med är hård kan knappast ha undgått någon som följer insändarna på FN och FP. Agerandet går i mångt och mycket stick i stäv med Socialdemokraternas paroll att vi ska utveckla kommunen tillsammans.

Den stora klassiska symbolen i Fagersta sedan 50 år för maktpartiets ovilja att lyssna på andra än den egna partitoppen är betongkolossen som förstörde Fagerstas vackraste gata Dalavägen och korsningen Byxkröken bara för att sossenära Domus ville bygga där.

Det finns flera exempel som avstängningen av in- och utfarten vid Stationsvägen och riksväg 68, liksom tvångsflytten av vår omtyckta musikskola från de fina och verksamhetsanpassade lokalerna i gamla folktandvården ned i Risbroskolans unkna källare.
Varje gång har S i Fagersta utnyttjat sin maktposition och struntat blankt i opinionen och oppositionen, vad det ledde till 1998 kanske de har glömt?

Nu har man lyckats skapa en ny symbol för hur makt kan användas – asfalteringen i Vilhelminaparken. Även om den i folkmun kallade ”svarta fläcken” sedd med s-trogna ögon kanske pryder sin plats väl så är vi många som frågar oss om Fagerstaborna i gemen kan känna att de fått vara med och bidra under parollen ”Framtidens Fagersta bygger vi tillsammans”?

Det verkar då inte så på reaktionerna. Frågade en sosse på jobbet hur de reagerar på kritiken:
”Äh det är bara några gnällspikar på Facebook som klagar. Inget att bry sig i”, blev svaret.

Som grädde på moset har vi det nya kommunhuset där man upptäckt ett par månader innan flyttlassen ska börja gå från Norbergsvägen att det saknas hundra parkeringsplatser och nu måste arrendera mark intill och röja bort många hundra kvadratmeter grönska för att asfaltera för flera miljoner.

Bristen på kommunikation med allmänheten är tråkig. Varför tiger arbetarekommunens ordförande som är den som borde föra maktpartiets talan?
På K-G:s tid fick man i alla fall svar av en person som hade kunskap och vågade stå upp för sitt och partiets ställningstagande i olika frågor även om också han petades av S när det gått alldeles för långt och partiet fick kalla fötter.

KARL-ERIK, EN GÅNG I TIDEN SOCIALDEMOKRAT

20-årig norbergare häktad för grov misshandel

En Norbergsbo i 20-årsåldern häktades på måndagen av Västmanlands tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för grov misshandel av två ungdomar, en kille och en tjej i en lägenhet.

Det var vid tvåtiden natten till första maj som bråket uppstod vid en privat fest. Larmet till SOS gällde att en person var allvarligt skadad och när ambulansen kom fram hittade man en tonåring som blödde kraftigt från ett skärsår i halsen.

Den unge mannen bedömdes inledningsvis vara livshotande skadad men efter ett snabbt läkaringripande stabiliserades hans tillstånd.
Även en yngre flicka fick vård för skador hon åsamkats vid bråket.

Polisen grep 20-åringen som anhölls misstänkt för mordförsök. Åklagaren kunde dock inte styrka att mannen haft uppsåt att döda tonårskillen varför han häktades för grov misshandel.

Den fridlysta flodpärlmusslan lever i Klockarbo vid Baggå

Baggå i Skinnskatteberg är närmaste granne med naturreservatet Klockarbo och sträcker sig utmed Hedströmmen, där den fridlysta och hotade flodpärlmusslan lever, helt beroende av öring.

Området präglas av väcker natur med forsande vatten och högvuxen granskog i en brant sluttning. Här får besökarna utforska naturen på egen hand, eftersom det inte finns några anlagda stigar att följa.

”Det myllrar av liv i både vattnet och markerna intill. Hedströmmen är ett av länets fyra vattendrag där den hotade och fridlysta arten flodpärlmussla lever. Flodpärlmusslan kräver rent och strömmande vatten för att överleva. Den är beroende av fisken öring för att kunna föröka sig, eftersom flodpärlmusslans larver lever som parasiter på öringens gälar innan de utvecklas till musslor”, berättar Länsstyrelsen.

Larverna sitter kvar på öringarnas gälar i cirka nio månader och under den tiden utvecklas de till musslor. När musslorna är ungefär 0,4 mm släpper de taget om gälen, faller till botten och gräver ner sig.
De första åren är den helt nedgrävd men efter fem till åtta år blir de synliga. Öringen skadas inte av musslan utan lever vidare.

Skogen består främst av gran med inslag av björk, gråal och äldre tallar. Det finns döda träd i området, till glädje för olika insekter och fåglar som hittar både mat och boplats i de döda träden.
Från parkeringen vid Ormdalen kan man gå en stig till naturreservatet Baggå.

Bruksleden går längs med ån precis utanför reservatet och i den sydvästra delen gör den en liten sväng in.
Det finns en rastplats vid Hedströmmen och i området kan man se spår efter bäverns framfart i form av gnagda och fällda träd. Här finns också spår av gamla husgrunder.

Brinell satsar för att få fler 16-åringar att studera i Fagersta

NVU marknadsför sig med bland annat filmpresentationer i den stenhårda konkurrensen om vilken gymnasieskola 16-åringarna ska välja att gå i höst. Det är många andra skolor som drar i ungdomarna från Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg.

Brinells styrkor anses framför allt vara duktiga och engagerade lärare, samt det nya industritekniska programmet i samarbete med bland annat Epiroc och Seco Tools. Men också att det finns en bra bredd i utbudet.

Den första juli försvinner begreppet NVU efter 24 år och återgår till att drivas i Fagersta kommuns regi och heta Brinellskolan. För kommunen är det viktigt att så många som möjligt väljer att studera på hemmaplan eftersom man annars får betala elevens studier på annan ort samtidigt som en stor del av kostnaderna finns kvar lokalt.

Brinellskolan erbjuder tio olika program, vilket är tillräckligt för att möta flertalet ungdomars intressen oavsett om man vill välja att läsa en teoretisk högskoleförberedande linje eller utbilda sig till ett yrke som exempelvis byggnadsarbetare, elektriker eller bilmekaniker.

De tio programmen är följande:

• Barn- och fritidsprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet
• Ekonomiprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet
• Industritekniska programmet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet

Här kan du se filmklipp som i korthet berättar om vad utbildningarna går ut på:
http://www.nvu.se/ovrigasidor/nyheter/nyheter/brinellskolansnationellaprogram.5.5a6d338c17912b975aefe0d.html

Allt mer beröm till maten i Fagersta

Efter att en del av maten som tillagas vid det nya storköket i Fagersta fick kritik har en rad åtgärder vidtagits för att förbättra kvaliteten. Och nu kommer det in allt fler positiva omdömen om rätterna som serveras på skolor och äldreboenden.

Kommunen beslutade ”mot bakgrund av återkommande frågor och synpunkter gällande kvaliteten på den kost som levereras från kommunens produktionskök” att göra en större genomlysning av kostservice.
Utredaren presenterade en rad rekommendationer till åtgärder och ett förbättringsarbete påbörjades förra året.

Dagliga kvalitetsmöten genomförs nu på centralköket inklusive receptdatabasköket där föregående och innevarande dags matproduktion behandlas.

– Antalet avvikelser har fortsatt reducerats kraftigt samt att antalet inkomna synpunkter i form av beröm har ökat. Samtliga rätter provsmakas av samtliga kockar direkt efter tillagning samt efter två timmars varmhållning, förklarar kostchef Elisabeth Åsblom.

Hon rapporterar vidare att utbildning har genomförts för ledningsgruppen, medan chefsutbildning samt storköksutbildning för offentliga kök, där även en specialkostutbildning ingår, inte kunnat genomföras än på grund av pandemin.

Samtliga rätter fotograferas till en ”referens- bank” och kravställan sker vid upphandling av livsmedel.
Samtliga skolors matråd fungerar bra och regelbundna träffar görs. Inbjudan till skolornas föräldraråd saknas dock och är önskvärd.
Ett kvalitetsarbete har inletts och fortgår för förskolematen. Matsedeln har utvecklats och representanter för kostservice kommer att medverka.

Matråd har genomförts vid flertalet av social- förvaltningens mottagningskök. Dock har arbetet begränsats till följd av pandemin.
Av samma anledning har borådsmöten på Malmen inte kunnat genomföras.
Ett särskilt uppdrag har getts till verksamhetens kostvetare och ett intensivt arbete fortgår. Dietist konsulteras vid behov.

Kostservice anser att äldreomsorgen bör se över hur de arbetar med måltiden som en del av de boendes välbefinnande. Socialförvaltingen har påbörjat arbetet. Kontakt med vård och omsorg har inletts och diskussioner pågår hur man ska gå vidare.
Man har också tagit fram kostnader för portioner samt en ny prissättningsmodell.

Kraven på råvaror har skärpts vid kostservice vilket höjt kvaliteten på maten.

20-åring anhållen för mordförsök i Norberg

Kvart över två natten till lördagen fick polisen larm om att flera personer hade blivit skadade i ett bråk i en lägenhet i Norberg och att en av personerna var mycket illa däran.

Flera patruller beordrades till platsen där det visade sig att en man i övre tonåren hade blivit skuren i halsen med något vasst föremål. Han fördes i ilfart med ambulans till sjukhus. Skadorna bedömdes initialt som livshotande.

Även en kvinna i den aktuella lägenheten var skadad. Kvinnan, som är i mellersta tonåren, har fått ett slag i huvudet med någon form av tillhygge.

Efter förhör med vittnen kunde en man i 20-årsåldern gripas på platsen misstänkt för försök till mord, alternativt dråp, och grov misshandel. Den gripna gärningsmannen har lindriga skador.

Lägenheten spärrades av för teknisk undersökning.

Sockersjön fick namnet efter tågolycka

/FAVORITNOSTALGI I REPRIS

På mångas begäran publiceras historien om hur Sundbo dammsjö fick namnet Sockersjön. En oktoberkväll för 55 år sedan spårade ett godståg ur mellan Fagersta och Ängelsberg. Flera vagnar fullastade med socker sjönk ner i djupet, där de ligger kvar än i dag.

Olyckan väckte stor uppmärksamhet i pressen och många följde arbetet med att försöka rädda så mycket som möjligt av lasten.
Men några av vagnarna hade hamnat på sjöns botten och det ansågs meningslöst att försöka bärga dem.

Vad var det så som orsakade urspårningen?
Det redde reportern Anna Liljemalm ut i en artikel i FP på julafton 2010.
Godståg 4352 bestod av 42 vagnar och hade kommit till ungefär mitten av sjön när olyckan inträffade klockan nio på kvällen den 12 oktober 1964.

”I en av vagnarna fanns brobalkar som hade lastats snett. En av balkarna högg tag i en tre-fyra meter hög bergvägg och slog loss stora stenblock. Elva vagnar vräktes ur spår. De flesta vagnarna tornade upp sig mot bergväggen medan några stack ner mot vattnet”, skrev Anna Liljemalm, och berättade att räddningsmanskapet möttes av en fruktansvärd förödelse.

Vagnar hade även hamnat i sjön och den flera ton tunga lasten av socker började så sakta att lösas upp i vattnet, vilket ledde till att ytan inte frös till is när det blev minusgrader.

Dessutom lär antalet kräftor ha ökat kraftigt under de kommande åren eftersom hela näringskedjan påverkades av att sockerhalten höjdes kraftigt i dammsjön, som än i dag kallas Sockersjön både av boende i trakten och tågpersonal som fått historien berättad för sig.

Äldre i länet varnas för romansbedrägerier

Bedrägerier mot äldre människor blir allt vanligare och bedragarna hittar ständigt nya sätt att lura till sig pengar. Ett sätt är att charma in sig så att den andre tror att en romans är på gång.

Länsstyrelsen, tillsammans med Polisen, Brottsofferjouren, pensionärsorganisationerna och Länsbildningsförbundet i länet, genomförde i veckan en digital träff för att informera och samtala om bedrägeribrott mot äldre.

Björn Sidenhjärta och Maria Karlsson från Polisen berättade om att romansbedrägerier är en brottstyp som ofta förekommer. Bedragarna kommer i kontakt med sitt offer via exempelvis Facebook, förr var det via annonser i tidningarna, och kontakten kan pågå under en längre tid i syfte att lura till sig pengar.

Ofta har bedragaren, som kan vara en yngre man eller kvinna, kontakt med flera äldre personer samtligt och är i början försiktig så att förtroende skapas. Friaren öser lovord över sitt bedrägerioffer som känner sig uppskattad och kanske hoppas på en romans efter åratal i ensamhet. Kontakten kan övergå till handskrivna brev och telefonsamtal för att skapa en falsk trygghet.

Efter en tid kommer en vädjan om lån som behövs för att exempelvis rädda någon släkting som råkat i knipa eller blivit sjuk. Det händer att stora summor förs över och därefter upphör kontakten. Brottsoffren skäms ibland så mycket för att ha låtit sig luras att de inte ens polisanmäler.

Maria Karlsson ställde en retorisk fråga till publiken ”Skulle du lämna din bostadsnyckel till någon du inte känner?” Svaret blir naturligtvis ”Nej”, och på samma sätt måste alla tänka angående ens bankID som också är en nyckel som inte ska lämnas ut till främmande personer.

Några tips från Björn och Maria:

• var skeptisk, lägg på luren.

• släpp aldrig in någon i ditt hem som du inte känner och litar på.

• skaffa ett hemligt telefonnummer.

• logga inte in på ditt konto på uppmaning av någon annan.

• förvara ditt kontokort i en väska med dragkedja
vänd kortterminalen så att den bakom dig inte ser din kortkod.

• handla säkert på nätet, på faktura och av seriösa företag.

• ha inte dåligt samvete.

Carolina Edlund från länets brottsofferjour berättade om det stöd som erbjuds den som har blivit utsatt för brott. Stödet ges oftast på telefon och medmänsklighet och lyssnade är primärt.
På jouren i Västmanland arbetar tre personer och målet är att erbjuda stöd till alla brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Ingen polisanmälan behövs för att få stöd, men man kan få hjälp med att upprätta en anmälan.

Revisionen anser att fullmäktige behöver ta upp granskningen igen

Vid måndagens fullmäktigemöte i Fagersta godkändes investeringarna för 2020 trots att det fanns två helt olika versioner. Nu vill revisorerna att ärendet tas upp igen.

I samband med granskningen av årsredovisningen ställde revisionen frågor kring investeringsredovisningen, vilket resulterade att ekonomichefen noterade att investeringsredovisningen på sidorna 45 och 46 var 2019 års sammanställning.

I fredags, den 23 april, uppdaterades dokumentet årsredovisning 2020 inför behandlingen i kommunfullmäktige och lades som ytterligare dokument i handlingarna. Dock utan någon förklaring till att innehållet var helt olikt den första versionen.

Revisionens ordförande Pia Boiardt påpekade på kommunfullmäktigemötet, som kan ses på kommunens hemsida, att det fanns två versioner med olika innehåll och investeringsbelopp. Men kommunfullmäktige valde ändå att godkänna årsredovisningen.

Till detta hör en granskningsrapport från Pwc och revisionsberättelse från revisorerna i kommunen. Efter ett klargörande möte i tisdags står det klart att Pwc har fått rätt siffror genom den redovisningsportal som de använder i granskningar, så granskningen av räkenskaperna är baserad på rätt siffror.

– Men eftersom kommunstyrelsen har godkänt fel investeringsredovisning och kommunfullmäktige har haft två versioner, anser revisionen tillsammans med Pwc att investeringsredovisningen bör tas upp i kommunstyrelsen och vidare igen i kommunfullmäktige så att beslut fattas på korrekt information, säger Pia Boiardt.

Fagersta och Norberg har lägst andel behöriga lärare i hela länet

De båda kommunerna ligger i bottenskiktet i Lärarförbundets nya undersökning om andelen behöriga lärare i grundskolan i landets 290 kommuner. Norberg kommer på plats 274 och Fagersta på 258.

Skolverket sekretessbelade förra året stora delar av all skolrelaterad statistik. Genom en specialbeställning från SCB har Lärarförbundet kunnat ta del av regional och lokal statistik även för läsåret 2020/21. Statistiken inkluderar såväl kommunala som fristående skolor.

I oktober 2020 hade motsvarande 55 procent av lärarna​​ i grundskolan i Norbergs kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär den lägsta lärarbehörigheten i Västmanlands län.

Av de sammanlagt 53 heltidstjänsterna i grundskolan i Norbergs kommun (motsvarande 58 lärare) var det 29 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

I oktober 2020 hade motsvarande 58 procent av lärarna​​ i grundskolan i Fagersta kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Det innebär den näst lägsta lärarbehörigheten i Västmanland. Av de sammanlagt 152 heltidstjänsterna i grundskolan i Fagersta kommun (motsvarande 165 lärare) var det 88 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Det är en kraftig minskning från 2014 då över 70 procent av Fagerstas grundskolelärare hade behörighet.
– Det är alarmerande. En låg andel behöriga lärare innebär lägre kvalitet på undervisningen. Eleverna får inte den undervisning de har rätt till vilket hotar Sveriges framtid som kunskapsnation, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

60 procent av lärarna i grundskolan i Skinnskattebergs kommun hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Av de sammanlagt 35 heltidstjänsterna i grundskolan i Skinnskattebergs kommun (motsvarande 40 lärare) var det 21 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

I hela landet ligger lärarbehörigheten, enligt Skolverkets statistik, på 70,9 procent vilket är en marginell förbättring jämfört med året innan då 70,1 procent av lärarna var behöriga. Tidigare har trenden varit vikande i flera år.

– Det är givetvis positivt att behörigheten ökar på nationell nivå, om än marginellt. Men att närmare tre av tio lärare fortfarande saknar lärarutbildning i det ämne de undervisar i är ett stort misslyckande, säger Johanna Jaara Åstrand och fortsätter:

– Lärarbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Sveriges lärare måste få konkurrenskraftiga löner och en rimlig arbetsbelastning för att fler ska bli och förbli lärare. Det finns inga genvägar.

Fagerstahallen fräschas upp även utomhus

Efter 40 år får Fagerstahallen nya skyltar i samband med att simhallen är nyrenoverad. De visar att det är en vattenanläggning med bubbelpool, med mera.

De gamla skyltarna har gjort sitt och de nya bidrar till att lyfta Fagerstahallen i besökares ögon. Förutom på sidan mot den stora parkeringen har en likadan skylt monterats upp vid entrén på motsatta sidan av byggnaden.

Efter åtta års arbete finns nu fibernät i Ängelsberg

Fiberföreningen Engelnet ekonomisk förening är nu klar med byggnationen av sitt fibernät i Ängelsberg. De har i högre grad än andra projekt lyckats hitta kostnadseffektiva lösningar tillsammans med flera andra aktörer.
Det framhåller länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Föreningen sökte stöd redan 2013 men kunde inte genomföra projektet då. 2015 kom de tillbaka och fick beslut om stöd 2016. Och nu är fibern alltså lagd efter hela åtta år.

– Föreningen har upplevt en del svårigheter på vägen och verkligen visat ihärdighet i sitt arbete. Vid varje svårighet som varit har de ändå fortsatt utveckla sitt samarbete med de olika myndigheterna och leverantörerna som varit inblandade i nätbygget, säger Indi Persson handläggare på Länsstyrelsen.

Aktörerna som varit inblandade i projektet är Jordbruksverket, Länsstyrelsen, Trafikverket, Vattenfall, Skatteverket, Förvaltningsrätten i Uppsala och Stockholm, Västerbergslagens energi, kommunen, entreprenaden, besiktningsmannen, och de många markägarna.

Föreningen har sökt enklare lösningar, nyttjat möjliga samförläggningar och lagt fibern i existerande kanalisationer där det varit möjligt. Det arbetet har sparat in kostnader och möjliggjort att projektet kommit i mål.

Fiberprojektet är nu avslutat med totalt 326 beställda anknytningar. Föreningen har fått många positiva återkopplingar från permanentboende och andra om hur viktigt det varit att få tillgång till internet. Många ställen i området hade haft begränsad tillgång till nätet innan projektet.
Under pandemin har fibernätet möjliggjort att man kan arbeta hemma, beställa på nätet och hålla kontakt med nära och kära. Det har varit extra värdefullt för äldre i bygden.

”Projektet har inte behövt utnyttja hela bidragsramen på 7,6 miljoner kronor utan bara använt 6,4 miljoner kronor. Det goda resultatet har de fått tack vare föreningens fokusering under hela projektet på att söka kostnadseffektiva lösningar”, påpekar Länsstyrelsen.

Stopp för stora fester vid skolavslutningarna

Studentfirandet och skolavslutningar kommer att bli väldigt annorlunda även i år eftersom det är viktigt att minska spridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten uppmanar till att ses utomhus.

Man bedömer att betygsutdelning och andra ceremonier i samband med gymnasieexamen är möjliga om de anordnas på ett sådant sätt att risken för spridning av covid-19 minimeras och uppmanar skolor att tänka på följande:

• Om ett utspring ordnas bör detta genomföras en klass i taget eller i mindre grupper.

• Kontakt med familj och närstående bör bara ske i utomhusmiljö där det är enkelt att hålla avstånd till varandra.

• Begränsa antalet närvarande vid firandet för att undvika trängsel.

• Personer som uppvisar symtom på sjukdom ska stanna hemma.

Alla bör också enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd avstå från större sociala sammanhang med personer utanför sitt vanliga umgänge.

”Om du träffar personer utanför din närmsta krets bör ni ses på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Umgås utomhus, och håll så stort avstånd som möjligt till varandra. Det är viktigt att tänka på detta även i samband med studentfirande och examensfester”, heter det.

För privata sammankomster gäller en deltagar­begränsning om max åtta. Det är den som yrkesmässigt använder upplåter lokaler som har att se till att de inte används eller upplåts till en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst som har fler än åtta deltagare.

Även en lokal som endast hyrs ut några gånger per år av exempelvis en kommun kommer att träffas av reglerna. Däremot kommer rent privat verksamhet, till exempel att en privatperson lånar ut sin bostad till en bekant, att falla utanför.

Kommunen kan dessutom utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel.
I Fagersta är det främst Simbadet som brukar locka många i samband med att högstadiet har avslutning medan studenterna mestadels har privata fester hemma.

Ytterligare två döda i covid-19 i Fagersta

De senaste dagarna har två personer bosatta i Fagersta avlidit av Covid-19. Det innebär att totalt 14 Fagerstabor dött av viruset.
Det meddelar Region Västmanland.

Antalet konstaterat smittade fortsätter att öka trots att allt fler vaccineras och är nu uppe i över hundra personer per tusen invånare i Fagersta.
Orsaken är att restriktionerna inte följs och att smittan nu ökar bland yngre som inte är vaccinerade.

Antal fall av covid-19 i länet:
Fagersta, 1340
Norberg, 448
Skinnskatteberg, 249
Arboga, 1224
Hallstahammar, 1249
Kungsör, 687
Köping, 1891
Sala, 1736
Surahammar, 1035
Västerås, 15002

Det kostar minst två miljoner att bygga parkering

Nu kommer den ena tilläggskostnaden efter den andra för att Fagersta kommun ska kunna flytta in i det ombyggda brukskontoret. Kostnaden för att anlägga hundra parkeringsplatser på grönområdet mot riksvägen kommer att bli minst två miljoner kronor.

Beräkningen är baserad på en av branschen vedertagen schablonsiffra om 20 000 kronor per parkeringsplats.

– Osäkerheter kring slutkostnad finns alltid vid mark- och anläggningsarbeten då det är svårt att förutse behovet av bland annat bärlager och fyllnadsmassor. Samtliga kostnader förenade med anläggandet av parkeringen, såsom oljeavskiljare åligger kommunen, säger fastighetsstrateg Oscar Bogren på en fråga från Fagersta Nyheter.

Det krävs även byggnadslov vilket kan försena projektet. Det här är den andra utgiften i flermiljonklassen som det inte talats om från de styrandes sida i samband med debatten om vad flyttkostnaden egentligen kommer att sluta på.

4,2 miljoner kronor blir kostnaden för att flytta Fagersta kommuns reservaggregat till Brukskontoret och säkra upp receptionen. Fagerstas skattebetalare får stå för cirka 2,5 miljoner för den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan.

”I ledningsplatsen ingår utöver lokaler även den teknik som anses nödvändig för ledningsförmågan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ett förslag på vilka åtgärder som krävs för att kommunen ska uppfylla de krav som ställs på en säker kommunal ledningsplats”, fick Fagerstaborna veta efter att allt var klubbat och klart.

Flytten av kommunhuset har präglats av olika turer hit och dit. Det första beskedet från kommunen var att flytten skulle ha påbörjats redan 2018. Men istället sålde kommunen fastigheten för att hyra in sig.

Felparkerandet på Ringvägen fortsätter till lapplisorna kommer

NVK har beslutat att parkeringsförbud ska gälla på båda sidor om Ringvägen från den 29 mars. När skyltarna kom på plats hoppades många att det skulle bli ordning. Men mängder av bilister struntar i skyltarna. Och p-vakterna dröjer.

När bostadsområdet Ringvägen byggdes på 1960-talet räckte p-platserna gott och väl eftersom många boende inte hade bil. Sedan dess har nya generationer flyttat in, där en del familjer måste ha två bilar för att klara jobbresor, bland annat.

Det har lett till att parkeringsplatserna inte räcker till. Redan på 1980-talet var det så ont om platser att bilister parkerade i skogskanten eller på infarterna.
Länge har det varit så illa att bilister parkerar lite hur som helst. Ofta har bilar stått på trottoaren efter halva den högra vägen mot toppen och på den övre delen så många bilar som fått plats.

En bostadsrättsförening kontaktade Fagersta kommun om det ökade problemet med att bilar ställs så att de blockerar både sophus, räddningsvägar och utfarter.

NVK kontrollerade området och konstaterade att felparkerade bilar försämrar framkomligheten, trafiksäkerheten och tillgängligheten i området.

”För att garantera framkomligheten och förhindra olovlig parkering längs gatan kommer hela Ringvägen att ha ständigt parkeringsförbud på båda sidor”, sa NVK, som hänvisar bilister till kvartersmark för parkering.

Detta har nu trätt i kraft. Meningen var att Fagersta kommun i samma veva för första gången skulle anlitat ett vaktbolag för att se till att p-förbudet efterlevs.
Men upphandlingen om vem som ska få uppdraget har dragit ut på tiden och beräknas komma i gång under maj månad.

Bilderna är tagna vid olika tillfällen sedan i höstas. En togs i går kväll då det stod elva felparkerade bilar på Ringvägen.

100 p-platser måste byggas vid nya kontoret

Det finns inte tillräckligt med parkeringsplatser för personal och besökare vid det blivande kommunkontoret. Lösningen blir att arrendera mark av Outokumpu och anlägga 100 p-platser.

Redan på ett tidigt stadium, för tre år sedan då kommunen köpt Brukskontoret, pekade kritikerna mot flytten dit att p-platserna inte kommer att räcka till på långa vägar och att det och annat kommer att medföra ytterligare kostnader. Men de talade för döva öron.

Först nu har frågan tagits upp i kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår att man arrenderar skogsmarken närmast riksväg 68 och anlägger en stor parkering där med ett tioårigt arrendeavtal med markägaren Outokumpu.
Frågan går nu vidare till kommunstyrelsen och slutligen fullmäktige som har sista ordet. Hur lång tid det sedan kan dröja innan parkeringen är färdig är oklart.

Flytten från Norbergsvägen inleds i sommar, nästan tre år efter det som först sades. Det måste nu ske ett mycket snabbt jobb med trädfällning, markberedning och asfaltering om personalen ska kunna parkera vid sin nya arbetsplats efter semestern.

Strid väntas om sportplanens placering

Det blåser upp till politisk strid om var allroundplanen för spontanidrott ska placeras i Västanfors. SD anser att placeringen vid Solliden inte alls vore bra.

  • – I arbetsutskottet i torsdags förespråkade jag grusplanen vid Uggelbo. Där finns barnfamiljer och är ett bra läge med närhet till motions- och promenadvägar, säger SD-ordföranden Bertil Fredriksson till FN.

Arbetsutskottets markering att NVK ska utreda placeringen är ovanlig eftersom man redan lyfter fram Solliden som första alternativ. Det är en tydlig signal om hur kommunledningen vill styra NVK att komma fram till att Solliden är det bästa alternativet. En plats som dömdes ut när förslagkom om att anlägga ett utegym där.

– Planen på Uggelbo är bästa platsen.
Där finns barnfamiljer och det är ett pågående generationsskifte i området. Ett läge med närhet till simbadet och motions- och promenadvägar.
Miljömässigt är det heller inte bra att förlägga allroundplanen vid tennisbanan med tanke på avgaser och buller från passerande fordon på riksvägen, säger Fredriksson.

Efter NVK:s utredning kommer frågan tillbaka till kommunstyrelsens arbetsutskott.

När Bolagspopen drog fulla hus i Fagersta

/NOSTALGIBILDEN

För drygt tio år sedan drog Bolagspopen fulla hus på The Green Man i Fagersta. Det var en väldigt lyckad satsning där anställda på företag, kommuner och organisationer startade egna band som fick tävla mot varann.

Arbetskamrater kom i stora skaror och hejade fram banden som i flera fall höll hög klass. Räddningstjänsten i Fagersta var ett av dem som fick starkt publikstöd med sin scenshow och spelglädje.

Se klippet från ett av brandmännens bejublade uppträdanden:
https://vimeo.com/4679155

Totalförbud mot mobiler i Fagerstas simhall

På måndag kommer fullmäktige att besluta om förbud mot mobiler, surfplattor och kameror i simhallen. Förbudet träder i kraft direkt som anläggningen öppnar igen.

Sporthallschefen kom tillsammans med medarbetare i Fagerstahallen hösten 2020 med förslaget att införa skärmförbud i simhallen. Förslaget grundade sig i ett säkerhetsperspektiv med två utgångspunkter:

• Mobiltelefoner och surfplattor hindrar vårdnadshavare från att ha rätt fokus i simhallen, vilket utgör en omfattande säkerhetsrisk.

• De gäster som besöker simhallen ska av integritetsskäl inte behöva oroa sig för att bli fotograferade eller filmade.

Införandet av skärmförbud på idrottsanläggningar i allmänhet, och på bad- och simanläggningar i synnerhet, är relativt nytt. De första anläggningarna som införde förbudet i Sverige gjorde det omkring 2015-2016, därefter har en rad kommuner och simhallar följt efter.

Kultur- och fritidsavdelningen i Fagersta har varit i kontakt med sju av de kommuner som infört skärmförbud i sina simhallar under de senaste åren. Samtliga tillfrågade upplever skärmförbudet i deras simhallar som överhängande positivt. Långsiktigt skapar det större trygghet för besökare och personal, med fokus på säkerhet för framförallt barn och ungdomar.

Eftersom det råder politisk enighet är fullmäktiges beslut på måndagen bara en formsak för att sätta upp ett regelverk om vad som ska hända om någon bryter mot förbudet.

Carina Sandor, L, lämnar sitt uppdrag i besvikelse

Carina Sandor, Liberalerna, tidigare kommunalråd och sedan senaste valet andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Skinnskatteberg, lämnar presidiet.

– Jag är både ledsen och besviken över läget kommunen hamnat i, säger hon i ett brev till kommunen.

Carina Sandor påpekar att kommunen befinner sig i ett ytterst allvarligt läge.

– Förutom den rådande pandemin, som är svår nog, har kommunen drabbats av en epidemi, bestående av smutskastning, spridning av hat på sociala medier och ett ständigt sökande efter syndabockar.

Hon skriver att syndabocksletandet har pågått i flera månader och att kommunchefen har fått klä skott för det som Sandor tror är grundorsaken till allt som skett – att socialdemokraterna styr i minoritet sedan valet 2018 och att om de inte får igenom sina förslag måste kommunalrådet ändå se till att kommunstyrelsens beslut verkställs.

– En orsak till att kommunen hamnat i rådande läge beror på en lång tids frustration från både styrande politiker och förvaltning. Givetvis vill man som kommunalråd verkställa partiets valprogram, men det är inte förvaltningens uppgift, påpekar Carina Sandor.

Tyvärr drabbar ju både frustrationen och inaktiviteten i slutändan även Skinnskattebergs invånare. Som en del av kommunstyrelsens ledning kan jag inte längre stå bakom detta.

Fagerstas kostnader för försörjningsstöd och placeringar fortsätter att stiga

Under mars månad betalades det ut drygt två miljoner kronor i försörjningsstöd i Fagersta, vilket innebär en ökning jämfört både med föregående månad och samma period i fjol.

Försörjningsstödet kostade 2 076 500 kronor, varav 685 500 är integration. Det är en ökning med 123 500 jämfört med mars förra året.
144 hushåll beviljades försörjningsstöd, men socialkontoret tog också 117 beslut om avslag varav flertalet på delar av denna ansökta summan.

Redan nu står det klart att inte heller årets budget kommer att kunna hållas av socialnämnden. Förutom ökade utgifter för försörjning, har kostnaderna för placeringar blivit mycket högre.
Inom Individ- och familjeomsorgen är prognosen sammantaget ett underskott på 9,5 miljoner.

När den centrala reserv som ska täcka upp för ökade kostnader angående vårdplaceringar och ekonomiskt bistånd är inräknad i prognosen blir underskottet istället 3,1 miljoner.

Externa vårdplaceringar kostar 21,4 miljoner och överskrider budgeten med 2,9 trots tillskottet.
”Det är inte antalet placerade individer som har ökat. Det är dyrare placeringar på grund av mer komplex problematik, till exempel missbruk, kriminalitet och trauma”, påpekar socialförvaltningen.

Ahmad fick tillbaka sin älskade papegoja

23-årige Ahmad Jamal i Fagersta blev förtvivlad när hans älskade papegoja Lily-Luci flög iväg hemifrån Forsbackavägen på fredagskvällen.

Han befarade att den exotiska fågeln inte skulle hitta hem och frysa ihjäl under de kalla aprilnätterna. Det blev en lång väntan på att det skulle bli ljust ute.

Många Fagerstabor engagerade sig och gick ut för att leta i mörkret sent på fredagskvällen. När Ahmad vaknade på lördagen var fågeln fortfarande borta och letandet fortsatte i skogen norr om Kolarbyn.

Men vid tio-tiden hade papegojan fått nog av friheten och kom flygande in på balkongen till sitt hem.

– Jag är väldigt tacksam mot alla som hjälpte till och letade. Hon har fått mat, vatten och vitaminer och är glad nu, säger Ahmad till Fagersta Nyheter.

Äntligen slutläckt i Folkets hus

Folkets hus i Fagersta har länge haft ett så dåligt tak att det regnar in. Efter att ha beviljats nästan en miljon kronor av Boverket för att byta ut taket ställde kommunen upp med lika mycket. Och nu är arbetet igång.

Plåttaket har rostat sönder på flera ställen och tre år i rad har föreningen ansökt hos Boverket om bidrag till att fixa taket. I fjol fick föreningen klart med ett stöd på 945 000 kronor

– I vintras märkte vi att det hade blivit värre. Vi måste ha hinkar på stora scenen för att ta upp vatten som läckte in, sa ordföranden Stefan Lundqvist då till Fagersta Nyheter.

Kommunstyrelsen konstaterade att föreningen vill att Folkets Hus ska vara ett komplement till det framtida allaktivitetshus som kommunen planerar att bygga.
Boverket kan lämna investeringsstöd med högst 50 procent av den godkända kostnaden men då krävs att kommunen är med och finansierar projektet med minst 30 procent.

Kommunen ställde upp med lika mycket ur etableringsfonden för att renovera Folkets Hus tak och därigenom skapa fler mötesplatser.
Tidigare har man renoverat B-salen och räknar med att ta emot fler hyresgäster framöver både för möten och annat.

Mäns våld mot kvinnor måste bekämpas kraftigt

/INSÄNDARE

Samhället har inte gjort tillräckligt för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. De senaste veckorna mördades fem kvinnor i Sverige. Det här är inte något nytt fenomen, det är endast några exempel på det våld som kvinnor utsätts för av män.

Varje dag anmäler 24 kvinnor i Sverige att de blivit misshandlade av sin partner. Mörkertalet är väldigt stort. Mäns våld mot kvinnor är ett av de mest extrema uttrycken för kvinnors ofrihet. Att öka kvinnors trygghet i samhället är en av de viktigaste frihetsfrågor vi har att hantera som samhälle.

Nyamko Sabuni min partiledare liksom jag välkomnar att flera partier engagerar sig i debatten och kräver åtgärder. Jämställdhetsminister Märta Stenevis initiativ att bjuda in riksdagens partiledare till samtal i frågan är välkommet.
Förhoppningen är dock att det inte enbart stannar vid samtal och nya utredningar. Det krävs krafttag mot mäns våld mot kvinnor. Det är den mest akuta jämställdhetsfrågan. Liberalerna har många förslag som måste blir verklighet:

🔹 Vi behöver införa ett system med behovsbostäder. Varje kvinna som behöver lämna ett destruktivt och farligt förhållande ska ha en väg till ett tryggt hem.

🔹 Den som mördar sin partner ska aldrig behålla vårdnaden om barnen.

🔹 Reglerna om kontaktförbud måste reformeras. Det är förövarens frihet som ska begränsas i större utsträckning.

🔹 Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning måste höjas.

🔹 Kvinno- och tjejjourerna måste stärkas.

ANITA LILJA-STENHOLM
Liberalerna

Nu blåser vi svenska folket!

/INSÄNDARE

Det pågår en gigantisk exploatering av landsbygden i Sverige, det pågår och planeras en enorm vindkraftsutbyggnad. Det är inte i Stockholmsområdet där elbristen är akut man bygger utan vindkraftsparkerna planeras på landsbygden.

Över hela vårt närområde projekterar man, från Avesta via Norberg, Fagersta, Smedjebacken, Skinnskatteberg till Lindesberg. Bara i och runt Skinnskattebergs kommun planeras nu för 5 vindkraftsparker med gigantiska förfulande vindkraftverk, ännu större än de som just nu uppförs runt Avesta.

Känns lite konstigt att vi ska engagera oss för regnskogar och plantera träd runt om i världen samtidigt som vi ska skövla våra egna skogar.
Man bygger gärna i närheten av läns-och kommungränser. Man vet att då blir det svårt att organisera ett motstånd bland ortsbor och politiker. Vindkraftsverken kommer att rama in Sveriges sydligaste vildmark, Malingsbo-Kloten. Hur svår samordningen är illustreras av att Länsstyrelserna i Västmanland och Örebro kallar Malingsbo-Kloten för ett naturvårdsområde, i Dalarna är det ett naturreservat…

Till och med så att elpriset i perioder var negativt. Varför byggs det då, låter ju som en dålig affärsidé? Svaret är att utbyggnaden till stor del finansieras av elcertifikatsystemet. Det innebär att alla som köper el, det vill säga vi själva, är med och betalar och det är enorma belopp som matas in i det här systemet.

Det är inte ens för vår egen skull det ska byggas nya vindkraftverk. Mitt i vintern när vi har högst elförbrukning, när det är mörkt och kallt, blåser det inte. Då hjälper det inte hur många vindkraftverk vi än bygger. På våren och hösten blåser det men då behöver vi inte så mycket el och i början av april exporterade vi stora mängder el till Europa med de vindkraftverk som vi redan har.

Situationen nu liknar den för 150 år sen när sågverksägare reste runt med en låda brännvin och fickorna fulla med kontanter och tillskansade sig skog av små skogsägare. Nu är det vindkraftprojektörer som reser runt och är frikostiga till kortsiktig glädje för skogsägare och politiker som tror att de kommer att gynnas.

Det är tyvärr en ful bransch full av dribblingar och vad händer om 20 år när vindkraftverken är uttjänta och ska monteras ner? Risken är stor att markägare/kommunerna får ta hand om notan för detta eftersom projektörerna överlåter vindkraftsparkerna till andra bolag, exempelvis kontrollerar kinesiska statliga kraftbolag redan i dag en stor del av Sveriges produktion av vindkraftsel, hur mycket ansvar kommer de att ta?

Vi står kanske inför den största miljöförstöringen i Sveriges historia och den sker i tysthet utan uppmärksamhet i media, utan större protester bland folket och utan att något politiskt parti engagerar sig för att rädda vår natur. Först betalar vi byggandet av vindkraftverken och under de kommande åren får vi fortsätta betala med förstörd natur, störande buller,infraljud, markvibrationer, turbulens, ett blinkande ljus samt utsläpp av gifter som smörjmedel och mikroplaster från vindkraftverk under drift. Allt för att producera el vi inte behöver utan som ska säljas för ökad konsumtion i Europa…

Det högsta priset får dock de vilda djuren betala. Hur Länsstyrelserna vänder ut och in på sig för att gynna och skydda flodpärlmusslor på detaljnivå (i och för sig berömvärt) och samtidigt ger tillstånd till de veritabla mördarmaskiner som vindkraftverken är där insekter, fladdermöss och fåglar dräps direkt och allt annat djurliv i omgivningen påverkas är frapperande klandervärt!

De bifogade bilderna är alla tagna i anslutning till de planerade vindkraftsparkerna vid Norrmogen och Långholmsberget. Särskilt bilden på örnarna berör mig. För 50 år sedan, när jag gick i grundskolan var Kungsörnen i stort sett utrotad i Sverige.

Bilderna är tagna i Bäverdalen, mitt emellan de nämnda vindkraftsparkerna. En örn flyger med ca 25m/s hastighet så det är runt 5 minuters flygtid till de planerade vindkraftverken och en örn som inte ruvar tillbringar större delen av dygnets ljusa timmar till att flyga runt.
Det avstånd till ett Kungsörnsbo som krävs för att stoppa en etablering är löjeväckande 2 kilometer cirka en minuts flygtid för en örn!

KRISTIAN BERGGREN OCH GUNILLA ELANDER
Baggbron

Fagerstakvinna tvingas betala 17 400 kronor för att hennes hund bet ihjäl en chihuahua

En kvinna i Fagersta dömdes på onsdagen av tingsrätten att betala 17 439 kronor i skadestånd till en ägare av en chihuahua som blev ihjälbiten i ett villakvarter i norra stadsdelen. Kvinnan nekar till anklagelserna.

Det var på midsommardagen i fjol som hunden enligt polisutredningen rusade ut från en villatomt i norra Fagersta och flög på chihuahuan Sven, som var ute på promenad med sin matte och hundkompis Svea, även det en chihuahua.

Den betydligt större hunden högg sig fast i Sven och sprang med honom i ett fast grepp mellan käkarna och ruskade honom in på sin gård.
Svens matte sprang efter och försökte bända upp käkarna. Till slut lyckades det, men den lille hunden var så illa skadad att han avled på djursjukhuset.
När matte tog hand om den svårt skadade Sven attackerade hunden Svea, som också skadades.

Länsstyrelsen beslutade att ägaren till den hund som bet ihjäl chihuahuan måste se till att något liknande aldrig mer inträffar. Hundägaren är polisanmäld fyra gånger tidigare. Kvinnan ålades att alltid ha kort koppel, och munkorg då hunden ska rastas.

Enligt uppgifter från olika håll har hunden visat allvarlig aggressivitet flera gånger tidigare och gjort illa både djur och människor. Fagerstakvinnan har polisanmälts för att hunden gett sig på och bitit en annan hund och när ägaren försökte avstyra blev denne biten i ena benet och en annan person som försökte hjälpa till blev biten i händerna.

Hundägaren anmäldes direkt efter midsommar och Länsstyrelsen beslutade att ägaren måste ha hunden i ett högst två meter långt koppel, samt ha munkorg på vid rastning utanför villatomten. Det gäller överallt där hunden vistas och Länsstyrelsen påpekar att nosgrimma inte är tillräckligt.

Om hunden ska få springa lös hemma på tomten måste hundägaren sätta upp ett säkert staket som är tillräckligt högt för att hunden inte ska kunna hoppa över.
Hundägaren uppmärksammades av Länsstyrelsen på att beslutet gäller även om hon lämnar ifrån sig hunden till någon annan att passa den.

Länsstyrelsen noterade att man ser mycket allvarligt på situationen och konstaterar att kvinnan inte på något sätt har förmedlat att hon förstår allvaret i det hela.
Senare omhändertog Länsstyrelsen hunden och beslutade att sälja eller avliva den. Kvinnan accepterade inte detta utan överklagade via advokat till förvaltningsrätten i Uppsala som gav henne rätt.

Domstolen upphävde omhändertagandet och familjen fick tillbaka sin älskade hund, men kvinnan och hennes lille son, tog mycket illa vid sig av att de tog hunden från honom och beviljades ett skadestånd på 18 000 kronor av svenska staten för att Länsstyrelsen tvångsomhändertog hunden i 52 dagar, men meddelade inte familjen detta på ett korrekt sätt.

Det som spelar in i fallet är att pojken har flera neuropsykiatriska diagnoser och där hunden är hans stora trygghet i tillvaron. Hans mående försämrades kraftigt när hunden omhändertogs.
”Han är oerhört beroende av den trygghet och det lugn som hunden ger och som är hans bästa vän”, skrev familjens advokat till domstolen.

Tvisten slutade med att parterna förlikades vilket godkändes av tingsrätten. Dock måste kvinnan själv stå för sina advokatkostnader vilket innebär att hon i slutänden ändå förlorar ekonomiskt på att ha kämpat för att få tillbaka hunden samt få ersättning för det lidande som omhändertagandet orsakat pojken.

Konflikten var dock inte över med detta. Ägaren till den hund som blev ihjälbiten stämde Fagerstakvinnan inför domstol.
Ord står mot ord om vad som egentligen hände, men valde att tro på ägaren till chihuahuan.

Problemet är att oerfarna amatörpolitiker kan få så stor makt över en natt

/INSÄNDARE

Striden mellan det politiskt högsta hönset i Skinnskatteberg och högsta chefen för personalen liknar alltmer Expedition Robinson när det är som värst med intriger och baktaleri.

Men vad beror det på att politiker så ofta inte kan dra jämnt med högt uppsatta och långt mer välutbildade chefer med integritet, så att dessa måste köpas ut med skattebetalarnas pengar istället för att kommunalrådet byts ut.

Lena Lovén Rolén har tyvärr visat på dåligt omdöme genom att lägga ut saker på Facebook som orsakat drev mot kommunchefen som inte ens kunde försvara sig. Utredarna anser det vara oförsvarligt.

Ett liknande exempel på utomordentligt dåligt omdöme svarade Fagerstas kommunalråd Marino Vallsten för när han i höstas lade ut strängt privata mess mellan en partikamrat och FN:s redaktör som lovat varann att messen skulle stanna mellan de båda men som S-politikern ändå skickade vidare.

Sedan spärrade Vallsten dem som ville ge en motbild till hans insinuationer och påståenden, det har jag fått bekräftat från flera. Att ett kommunalråd i Sverige gör så är minst sagt anmärkningsvärt.
Att med fula knep försöka vinna folks medhåll och medlidande är dessbättre inte vanligt förekommande, men i takt med att det blivit allt svårare att få någon att vilja ställa upp på uppdraget som k-råd så blir det tyvärr ofta personer med inga eller mycket svaga kunskaper inom både ledarskap och ekonomi som väljs.

Över en natt kan en person som inte har några som helst erfarenheter av ledarskap eller utbildning i det som är viktigast utses till kommunalråd och få ett gigantiskt ansvar för kommunens finanser och rykte.
Det är bara ren tur och tillfälligheter om de klarar detta och även att söka breda politiska lösningar till gagn för kommuninvånarna istället för att tjurigt rösta ned riktigt bra förslag från oppositionen.

En förutsättning är att ha så mycket förstånd och is i magen att det inte lönar sig att försöka svärta ned andra vare sig i mötesrum eller på sociala medier, det ger visserligen ryggdunkar och hejarop från vissa av de mest lojala kring partiet men skapar långt mer misstro och avståndstagande från dem som inte är socialdemokrater och det är faktiskt INTE det stora flertalet människor varken i Skinnskatteberg eller Fagersta.

METALLARBETARE OCH DEMOKRAT

Hembygdsgården drabbad av stöld

Lekstugan vid hembygdsgården i Västanfors har utsatts för stöld och vandalisering. Från den gjutjärnsspis som står i stugan har alla lösa delar stulits och grus har hällts i.

Lekstugan är en gåva från familjen Henning före detta Norrby gård och nuvarande Norrby Teater. Den har tidigare stått på gården.

”När vi fick stugan ingick en liten gjutjärnsspis med skorsten, spisringar och luckor. En kopia av vuxenspisarna som tillverkades från början av 1920-talet.
Den som vill leka i stugan lånar nyckel i Kaffestugan. Medföljande vuxna ansvarar för att barnen lämnar stugan i städat skick”, meddelar hembygdsföreningen.

I dag upptäckte man att någon stulit alla lösa detaljer från spisen. Kvar fanns ytterhöljet. Spisen hade vänts så att öppningarna vänts mot väggen, därefter hade spishöljet fyllts med gårdsgrus.

”Vi är många som arbetar ideellt på gården. Många timmar läggs ned på att skapa en fin mötesplats för alla åldrar. De sista åren har några av våra byggkunniga pensionärer tillverkat unika lekplatser för barnen, en ladugård med djur, Krakel Spektakels kiosk med glassar och klubbor och det senaste tillskottet – korvvagnen”, påpekar hembygdsföreningen.

Det är knappast troligt att ett litet barn ligger bakom detta. Men hembygdsföreningen påminner om att:
”Du som är förälder, det är DITT ansvar att lära barnen respektera annans egendom.
Respektera vårt arbete, risken är annars att vi tappar både energi och lust att göra gården tillgänglig för alla”

Det hjälper inte med sjöutsikt om man inte kan erbjuda barnen en bra skola

/INSÄNDARE

Varje år vid den här tidpunkten har jag skrivit ett inlägg med samma tema:
”Varför blir inte skolan i Fagersta bättre?”
I Lärarförbundets senaste ranking av Sveriges skolkommuner kommer Fagersta på plats 279 av 290 kommuner.

Det är en försämring sedan året innan då man kom på plats 246. Det är svårt att förstå varför det är på det sättet. Andra små kommuner lyckas mycket bättre med skolan; Till exempel Ovanåker (12000 invånare) på plats 5, Säffle (9000 invånare) plats 8 och Storfors (4000 invånare) plats 6.

Att ha en bra skola är förmodligen det bästa medlet för att få en kommun att växa och utvecklas. Det hjälper inte att upplåta hur många tomter med sjöutsikt som helst, om man inte kan erbjuda barnen en bra skola.

Från våra lokala politiker är det knäpptyst om varför det är så här och hur man kan förändra detta. Inför valet nästa år får vi hoppas att alla partier kommer med egna förslag om hur de vill förbättra skolan i Fagersta. De har drygt ett år på sig att debattera detta internt, offentligt och naturligtvis i samråd med skolor och lärarfacken.

LARS SUNDSTRÖM
Fagersta

Fagersta funderar på ett utökat Team 21 för att stödja elever som har det svårt

Kommunledningen ger utbildningsnämnden i Fagersta i uppdrag att presentera förslag på hur ett samordnat Team 21 skulle kunna inrättas där både mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet ingår.


Bakgrunden är att Risbroskolans satsning på ett eget team har visat sig vara mycket framgångsrikt när det gäller personalens förmåga att stötta högstadieelever som har problem med att vistas i vanliga klasser.
Problemen kan variera, liksom orsakerna. Ibland har det gått så långt att eleverna blivit så kallade hemmasittare och vägrat gå till skolan. Team 21 har sökt upp dem och erbjudit undervisning i Pastejen. De har successivt lotsats tillbaka till skolan.

”På Team 21 undervisar vi och stöttar elever som av olika anledningar har det tufft i den ordinarie skolmiljön. Lokalen är belägen på Pastejen, som är en egen byggnad på skolgården. Där sker undervisningen i mindre grupp och med möjlighet till avskildhet”, upplyser Risbroskolan.

”Stödet som ges anpassas efter elevens behov. Målet är att stödet som ges i största möjliga mån ska vara tillfälligt och att eleverna när de är redo ska kunna återvända till sin ordinarie klass, med olika anpassningar som ska underlätta skolgången när de är tillbaka.”

Men eftersom problemen inte bara finns på högstadiet vill budgetberedningen att den nya utbildningsnämnden, som inom kort även övertar ansvaret för Brinellskolan, ska utreda möjligheterna att utöka Team 21 till att även omfatta mellanstadie- och gymnasieelever. Svar ska lämnas till budgetberedningens sammanträde i augusti.

Restaurang Station till salu efter bara ett halvår

I höstas köpte Pradeni Halim Restaurang station i Skinnskatteberg. Men efter ett halvår med hårda restriktioner på grund av Covid-19 tvingas han ge upp.

Hans rörelse ligger nu ute till försäljning för det förhållandevis låga priset 350 000 och spekulanter kan välja på att köpa maskiner och inredning, eller ta över hela firman som Halim driver.

– Hoppas att det finns någon som har råd att över och vänta ut tills restriktionerna hävs. Jag har det inte, påpekar han.

Innan Cocidpandemin slog till med full kraft för ett år sedan var restaurangen välbesökt i helgerna men med de hårda restriktioner som gällt en tid angående alkoholservering med mera så går verksamheten inte ihop.
För närvarande drivs lunchservering.

Var tionde Fagerstabo smittad med Covid

Fagersta har de senaste veckorna varit hårt drabbad av smittspridningen och ligger nu bland de högsta i länet med nästen var tionde drabbad. Och nu vädjar sjukhusledningen i länet till alla att följa restriktionerna.

Närmare tio procent av Fagerstaborna har konstaterats vara smittade och både sjukvården och kommunen ber invånarna att följa de regler som gäller om det inte ska bli ännu värre. Sjukvården är nu så ansträngd att man gått upp till näst högsta beredskapsläge.

347 västmanlänningar har hittills avlidit i virussjukdomen, men allt färre äldre smittas allt eftersom vaccinationen går framåt.
Problemet för sjukvården är att man bara har ett visst antal sjukvårdsplatser för slutenvård och de kan snabbt bli fyllda om inte allmänheten skärper till sig och lyder råd och rekommendation som nu går ut på att man ska betrakta alla man träffar på ute som smittbärare.

Antal fall av covid-19

Fagersta, 1187
Norberg, 384
Skinnskatteberg, 211
Arboga, 1075
Hallstahammar, 1160
Kungsör, 646
Köping, 1738
Sala, 1471
Arboga, 1075
Surahammar, 946
Västerås, 13878

Hälleskogsbrännan har blivit en turistattraktion

Hälleskogsbrännan är en del av det område som drabbades av den stora skogsbranden sommaren 2014. Här kan man på nära håll uppleva följderna av skogsbranden och se hur naturen återhämtar sig och livet återvänder. Och alltfler turister besöker det rikskända området.

”Det är både intressant och skrämmande att se hur dramatiskt naturens krafter har ändrat landskapet”, konstaterar Länsstyrelsen som uppmanar besökare att fotografera och lägga ut på sociala medier.

Man påpekar att marktäcke och rötter har brunnit upp i den branddrabbade skogen, det gör att träden har sämre fäste i marken än normalt. Träd och grenar faller lättare här jämfört med i en vanlig skog, framförallt om det blåser. Även om en hel del träd fortfarande står upp är de döda och kommer att falla till marken under de närmsta åren.

”I naturreservatet stöter du på Helle, en räv som ger tips, ställer frågor och förklarar. Helle presenteras närmre på informationstavlorna vid respektive entré.
Längs stigarna finns symboler för sevärdheter, det så kallade sevärdhetsmärket, som visar att det finns något särskilt att se och/eller uppleva på platsen. I området finns också fem fasta fotopunkter. Här kan du fotografera och dela dina bilder i sociala medier, på så vis hjälper du till att dokumentera hur naturen återhämtar sig.”

Här är de tio besökspunkter som Länsstyrelsen tar upp som extra sevärda.

•Acktjärnen: En skogsväg leder till Acktjärnen, där det finns en grillplats.

• Björktjärnen: En stig som leder till Björktjärnen, där det finns en grillplats.

•Brandstigen: En stig som leder över hygget och i skogen där skogsbranden startade. Efter vägen finns grillplatser. Stigen går vidare in i naturreservatet Fermansbo urskog.

• Bäverstigen: En stig för barn som ligger precis intill bilvägen till Grävlingsberget.

•Gottriksstigen: En stig som leder till en gammal sågverksplats.

•Grävlingsberget: Huvudbesöksplatsen med stigar, utsiktstorn, toalett, uteklassrum och grillplats. Du kan ta dig fram till utkikstornet med rullstol och barnvagn, men inte upp i tornet.

• Hällestigen: En stig som går genom den branddrabbade skogen.

• Kolningsplats: Här kan du se en kolbotten och rester av en gammal kolarkoja intill vägen.

• Stjärnskådning: Här finns det bänkar som är anpassade för att titta på natthimlen.

• Uvstigen: En brant stig genom brunnen och obrunnen skog.

Pandemin kostar Fagersta kommun miljontals kronor

Sjukfrånvaron inom kommunens största avdelning, socialförvaltningen, kostade under fjolåret drygt elva miljoner kronor, en ökning med närmare fyra miljoner jämfört med året innan. En betydande orsak är covidpandemin.

Den totala kostnaden för 2019 uppgick till 7 215 283 kronor och för 2020 hade den ökat till 11 181 144 kronor, inklusive sociala avgifter.
Den totala sjukfrånvaron för 2019 uppgick till 7,99 procent och i fjol till 9,06 procent.

Antalet tillsvidareanställda inom Socialförvaltningen var 527 personer.
Medarbetare i alla åldersgrupper har haft höjd sjukfrånvaro under 2020 jämfört med 2019.
Förvaltningen hade 2019 i snitt 30,7 sjukdagar. Förra året skedde en ökning till 33,6 sjukdagar.
2019 hade varje medarbetare i genomsnitt 3,3 sjuktillfällen och 2020 hade den siffran ökat till 4.

Sjukfrånvaron ökade hos kvinnor men sjönk hos män. Kvinnornas sjukfrånvaro uppgick 2019 till 8,54 procent och för fjolåret till 10,20. Sjukfrånvaron för män under 2019 uppgick till 6,09 procent och för 2020 till 5,65.

Frisknärvaron visar hur många procent av den tillsvidareanställda personalen som inte har någon sjukdag. Jämfört med föregående år har frisknärvaron minskat, 2019 uppgick den totalt till 30,67 procent och förra året till 19,24.

Vården under hård press

För att hantera situationen inom intensivvården både vad gäller patienter med covid-19 och övriga patienter har Region Västmanland idag gått upp i förstärkningsläge, vilket är det näst högsta beredskapsläget.

Hälso- och sjukvården är satt under press. Antalet vårdade covidpatienter har de senaste två veckorna varierat mellan 15 och 30. Antalet IVA-patienter har ökat de senaste dagarna såväl i Västmanland som i övriga Sverige. Därutöver är personalsituationen ansträngd med hög sjukfrånvaro.

Samtidigt ställer planeringen och genomförandet av vaccinationsplanen stora krav på regionens förmåga att snabbt kunna hantera förändrade förutsättningar.

För att mer effektivt kunna nyttja regionens samlade resurser och snabbare kunna möta en förvärrad situation med t. ex. ett allt större vårdbehov eller en stor olycka går Region Västmanland upp i förstärkningsläge idag. Förstärkningsläget gäller tillsvidare

– Vi är i ett ansträngt läge framför allt inom intensivvården och har beslutat att idag gå upp i förstärkningsläge. Patientbeläggningen förväntas bli hög och vi behöver säkra bland annat bemanningen. Vi vädjar till länets alla invånare att hjälpa till genom att följa de lokala rekommendationerna och undvika situationer med förhöjd olycksrisk, säger Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör, Liselott Sjöqvist.

Shiro Biranvand har tagit steget in i den digitala behandlingen under covidpandemin

Shiro Biranvand driver akupunkturkliniken i Fagersta sedan flera år och har hjälpt en stor mängd människor med att bli fria från olika krämpor. Nu sköts en hel del av behandlingen över internet.

Liksom den klassiska sjukvården mer och mer flyttas över till att ske digitalt där det är möjligt så har också Shiro Biranvand valt detta arbetssätt för att kunna hjälpa människor även om man inte kan träffas fysiskt.

– Jag blev uppmärksammad på ett dödligt virus i Kina december 2019. I januari 2020 kallades det Covid-19 och Folkhälsomyndigheten bedömde spridningsrisken i Sverige som låg. Tragiskt nog blev det en pandemi och många människor i Sverige och över hela världen har förlorat nära och kära, säger han till Fagersta Nyheter.

Pandemin har inte bara tagit mångas liv men också drabbat ekonomin och förändrat företagens lönsamhet och i många fall även möjligheten att överleva.
Shiro Biranvand som kom till Sverige som flykting för nästan 40 år sedan och utbildade sig på universitet till socionom. Han har även utbildning i traditionell kinesisk medicin (TKM), västerländsk basmedicin såsom anatomi, fysiologi och patologi, hypnos & NLP (Neuro Linguistic Programming), samt är instruktör för Hälso-Qigong, Yoga, karate och självförsvar, med mera.

– För min del insåg jag då att pandemin skulle bli långvarig. Förutom traditionell akupunkturbehandling vid besök här började jag tänka på andra arbetssätt och behandlingar via Zoom, Skype och liknande. Jag köpte nödvändig utrustning och gjorde i ordning lokalen för att kunna genomföra behandlingar online.

Han planerade för behandling av stress, oro/ångest, ätstörning, trauma, beroende, fobier och även coachning.Det skulle också kunna gälla utbildning i metoder för självbehandling som till exempel koppning, guasha, tapping, havening, samt hälsoqigong, yoga och karate.
I april 2020 var jag klar med allt och redo att ha ett öppet hus för att visa hur man kan jobba online. Men tyvärr spred sig viruset över hela världen och i Sverige, med restriktioner som följd. Detta innebar att jag inte kunde genomföra planerna på öppet hus.

-Nu efter ett år gläds jag åt att vara en av de första som ställde om verksamheten, även om det är höga kostnader som hyra, el, försäkringar (ansvarsförsäkring, kundolycksfallsförsäkring, behandlingsskadeförsäkring), tillsynsavgift, webbavgift, internet- och mobilavgift, hygienartiklar, med mera som belastar ekonomin tungt. Men att kunna hjälpa sina medmänniskor från besvär gör att det känns lättare, säger Shiro, som även leder karateträning tre gånger i veckan ideellt via webben.

Mer info finns på:
http://www.akupunkturklinikenfagersta.se

Stor vilja att vaccinera sig mot covid-19


Nio av tio svarar att de helt säkert eller troligen kommer tacka ja när de erbjuds vaccin mot covid-19. Den höga vaccinationsviljan finns i alla åldrar men är högst bland äldre. Det framgår av Folkhälsomyndighetens senaste webbenkät.

Var fjärde Fagerstabo och Norbergare över 65 år har nu fått sin andra dos vaccin. I Skinnskatteberg är det färre. Men vaccinleveranserna kommer att fördubblas de närmaste veckorna, och för Västmanland ser det väldigt positivt ut.

Närmare 50 000 personer i länet beräknas kunna få sin första dos, vilket är en dubblering av antalet som vaccinerats hittills. Det innebär att Region Västmanland hoppas kunna inleda fas tre före maj månad.
Och viljan att vaccinera sig är god.
Varje månad ställer Folkhälsomyndigheten frågor om inställningen till vaccination mot covid-19. Frågorna handlar även om praktiska förutsättningar kring vaccination.

Månadens enkät visar att 69 procent helt säkert kommer tacka att ja till vaccination och ytterligare 22 procent troligen kommer göra det. Bland de som troligen tänker tacka ja har många frågor eller funderingar.
Fem procent uppger att de skulle tacka nej medan fyra procent inte bestämt sig. Att skydda andra är en stark drivkraft i alla grupper medan motivet att vaccinera sig för att skydda sig själv är högre bland de äldre.

– Att det finns frågor och funderingar hos en andel av de som svarat är förväntat och något man ser vid andra vaccinationer. Enkäten är ett viktigt underlag i arbetet med att nå ut till alla med erbjudandet om vaccination, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Undersökningen gjordes under perioden 11 till 22 mars före beskedet om att Astra Zenecas vaccin endast ska ges till personer som är 65 år och äldre. Eventuella effekter av de ändrade beskeden om vem som ska erbjudas just det vaccinet bedöms avspeglas i nästa månads enkät. Urvalet är representativt för befolkningen, enkäten skickades till nära 3 500 deltagare och hade en svarsfrekvens på 89 procent.

Fagerstahallen kan ha ännu fler fuktskador

Fagersta kommuns utredning om att bygga en helt ny skolmatsal på 850 kvadratmeter på parkeringen mellan Risbro och Brinell för 32 miljoner kronor har överraskat många. En betydande orsak är att nuvarande matsal i Fagerstahallen kan kräva omfattande reparationer.

Sedan det upptäcktes att inte bara simhallen var allvarligt angripen av fukt och rötskador från golv till tak utan även omklädningsrum och gym måste renoveras för cirka nio miljoner, har man även upptäckt skador på den stora matsalen i Fagerstahallen.

Kommunledningen har gett NVK i uppdrag att inför budgetberedningens sammanträde i augusti 2021 ta fram närmare underlag avseende det totala renoveringsbehovet i Fagerstahallen.
Särskilt behöver underlag gällande matsalen och mottagningsköket tas fram omgående och redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott senast i maj.

Man misstänker att i vart fall köksavdelningen är utsatt för rötskador och nu brådskar det med att utreda hur pass illa det kan vara.

– Det pågår en utredning på matsalen för att se om det finns fuktskador och i så fall vilken omfattning. Kan idag inte säga något om detta eftersom jag ej sett resultatet än. Eventuella kostnader eller omfattning måste vi få återkomma om när vi fått ta del av undersökningen med tillhörande rapport, säger NVK-chefen Kenneth Berggren till FN.

Strömsholm räddade livet på hunden Claus

På långfredagens kväll drabbades Claus, familjen Alvners nioårige bullmastiff, av något som visade sig vara magomvridning. Tack vare snabb transport till specialistdjursjukhuset i Strömsholm kunde hans liv räddas

– Vi är glada och tacksamma för att Claus överlevde och att vi inte tänkte att vi skulle avvakta till dagen därpå. Dessutom ligger kostnaden, som inte är färdig ännu, totalt mellan 50-60.000 kronor och då är det skönt att ha en veterinärvårdsförsäkring, säger matte Andrea och husse Johan Alvner i Högfors utanför Norberg.

Magomvridning är ett akut sjukdomstillstånd där magsäcken vrider sig upp till ett helt varv kring sin egen axel. Hunden som drabbats blir akut sjuk och kan dö inom loppet av några timmar om inte behandling ges.

Tillståndet gör att varken mat eller vätska kan passera, vare sig till tarmen eller till matstrupen. Magsäcken blir gasfylld vilket orsakar svullnaden. Trycket som magsäcken orsakar gör att hunden får svårt att andas.

Samtidigt pressar magsäcken på de stora blodkärlen i kroppen, vilket gör att hjärtat inte längre kan pumpa runt blodet på ett normalt sätt. Hela kroppen drabbas av syrebrist och hunden kan få allvarliga organskador. Även magsäckens vägg kan skadas och i vissa fall brister den med allvarlig bukhinneinflammation som följd.

De symptom hunden visar är ofta försök till att kräkas utan att få upp mat, oro, smärta och man kan ofta se att buken svullnar upp. Hunden kan bli orolig, en del drar sig undan, andra söker sin ägares kontakt.
Om misstanken finns att hunden har drabbats av magomvridning ska ägaren omedelbart kontakta veterinär.

Den första insatsen vid magomvridning handlar om att häva trycket i magsäcken samt att påbörja chockbehandling med intravenöst dropp. När hunden stabiliserats tillräckligt opereras den. Magsäcken töms med en sond, detta kan i vissa fall ske innan hunden sövs om den bedöms vara i för dåligt skick för att klara en narkos. Vid operationen sys magsäcken fast vid bukväggen för att förhindra att magsäcken vrider sig igen.

Dödligheten vid magomvridning är 5-15 procent för de hundar som kommer in till djursjukhus. I en del fall är hunden så allvarligt sjuk då den kommer in att prognosen bedöms som för dålig för att gå vidare, då kan avlivning vara det enda alternativet.

Källa: SLU universitetsdjursjukhuset

Det blir ingen toalett för 2,6 miljoner

Engelsbergsbygdens intresseförening får nej av Fagersta kommun på önskemålet att installera en toalett i tegelbyggnaden nära stationshuset. Kostnaden skulle bli alldeles för hög.

Intresseföreningen har hört av sig till Fagersta kommun om att det behövs besökstoalett i Ängelsberg. Det räcker inte med utedasset på Oljeön när turister strömmar till.

Föreningen skriver att Ängelsberg under decennier utmärkt sig som besöksmål men att allmän toalett saknas vilket vållar problem.
Föreningen har varit i kontakt med ägaren till en mindre byggnad på stationsområdet som sagt sig vara villig att upplåta den till en permanent besökstoalett.

Föreningens önskan är att Fagersta kommun kontaktar fastighetsägaren för att se över möjligheterna till att ha en besökstoalett på plats inför turistsäsongen i år.

NVK konstaterar att byggnaden har arkitektoniska och kulturhistoriska kvaliteter, men att den är i tekniskt undermåligt skick och kräver omfattande byggåtgärder för att bli en offentlig toalett. Det krävs även samråd om kultur- och miljövärdena, samt bygglov.

Byggnaden är inte ansluten till varken vatten eller avlopp och belysningen är ålderstigen och inte i drift. Det krävs grävarbeten med mera för att dra in det sanitära. Dessutom måste skiffertaket varsamt plockas bort och återmonteras på nytt tak eftersom nuvarande läcker och har rötskador.

Bedömningen från NVK är att kostnaden för att bygga om den lilla tegelbyggnaden till toalett skulle gå på 2,6 miljoner kronor, plus drift- och underhållskostnader. Det tycker kommunstyrelsen är för dyrt och avslår förslaget.

Ungdomar i Fagersta kan få 50000 för en idé som ökar tryggheten

Är du mellan 13 – 25 år och bor i Fagersta kan du få upp till 50 000 kronor för att genomföra en aktivitet eller ett evenemang med start i sommar.

”Din idé! Du bestämmer! är en medborgarbudget där unga i ålder 13 – 25 år har makten. Det handlar om att ta fram idéer på aktiviteter för unga i Fagersta som ökar psykisk hälsa och minskar otrygghet. Du kan få upp till 50 000 kronor för att genomföra din idé”, säger kommunen på hemsidan.

Senast 30 april ska förslagen ha kommit in och idékläckarna kan då få hjälp att utveckla förslagen.
Alla idéer som blivit godkända marknadsförs och alla unga i Fagersta i åldern 13 – 25 år får rösta på de förslag som de gillar bäst. Tre röster per person.

När röstningsperioden är slut vinner de förslag som fått flest röster. Minst fyra förslag vinner.

Från och med juni och resten av året kommer de idéer som vunnit att genomföras, tillsammans med de som lämnat in förslagen.

Hela oppositionen tackar nej till Himmler om politikergrupp

Socialdemokraten Tony Himmler har skickat ut en fråga till de politiska partierna i Fagersta om att starta en debattsida för politik på Facebook. De båda partier som hittills svarat tackar nej.

Himmlers förslag är att alla inlägg som skickas in till sidan förhandsgranskas av ”Fagerstas Framtid och Politik” innan det blir synligt.
Det har fått både vänstern och Sverigedemokraterna att besluta sig för att inte medverka.

I ett inlägg på FN skriver Shiro Biranvand, Vänsterpartiet:
”Tony Himmler och andra som stödjer denna idé tänker inte på att politiker inte ska agera övervakare, sätta gränser för det fria ordet eller vara moralvakt för tonen i diskussionen. Tvärtom skall den fria pressen granska politiken. Både Fagersta-Posten och Fagersta nyheter är utmärkta debattforum för politik. Det står alla personer eller partier fritt att ha egna diskussionforum. Politiker som utanför demokratiska församlingar fattar beslut, styr opinionen, bevakar, granskar och sätter normer för rätt eller fel i traditionella och sociala medier hör hemma i Nordkorea.”

Sverigedemokraternas styrelse behandlade frågan på annandagen.
”Vi har diskuterat din inbjudan om forumet “Fagersta framtid och politik” i vår styrelse. Beslutet blev att inte delta i forumet med motiveringen att politik skall diskuteras i öppna forum såsom i fullmäktige och övriga kommunalpolitiska verksamheter. Vi tackar dig för din inbjudan”, skriver styrelsen för SD i ett svar.

  • Vi i SD står för mer transparens och samarbete med de övriga partierna under öppna former och med insyn för kommunens innevånare, säger ordföranden Bertil Fredriksson.

Dags att de borgerliga drar i nödbromsen

/INSÄNDARE

De senaste rapporterna om den uteblivna befolkningsökningen i Fagersta borde vara en tankeställare för både Moderaterna och Liberalerna att det är dags att fundera över om de ska fortsätta ingå i alliansen med Socialdemokraterna.

Vi äldre Fagerstabor minns mycket väl hur majoritetspartiet gjorde felbedömningar om utvecklingen redan i början på 1970-talet vilket ledde till en av landets högsta kommunalskatter och en mängd tomma hyreshus som man tvingades riva eller bygga om till kommunalkontor. Men på den tiden protesterade borgerligheten och vänstern kraftigt utan att S lyssnade. Med en enda rösts övervikt kördes den samlade oppositionen över gång på gång i kommunfullmäktige.

När det gått helt överstyr sparkades S ut av väljarna 1998 och Stig Henriksson fick ta på sig uppgiften att sanera kommunens ekonomi där arbetarepartiet inte satt av några pengar till de anställdas pensioner och gått i borgen för lån åt HSB på hundratals miljoner.
I det läget hoppade Moderaterna och Liberalerna gladeligen på tåget att få ordning på Fagerstas ekonomi och man lyckades även sänka skatten och fick nationellt erkännande för att ha skapat Sveriges bäst skötta kommun.

Men nu tornar de mörka molnen upp sig igen efter några år med socialdemokratiskt styre i Fagersta. Byggplanerna ger intryck av en optimism som helt tycks sakna verklighetsförankring på en ort med hög arbetslöshet och stor utflyttning, det känns som att framtidstron förblindar verkligheten.

Att M och L inte sätter ned foten nu är obegripligt. Har man verkligen glömt hur det var de sista 30 åren på 1900-talet då politikerna tycktes ha noll koll på omvärldsfaktorer som stålindustrins stora strukturförändringar?
S kan inte ensamma med bara cirka 40 procent av väljarstödet driva kommunen ned i skuldträsket igen med fortsatt utflyttning och sämre skatteunderlag för att finansiera driftkostnaderna för alla storstilade projekt. Börja gärna med att lägga planerna på ett kulturhus på is och prioritera skolan och äldreomsorgen och lägg ned planerna på att försköna centrum när ändå ingen är nöjd med resultatet.

KULLA PÅ KAMMARN

Fagerstas ledning har nu insett att befolkningskurvan inte vänder uppåt

Så sent som för några veckor sedan sa Fagerstas kommunalråd Marino Wallsten i FP att prognosen visade att folkmängden ska öka trots två års tapp. Men vid gårdagens möte i utbildningsnämnden kom kontrabesked – den väntas fortsätta minska.

När Fagersta kommun antog Vision 2030 för fem år sedan andades det stor framtidstro vad gäller folkmängden och därmed nödvändiga skatteintäkter som ska finansiera den offensiva utbyggnad som sattes igång.

Man satsade bland annat på ett nytt kök för 73 miljoner, samt byggde ut Alfaskolan och Per Ols för stora summor för att klara att ta emot ett ökat antal barn.
Dessutom byggdes en av landets mest spektakulärt utformade förskolor. Skogsgläntan togs i bruk för över ett år sedan men NVK och byggfirman är ännu inte överens om priset.

Dessutom flyttar kommunhuset till gamla Brukskontoret och de båda höghusen på Norbergsvägen byggs åter om till hyreslägenheter. Kostnaden är oklar men en miljon kronor per bostad har nämnts.

Till detta kommer köpet av Norrbygården för 15,5 miljoner, som ska rivas för ett antal miljoner innan nybygget kan starta.
Plus att det ska byggas ett allaktivitetshus som biblioteket, kulturskola, med mera kan flytta in i.

Satsningen på att fräscha upp från Vilhelminaparken till och med Järntorget har inletts. Det ska vara klart i sommar och beräknas kosta runt 13-14 miljoner.

Folkmängden i Fagersta kommun ökade under några år och uppgick till 13 464 invånare vid årsskiftet 2018-19. Men under både 2019 och 2020 minskade invånarantalet till 13 267. Det är 500 personer mindre än vad man trodde 2016. Det påverkar följaktligen kommunens budget framöver eftersom skatteintäkterna minskar.

Nästan 200 färre Fagerstabor på bara två år istället för en ökning med 300 betyder mycket för kommunens skatteintäkter och risken är att den negativa befolkningstrenden fortsätter eftersom de stora industrierna skurit ned på personalstyrkan. Det är främst familjer som flyttar, bland annat till Kolpebo och Vad.

”Kommunen står inför stora utmaningar när antalet unga och äldre ökar betydligt mer än de i arbetsför ålder. Det förväntas leda till svårigheter med finansiering och kompetensförsörjning. För att möta utmaningen vidtas åtgärder vad gäller kompetensförsörjning, digitalisering och samverkan”, sa kommunens ekonomichef Stefan Granqvist i senaste delårsrapporten.