Sjukvårdspartiet känner oro för hembygdsgården

Sjukvårdspartiet ställer en rad frågor i en interpellation till kommunalrådet Marino Wallsten, S, där de uttrycker oro för vad som ska hända med Fagerstas fina attraktion hembygdsgården.

Mats Olander framhåller hembygdsgårdens stora betydelse för Fagersta och vikten av att den underhålls, men att det är oklart om de ideella krafter som burit upp gården under många år orkar gå tillbaka och jobba lika hårt igen.
Det och annat har skapat oro kring hur denna guldklimp långsiktigt ska förvaltas vidare.

”Samtidigt nås vi i Sjukvårdspartiet från olika håll av ett rykte bland Fagerstabor att kommunen inte har något intresse av att ta ansvar för hur det går för hembygdsgården, och således om föreningen faller så kommer gården läggas ner. Dessutom nås vi av ryktet att kommunens representanter utrett möjligheter att ta tillvara på markytor som hembygdsföreningen förfogar över i dag för att antingen erbjuda för exploatering till andra företag eller annan egen verksamhet”, säger Mats Olander i interpellationen.

Sjukvårdspartiet vill ha klargjort av kommunalrådet om några sonderingar gjorts kring markytor vid hembygdsgården för annan användning, och om kommunen har någon plan att stötta hembygdsgården och föreningen om de skulle ha svårt att återgå till den tidigare omfattningen på verksamheten efter Coronavirusets framfart.

”Vad är hembygdsgårdens värde anser kommunen? Kan kommunens ledning tänka sig ett Fagersta utan den levande turistmagneten Västanfors hembygdsgård i framtiden om föreningen inte längre skulle finnas och driva den?”, avslutar Mats Olander sin interpellation, som kommer att besvaras i fullmäktige framöver.

Inget svar från högsta chefen om VS-hus

FN mejlade i måndags följande fråga till kommunchefen Karolina Berglund:
”Kan du dementera att Fagersta kommun är spekulant på VS-hus i Kolarbyn?”

Hon brukar vanligtvis svara snabbt och senast dagen efter, men har inte svarat alls på denna fråga efter fyra dagar. Och Fagerstas politiska ledning har ännu inte gått ut med vad som gömmer sig bakom den enda punkten som finns på dagordningen ”Fastighetsfrågor.”

Inte ens vice ordföranden i kommunstyrelsen, Jan Johansson, M, visste härom dagen vad det handlar om. Men enligt uppgifter från flera håll till FN rör det sig om att kommunen är spekulant på VS-hus som äger cirka 300 lägenheter i Kolarbyn.

SD säger nej till köp av fastigheter utan att analyser har gjorts

Sverigedemokraterna har inga planer på att säga ja till de fastighetsköp som kommunledningen förväntas föreslå vid ett extra inkallat möte på måndag.

”Fagersta kommun har för avsikt att inköpa ett stort antal fastigheter till det nya kommunala bostadsbolaget vilket innebär att risk- och konsekvensanalyser skall göras av kommunens förvaltning för bostadsbeståndet.
Det krävs också kompetens att sitta i den nya bostadsbolagsstyrelsen för att sköta förvaltningen av såmånga fastigheter”, säger SD:s ordförande Bertil Fredriksson i en interpellation.

”Vi från SD anser att information om köpet inte har kommit ut i tid för att vi i oppositionen ska kunna ta ställning till ett för eller emot inköp av fastigheterna varvid vi reserverar oss i beslutet.
Med anledning av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Marino Wallsten:
– Har man gjort risk och konsekvensanalys för inköp av fastigheterna då med tanke på kostnader för eventuella reparationer förutom inköpspriset?
– Finns det kompetens bland politiker och tjänstemän att kunna sitta i det nya fastighetsbolaget?”, undrar han.

Polisen satte stopp för bad från järnvägsbro

På torsdagseftermiddagen larmades polisen om att två personer hoppade i Strömsholms kanal från järnvägsbron i närheten av Västanfors kyrka.

Polisen ryckte ut och träffade på en 20-åring och en 15-åring som hoppade ner i vattnet, klättrade upp och hoppade igen.De fick en skarp tillrättavisning och uppmanades att inte göra om det.

Lappning på Järntorget efter hård kritik

På torsdagen gjorde polisen en insats mot de som struntat i förbudet mot infart och att parkera på Järntorget.

Kritiken har varit hård i flera insändare de senaste veckorna mot att Fagersta kommun och polisen inte agerat mot alla de bilister som trotsar skyltarna med förbud mot infart och sedan parkerar för att bara ha några meter att gå till Systembolaget och Ica-Centrum.

Men trots att polisen gjort några insatser på fredagar och lördagar så har överträdelserna fortsatt. På torsdagen var det dags igen och ett antal bilister bötfälldes på plats. Ursäkter och bortförklaringar hjälpte inte. De fick åka hem några hundralappar fattigare.

Himmler emot att elever ska träna på Eskiln

Politikern Tony Himmler, S, reserverade sig när NVU:s direktion tog beslutet att betala för elevernas wakeboardträning i Fagersta Cable Park på sjön Eskiln i Fagersta.

Det påpekar han efter SVT:s och FN:s uppgifter om att direktionen på NVU beslutat att betala för att de nio elever som går i andra och tredje årskursen skulle få fortsätta sin utbildning i wakeboard för att kunna få betyg.

Det är mycket ovanligt att någon S-politiker går emot partiet men Himmler anser denna fråga principiellt viktig och med bakgrund av den kritik om sexuella trakasserier med mera som wakeboardgymnasiet utsatts för anser han det inte lämpligt att eleverna ska träna vid samma anläggning som tidigare.

Raserad vattentrumma stänger Linjan

En trumma för vatten har gått sönder under vägen mellan Andra Sidan och Epirocs fabrik vid Hyttbäcken.

Vägen är därför avstängd för all trafik medan trumman repareras eller byts ut. Sträckan är framför allt använd av cyklande som ska till och från jobbet på Epiroc eller Seco, men också av motionärer. Även en del bilister använder vägen även om den inte är avsedd för det.

Badförbud vid Simbadet lagom till sommarlovet

Det blir inget badande i sjön Aspen i Västanfors på en tid. På onsdagskvällen utfärdades badförbud vid Simbadet efter att ösregnet gjort att avloppsvatten gått ut i sjön.

Varje år är det samma visa. Västanforsborna och även andra ser fram emot härliga sol- och baddagar vid Simbadet och längs sträckan nedanför Uggelbo. Men liksom tidigare somrar sätter ett kortvarigt men kraftigt regnväder stopp för planerna att doppa sig.

Sent på onsdagskvällen gick Fagersta kommun ut med informationen att ”På grund av överbelastning i avloppsnätet har orenat vatten släppts ut direkt i sjön Aspen. Simbadet är därför avstängt tills vidare. Orsaken till överbelastningen är kvällens kraftiga regnväder. Vi återkommer med mer information när provsvaren på vattnet har kommit.”

Vid förra sommarens översvämning avrådde man från bad på en sträcka av hela 500 meter från båthamnen och nedåt.

Orsaken till att orenat avloppsvatten får rinna direkt ut i sjön via bräddavloppet är att inte reningsverket ska bli översvämmat.
Efter en vecka brukar provtagningar visa att vattnet är tjänligt igen.

Politikerna har förtroende för att wakeboardeleverna får träna tryggt vid Eskiln

Eleverna som har wakeboard på sitt gymnasieprogram i Fagersta fortsätter studierna tills alla elever fasats ut om två år. Och politikerna och eleverna och deras föräldrar ser inga problem med att de tränar vid Fagersta cable park.

Riksidrottsgymnasiet i Fagersta fick stänga med omedelbar verkan, då elevernas trygghet inte gick att säkerställa, enligt skolledningens åsikt. Men utbildningsförbundet NVU fortsätter samarbetet med företaget där Eric Marberg är ansvarig.

– Ett annat alternativ skulle bli mycket dyrare, säger Jan Johansson (M) vice ordförande NVU till SVT. Han och övriga gymnasiepolitiker har förtroende för att Eric Marberg sköter detta på ett bra sätt. Han är mycket duktig på sporten och har inte anklagats för några överträdelser.  

Men rektor Ulla Pietarinen är kritisk.

– Min reaktion är väl att direktionen, enligt mitt sätt att se som rektor, med allt som finns kring riksidrottsgymnasiet är att vi borde ha kört eleverna till annan ort även om det skulle vara mycket mer omständligt. Anledningen till nedläggningen var ju att vi inte kunde garantera elevernas trygghet och studiero, säger hon till SVT.

”Jag skiter i och för sig i vad hon tycker, jag har aldrig träffat henne förut. Jag har fått förtroende att köra eleverna på och utanför skoltid och det har jag gjort i nästan två månader nu”, säger Eric Marberg som är verksamhetsansvarig på Fagersta cable park.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/trots-nedlaggningen-av-rig-fagersta-fortsatter-samarbeta-med-kritiserat-foretag

EPA och cyklist i krock i Fagersta

Ambulans, räddningstjänst och polis larmades tjugo i sex på onsdagskvällen till rondellen vid Sibylla där en person uppgavs ha blivit påkörd av en bil.
Det var en EPA-traktor och en cyklist som kört ihop i korsningen. Den 35-årige cyklisten fördes till akuten i ambulans. 15-åringen som körde epan klarade sig helskinnad.

Engelbrektsrullen körs i Norberg i sommar

Lördag den 14 augusti kommer Engelbrektsrullen att arrangeras i Norberg. Deltagarna kan välja mellan 42 eller 21 km som körs på till största delen nybelagd väg med lite trafik.

Tack vare att restriktionerna hävs kraftigt senare i sommar kan Engelbrektsrullen köras i år. Arrangörerna beskriver tävlingen som det perfekta träningsloppet endast 108 dagar innan öppningen av det nya konstsnöspåret i Norberg. Det finns även ungdomsklasser från 11 år.

Nu börjar Fagerstas nya paradgata bli klar

Efter ett par års arbete börjar arbetena på Västmannavägen i centrala Fagersta att bli klara. Nu inleds sluttampen med gångområdet mellan Järntorget och Vilhelminaparken.

Projektet med att fräscha upp centrum skulle ha varit klart till våryran i samband med Fagersta stads 75-årsjubileum för två år sedan. Men av olika anledningar har det dragit ut rejält på tiden.

Det första ingreppet var byta ut vatten- och avloppsledningarna, arbeten som är mycket tidskrävande när man jobbar flera meter ner i marken och möta av diverse överraskningar som måste lösas.

Sedan stoppades ombyggnaden av Järntorget på grund av att man bara fick in ett anbud och det ansågs ligga för högt. Så ingenting har ännu gjorts åt Järntorget som skulle byggas i sten, ha en vattenfåra, stjärnhimmel och med en soltrappa till ICAs entré.

Västmannavägen har smalnats av kraftigt för att ge plats åt enkelriktad trafik som får köra i gåfart. Körsbärsträd har planterats efter vägen och nu återstår att lägga marksten närmast butikerna för att även skapa en utemiljö där folk kan slå sig ned.

May-Britt Normann tog vårens bästa bild

Vi har tre vinnare bland de som skickade in bilder denna oftast ganska trista vår vädermässigt.

Flest likes fick May-Britt Normann i Fagersta för bilden på hönsen som söker skydd mot regnet under båten.

Kristina Kristo får trisslotter för sin bild på de dramatiska molnformationerna i Högfors utanför Norberg.

Och Sara Ondrejik Danielsson för den varma bilden på molnet som bildar ett hjärta.
Lotterna kommer med posten.

Men nu är det sommar och FN inbjuder alla att skicka in bilder. Det kan vara allt från bad och lek, till naturupplevelser och annat som sommaren inbjuder till. Fem vinnare kommer att dras.
Det går bra att skicka på Meddelande på Facebook.

Nära anhörig får åter vara med vid förlossning

Nu är det tillåtet för en anhörig att vara med på BB under förlossningen. Men detta innebär ingen omedelbar återgång till förhållandena innan pandemin. Strikta regler gäller för anhörigas BB-besök.

– Smittspridningen minskar i samhället samtidigt som det finns stor efterfrågan på lättade restriktioner för anhöriga när det gäller besök på BB. Därför blir det nu möjligt med anhörigbesök igen, men med vissa viktiga förbehåll, säger Joakim Samuelsson, chef för kvinnokliniken, Region Västmanland.

Kvinnoklinikens beslut har fattats i samråd med såväl smittskyddet inom Region Västmanland som sjukhusledningen.

Här är de regler som gäller från och med 8 juni:

 • Vid själva förlossningen får endast en anhörig närvara hos den som föder. OBS! Den anhöriga ska vara en och samma person och får inte bytas ut mot annan anhörig.
 • Den anhöriga får inte ha förkylningssymptom eller liknande covidsymptom.
 • Som vanligt får den anhöriga övernatta endast om ledig plats finns.
 • Inga syskon får följa med till BB.
 • Den anhöriga bör använda munskydd under sin vistelse på BB och inom sjukhuset.

– Det är glädjande att vi nu kan lätta något på de besöksrestriktioner som infördes för anhöriga i samband med pandemiutbrottet för mer än ett år sedan. Men att öppna BB för besökare igen måste ske ansvarsfullt. Pandemin är ännu inte över och som anhörig måste man ovillkorligen rätta sig efter de förhållningsregler som kommer från personalen på BB, avslutar Joakim Samuelsson.

BB är den enda delen av kvinnoklinikens verksamhet som lättar på sina restriktioner beträffande besök. På de övriga enheterna gäller fortfarande besöksförbud.

Exceptionellt lågt intresse för att bli chef för Fagerstas skolor

Endast fem personer sökte toppjobbet som utbildningschef i Fagersta. Av dessa hoppade tre av och de övriga två ansågs inte tillräckligt kvalificerade.

Det blir allt svårare att rekrytera till höga chefspositioner inom skolan i Fagersta. De båda senaste gångerna som NVU sökt ny chef har urvalet varit magert.
När NVU nu läggs ner och Brinellskolan tas över av Fagersta kommun och inordnas med förskola och grundskola söker man en högsta chef för hela skolväsendet efter utbildnings- och fritidschef Per Österberg som går i pension.

Men bara fem personer sökte jobbet och efter hand återtog tre av dem sin kandidatur. Eftersom ingen av de två kvarvarande, varav en lokal sökande, ansågs hålla måttet så avbröts rekryteringen.

Det innebär att Fagersta kommun måste börja om hela den långa processen med annonsering, samtal, tester, referenstagning, med mera efter semestern.
Tills vidare får de ansvariga politikerna sätta sitt hopp till att Per Österberg stannar kvar ytterligare en tid.

Nu är det full fart på vildsvinen igen i Västanfors

Den senaste tiden har antalet vildsvin ökat markant i områdena kring Rosenlund, Sundbyberg och Skeppmora. – Det springer stora flockar med grisar vid Rosenlund. Folk möter dem till och med mitt på dagen, säger en bekymrad villaägare.

Flera villaägare har kontaktat FN om att problemet med vildsvinen i Västanfors åter har ökat. De har tidigare ställt till stora problem genom att böka sönder gräsmattor som kan kosta tusentals kronor att åtgärda.

I höstas gjorde Fagersta kommuns jaktlag en insats och ägnade flera dagar åt att skjuta bort vildsvin. Men det är ett svårt och besvärligt uppdrag eftersom djuren uppehåller sig bland bebodda hus. En som ringt jaktlaget fick beskedet att de skjuter något då och då men att de inte får skjuta suggor med kultingar.

– Suggan är fredad men kultingar får man skjuta. Gör man det brukar de hålla sig borta. Nu är de så nära våra trädgårdar igen. Blir så arg på kommunens flathet. Men det brukar hända något när FN skriver, säger en orolig villaägare.

Svinen upplevs också som en allt större trafikfara i synnerhet på Ängelsbergsvägen. En boende i Skeppmora mötte i dag en sugga med ett stort antal kultingar.

– Det är andra kullen bara i år, säger personen som råkat ut för att vildsvinen tar sig ända in på tomten och välter soptunnor och skräpar ner i jakt på mat.

Polisen tipsar om att samverka mot båttjuvar

Polisanmälningar om stölder av båtmotorer och båtar ökar alltid i början och slutet av båtsäsongen. Och det är både små och lyxiga båtar som stjäls.Båtsamverkan är ett sätt att förebygga inbrott i och stöld av båtar.

”Med bra samarbete och samverkan kan många båtrelaterade stölder förebyggas. Det har visat sig effektivt att bilda nätverk mellan olika intresseorganisationer.Båtsamverkan innebär att du inte bara ser efter din båt utan även grannens båt. Det ökar förutsättningarna för att minska brottsligheten och skapar samtidigt gemenskap”, påpekar polisen i Västmanland.

Polisen uppmanar båtägare att de som lämnar båten en längre tid ber någon om hjälp med att ha uppsyn över båten. Man kan till exempel be någon att:

Polisen uppmanar båtägare att de som lämnar båten en längre tid ber någon om hjälp med att ha uppsyn över båten. Man kan till exempel be någon att:

 • se till att lamporna tänds vid olika tider
 • hålla båten ren och snygg från fågelspill
 • fälla ner eller öppna kapellet då och då
 • sätta upp flaggan
 • hänga ut en handduk eller dylikt
 • ösa båten regelbundet
 • försöka få din båt att se bebodd ut.
 • Polisen uppmanar också att märka motorn med dold och synlig märkning. Många båtföretag utför detta. Ristar man in en märkning själv så är ett personnummer bättre än ett namn.
 • Övriga åtgärder är att se till att båten sitter väl förankrad med ett godkänt lås och att ha en spårsändare GPS/GSM/VHF. Stölder sker oftast när det är mörkt – bra belysning är därför viktigt.
 • ”Försök att tänka som en tjuv – hitta de svaga länkarna och förebygg där”, tipsar polisen.

Nu erbjuds 45-åringar vaccin mot Covid-19

Vaccineringen i Västmanland har gått så bra att man nu kan ta emot de som är födda 1976 eller tidigare. Det meddelar 1177.se

Övriga som välkomnas att boka tid är:
• De som har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp.

• De som arbetar patientnära (vårdar, undersöker eller behandlar patienter) inom folktandvården, hälso- och sjukvård, LSS/personlig assistent, privat vårdgivare, äldreomsorg, hemtjänst eller hemsjukvård.

• Sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 är:

• Kronisk hjärt- eller kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck som kontrolleras inom vården.

• Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma som kontrolleras inom vården.

• Nedsatt lungfunktion eller ett tillstånd som innebär försämrad hostkraft och kontrolleras inom vården.

• Mycket kraftig övervikt med ett BMI över 40.
Kronisk lever- eller njursvikt som kontrolleras inom vården.

• Diabetes typ 1 eller typ 2. Gäller inte de som har graviddiabetes.

• Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling som är konstaterad inom vården.

• Downs syndrom.

Fagersta kommun kan bli storägare till bostäder i Kolarbyn

Enligt vad Fagersta Nyheter erfar har Fagersta kommun planer på att köpa in en mängd hyresbostäder i Kolarbyn. Ett extra kommunstyrelse är inkallat till på måndag

”Fastighetsfrågor” är allt vad som står på dagordningen i kallelsen till det extrainsatta mötet med Fagerstas ”regering” där alla tunga beslut tas i praktiken.
Men det finns inte några handlingar bifogade och ledamöterna får bara veta att de ska skickas ut senare i veckan.

Enligt flera uppgifter till FN handlar mötet om att köpa en rad flerbostadshus i Kolarbyn. Det kan i så fall röra sig om en stor mängd lägenheter. Uppgifterna har dock inte gått att få bekräftade från officiellt håll. Locket ligger på.

Fagersta kommun har sedan länge en ambition att bli en stor bostadsaktör och bildar därför ett bostadsbolag med styrelse och verkställande direktör. Men dagens kommunala fastighetsbestånd är för litet för att bära ett bostadsbolag och därför är det aktuellt att utöka.

Intressant är att det extrainkallade mötet är förlagt till bara en timme före fullmäktige börjar. Det tyder på att vad som än ryms bakom rubriken Fastighetsfrågor så är det brådskande och finns uppenbarligen även majoritet för att driva igenom det.

Inget midsommarfirande i år heller i Västanfors

Det är nu klart att midsommarfirandet vid Västanfors hembygdsgård ställs in i år också. Istället för flera tusen personer på plats håller gården stängt.

Liksom i fjol är det covidpandemin som är orsaken till att det populära firandet ställs in. Det brukar komma flera tusen personer till hembygdsgården för att umgås, fika, titta på folkdans och dansa runt stången.

Men eftersom det skulle vara ohållbart att arrangera ett firande enbart för ett fåtal personer har hembygdsföreningen valt att ställa in och hålla stängt.

Nej till stort Team 21 för Fagerstas skolor

Kommunledningen har gett uppdrag till utbildningsnämnden att presentera förslag på hur ett samordnat Team 21 skulle kunna inrättas med mellanstadium, högstadium och gymnasiet.
Men sakkunskapen avråder.

Alfaskolan har inrättat en verksamhet, ”Studiero”, som i begränsad omfattning erbjuder elever med särskilda behov en lugnare studiemiljö.
Per-Olsskolan har ”Studion”, som i större omfattning än Alfaskolan kan erbjuda elever med särskilda behov hjälp i en lugnare miljö.
Mariaskolan har på grund av lokalbrist inte kunnat inrätta en verksamhet som kan erbjuda detta.

Risbroskolan har sedan flera år verksamheten Team21 som med specialkompetens erbjuder 12-15 elever hjälp.
Brinellskolan har inrättat en verksamhet, ”Bryggan”, som i begränsad omfattning kan erbjuda elever särskilt stöd.

Utbildningschefen Per Österberg har undersökt möjligheten att inrätta en gemensam särskild undervisningsgrupp och kommit fram till att detta inte är en lösning då eleverna måste ha en skol-och klasstillhörighet.

”Det finns också rättsfall där föräldrars rätt att välja skola väger tyngre än ett bedömt behov av särskild undervisningsgrupp.
Inrättande av särskilda undervisningsgrupper på varje låg-och mellanstadieskola kommer att kräva förutom anpassning av assistentorganisation tillskott av nya budgetmedel”, säger han.

Österberg konststerar att Risbroskolan har en väl fungerande verksamhet som under flera år gett ett bra resultat och att möjligheten till ökat samarbete med Brinell bör undersökas.

Utbildningschefen drar slutsatsen att ett samordnat Team 21 från mellanstadiet till gymnasiet inte är genomförbart. Men att Team 21 kan inrättas på varje enskild mellanstadieskola om lokalmässiga och budgetmässiga förutsättningar ges.

Risk för förorenat badvatten i Västanfors

Minst en gång varje sommar blir det sådana kraftiga regnmängder på kort tid att avloppsnätet blir översvämmat och förorenat vatten rinner ut i sjön Aspen.

Det senaste dygnet har regnet i Västanfors satt hård press på avloppsnätet och bräddavloppet nedanför Malmvägen får ta emot stora mängder vatten och föroreningar.

Efter provtagning brukar det leda till att Simbadet stängs några dagar medan skitvattnet av naturen transporteras söderut.
Hur det blir nu är ännu oklart.

Problemet med bräddavloppets placering diskuterades redan då frågan om Simbadet skulle öppnas igen var uppe till diskussion. Den lär komma upp igen eftersom det planeras byggnation av en mängd nya bostäder i ”Sjönära läge” alldeles intill.

Foto: Jörgen Hjerpe

11 200 för en nybyggd trerummare i Fagersta

Som väntat blir det inga låga hyror i de lägenheter som planeras i samarbete med Riksbyggen. Hyran för en etta blir 5 800, för en tvåa 7 900 och för en trea 11 200.

På måndag ska fullmäktige i Fagersta ta beslut om att bilda en kooperativ hyresrättsförening i Fagersta för det trygghetsboende som ska byggas bakom Coops parkering.
Det rör sig om 47 lägenheter fördelade på två femvåningshus.

Det kommer att bli hög boendestandard på lägenheterna som är ämnade för de som är över 65 år. Placeringen blir också bra med tanke på närheten till apotek och annat i centrum, samtidigt som det finns ett grönområde i direkt anslutning till fastigheterna.

Som pensionär kan man ha rätt till bostadstillägg när man bor i en kooperativ hyresrätt. Det kan uppgå till max 6 540 kronor per månad (2020) beroende på inkomst och tillgångar. De flesta som får bostadstillägg är ensamstående.

Upprörda känslor efter alla förnekanden från de ansvariga på Brinell

SVT sports granskande reportage om wakeboardgymnasiet har fått stort genomslag i hela landet. Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson bedömer händelserna i Fagersta som förfärliga och helt oacceptabla.

Före detta elever berättade redan förra sommaren för FN om sexuella trakasserier, tafsande, vikthets och annat olämpligt som de råkat ut för under sin tid på riksidrottsgymnasiet i Fagersta. Även då förnekade de ansvariga att de visste något.

För många kommer elevernas uppgifter i SVT som en chock. Även skolledningen säger sig ha varit helt ovetande och vad som pågått med sexism, sexuella relationer, alkoholdrickande, mobbning, med mera.

Den högst ansvarige, NVU-chefen Henrik Junno, säger att han inte fått ta del av någon kritik trots att elever hävdar att de berättat för honom om missförhållanden. Se inslag här från SVT och läs även NVU-ordföranden Aneth Arvidssons kommentar nedan.

https://www.svt.se/sport/svt-sport-granskar/elever-pa-riksidrottsgymnasiet-larmade-om-missforhallanden-men-ingenting-hande

Stipendiater utsedda inom kultur och idrott

Årligen delar Norbergs kommun ut stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet och/eller det kulturella området. I år tilldelas Erik och Margareta Brate Kulturstipendiet och Hans-Erik ”Frasse” Lundberg idrottsstipendiet.

Motiveringarna är följande:
Norbergs kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Margareta och Erik Brate för deras mångåriga arbete med att bevara, levandegöra och ge norbergarna tillgång till den lokala kulturhistorien – samtidigt som de frikostigt delar med sig av densamma i Bråfors Bergsmansby.

Norbergs kommuns idrottsstipendium 2021 tilldelas Hans-Erik ”Frasse” Lundberg. Om det ska bli en skidfest behövs en ”Frasse” – en allt i allo som genom alla år med stor kunskap och energi sett till att skidspåren alltid är fräscha – från december till sista snön är borta.

”Beklämd av det som eleverna har fått utstå”

Jag anser det är bra att SVT har gjort denna dokumentär och fått fram uppgifter som varit helt okända för oss. Är samtidigt djupt beklämd att det förekommit kränkningar av olika slag som elever upplevt och som de nu berättat om.

Det säger NVU:s ordförande Aneth Arvidsson, S, i en kommenterar till SVT sports dokumentär om varför vattenskid- och wakeboardgymnasiet lades ner över en natt.
– Såna kränkningar ska inte få förekomma överhuvudtaget och absolut inte av skolans personal som eleverna också varit i en beroendeställning till, påpekar hon

– När skolledningen fick information via Riksidrottsförbundets visselblåsarfunktion i juni 2020, så togs det på allvar och då var det första gången jag fick information om detta. Direktionen antog under hösten 2020 en handlingsplan om kränkande särbehandling och trakasserier, som gäller alla, elever såväl som personal så att alla ska veta hur man ska göra om man utsätts för något men också hur personal ska hantera anmälningar. Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal.

– Jag anser att skolledningens beslut var helt rätt att lägga ner RIG men önskar att eleverna hade fått stöd och hjälp med att anmäla dessa kränkningar ända sedan RIG startade 1999. Direktionen beställde också en genomlysning av revionsföretaget KPMG för att få reda på om skolledningen gjort misstag. I den genomlysningen framgår det att skolledningen har gjort rätt som lagt ner RIG men det har också framkommit viss kritik, avslutar Aneth Arvidsson, som varit ordförande för NVU sedan januari 2019.

 

 

Vänner tog saken i egna händer för att få tillbaka sin kamrats stulna flotte

Stölden av den stora flotten/flytbryggan vid stationen i Ängelsberg fick en minst sagt oväntad upplösning.

Efter att Fagersta Nyheter berättat om den stulna möblerad flotten hörde flera Fagerstabor av sig om att de sett den med flera personer på. På en bild ses några killar och en tjej.


– Efter flera tips och hjälp av bekanta som identifierade flotten och gav exakta positioner åkte jag och tre till ängelsbergsbor in till Fagersta i två båtar och lyckades prata tillbaka flotten och åkte hem med den, säger en man till FN.


– Ett 15-tal deltog i detta under kvällen men det var säkert ett 30-tal under helgen som varit ute med sina båtar och letat. Ungdomarna på flotten påstod att de hade ”köpt den i god tro”, något som Ängelsbergsborna inte trodde en sekund på.

Glassuccé på svarta fläcken ledde till nedskräpning

Efter att ha stått öde ett år blev det full fart på svarta fläcken i Vilhelminaparken i Fagersta på lördagen. En ambulerande glass- och munkförsäljare hade fullt upp hela dagen.

Vanligtvis står dessa rullande ekipage på Järntorget men medan det inte är tillåtet under ombyggnaden hänvisades lördagens säljare till svarta fläcken som är oordningställd just för det ändamålet.

Glassar och munkar gick åt som smör i solsken och papperskorgarna fylldes snabbt, vilket skapade irritation

– Jag frågade de som sålde om de kunde sätta upp eller lägga ut en större sopsäck eftersom alla papperskorgar var fyllda och mycket skräp fanns utanför och skräpade ner Vilhelminaparken.
Men svaret jag fick var att ”Det är inte våran sak vi kommer från Örebro så stick härifrån.”
Ett sådant otrevligt svar vill man ju inte ha och varför kan de inte ta hänsyn? undrar en ledsen Fagerstabo som kontaktat FN.

Flera andra skickade bilder på söndagen som visade på stor nedskräpning i parken, på grund av bristen på soptunnor i närheten av platsen för food courts. Detta tar NVK hand om på måndagen.

En annan Fagerstabo sa att det var trevligt att få sitta ned och äta en glass och att kommunen gärna får utöka antalet sittplatser.

– Det finns ju en del onödig asfaltyta att ta av här som ju alla vet.

Granbackens boende gladdes åt fest med ponnyer

För ett år sedan startade Elin Ekroos i Norberg verksamhet med sina två shetlandsponnyer, Selma och Rebell.

– Jag ville dela med mig av hästlivet till andra som kanske inte har möjlighet att ha egen häst av olika anledningar.

– Syftet med verksamheten är att man ska få känna på vad det innebär att ha en häst, både när det gäller det positiva som hästarnas inverkan på människans mående men även det tunga arbete som ligger bakom, säger Elin.

Grunden i verksamheten är fritids för barn i stallmiljö, det innebär tre timmar stalltid en gång i veckan mellan 14-17. Vi träffas, sköter om djuren, äter mellanmål och tar en rid- eller körtur tillsammans innan det är dags att gå hem för dagen.

Elin påpekar att verksamheten mäter utveckling hos barnen i form av välmående och inte i prestationer. Stallet är en kravlös plats där man får komma ut en stund i naturen tillsammans med andra som gillar hästar

– Hösten 2020 lånade jag in två ponnyer till i verksamheten då efterfrågan på platser var stor. Det är så roligt att jag och hästarna når ut till fler och fler, det var inget jag vågade hoppas på vid starten för ett år sedan.

Djur och natur har inte bara positiv inverkan på unga människor, i helgen var Elin och en kompis tillsammans med Selma och Rebell till Granbackens äldreboende i Norberg och hälsade på de boende.
Personalen hade dukat fram korv med bröd, tårta och kaffe i det fina vädret. De hade även pyntat med fina vimplar och de blev en mysig sommarfest tillsammans.

– En av de boende berättade om sin tid som bonde, han hade arbetat med hästar i skogen och plogat vägar med sina hästar. Det syns verkligen i ögonen när det väcker minnen, det liksom glittrar av glädje. Selma och Rebell var också väldigt nöjda med besöket, de matades med morötter av både personal och de boende, säger en glad Elin Ekroos.

Solklar seger för starkt Fagersta Södra

Södra vann nationaldagens träningsmatch hemma mot Säter med klara 3-0. Det var ett viktigt genrep inför seriestarten.

Äntligen var det efter en hel säsongs väntan dags för liveidrott med publik, som gladde sig åt att få se Fagersta Södra vinna mot Säter med 3–0 (1-0) i en match där det bjöds på både starkt värmande sol och en del regn.

Det bjöds också på mycket fin fotboll där Södras mål gjordes av Daniel Johansson, Neil Hillion och Alireza Ahmadi.

Foto: JÖRGEN HJERPE

Värre röra än någonsin vid Marias parkering

Trafiksituationen vid Mariaskolan är besvärligare än den någonsin varit. En orsak är att fler lämnar och hämtar sina barn med bil under pandemin.

I åratal har klagomål riktats mot farorna med att ha skolans parkering på andra sidan Knutsvägen eftersom vägen är starkt trafikerad, inte minst av tunga fordon till och från avfallsanläggningen.

Den mest radikala idén kom från en Västanforsbo som föreslog att vägen och parkeringen skulle byta plats. Den avfärdades dock på grund av de stora kostnader det skulle medföra att förstärka både marken och sidan närmast banvallen för att förhindra ras.

Många föräldrar och även skolpersonal har hört av sig om att situationen blir alltmer ohållbar, särskilt vid tider då skolan börjar och slutar.
FN var på plats på fredagen efter lunch och såg hur det fungerade med bilar som körde om före övergångsstället och blåste på utan hänsyn till hastighetsbegränsningen. Vore en idealisk plats för trafikkontroll med civilt polisfordon.

Meningen är att bilar ska parkeras på vänster sida på parkeringen och backas ut. Men det försvåras av att det står bilar även på den högra sidan, samtidigt som andra bilister kör där emellan för att hitta någonstans att stå.

Till det kommer de fordon som stannar på motsatta sidan av Knutsvägen, från Ängelsbergshållet och måste köras om samtidigt som det kommer bilar från andra hållet. Emellanåt var det riktigt trångt på vägbanan.

Sammantaget skapar detta en farlig trafiksituation för barn som måste korsa vägen. Och eftersom antalet barn som skjutsas och hämtas blivit fler under året då många föräldrar uppmanats att jobba hemifrån har problemet förvärrats.

 • Nej det skulle vara som förr när vi gick här, då fick vi ta oss hit och hem själva utan curlande föräldrar. Barn behöver röra på sig, sa en pappa som själv var där för att hämta sitt barn.
 • Det är ju i alla fall fredag och jag vill ha koll på det här spektaklet, tillade han.

Mer än två år efter starten är det ännu problem med Fagerstas 76-miljonerskök

Fagerstas prestigekök blev rejält mycket dyrare än beräknat. Prislappen hamnade på drygt 76 miljoner kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket som man först trodde. Men ändå fungerar köket inte tillfredsställande.

”NVKs arbete med att åtgärda byggfel på centralköket fortsätter, vilket medför ökad belastning och försvårar matlagning från grunden samt medför ökade kostnader”, konstaterar utbildningsförvaltningen i budgeten inför nästa år.

Köket på Fårbo är en av de största investeringarna på många år inom den kommunala sektorn och var från början kostnadsberäknat till 32 miljoner kronor.
Enligt planen skulle det nya köket stå klart senast första halvåret 2016. Men så blev det inte. Först 2018 satte arbetet igång och då beräknades det kosta 64 miljoner. Men det stannade inte heller där.

Kostnaden beräknades senare till 71 568 000 kronor. Men det visade sig att det uppstått oförutsedda utgifter. Den största av dem var anslutningsavgifter för fjärrvärme och el med 2 201 000 kronor.

Övriga fördyringar jämfört med budget var ändrade markförhållanden 1 584 740, vinterkostnader 1 289 301, samt fiberdragning 343 000 kronor.
NVK skickade räkningen vidare till kommunledningen som fick öka på med 4,5 miljoner. Totalt slutade notan på 76 000 068 kronor för Fårboköket.

För de ledande politikerna i Fagersta har bygget av köket varit en stolthet som dragits fram otaliga gånger, bland annat i 1 majtal, som bland det allra viktigaste de uträttat de senaste sju åren.
Men problemen har avlöst varann i köket ända sedan det invigdes.
Dels på grund av alla felbyggen och dels för att kommunen inte lyckades anställa tillräckligt med kompetent personal för storkökstillagning.

Efter mängder av klagomål från både äldreomsorgen och skolan anlitades en konsult för att utreda vad som gått snett. Konsulten presenterade en omfattande lista på åtgärder, som bland annat handlade om utbildning. Och arbetet har gett bra resultat, även om en del återstår att göra.

Men att det varit så stora problem med felbyggen har varit okänt för allmänheten fram till att utbildningsförvaltningens budgetförslag blev offentligt, där det alltså framkommer att byggfelen försvårar arbetet och medför ökade kostnader.
Fagersta Nyheter frågade NVK-chefen Kenneth Berggren vad det är för byggfel, vad de kostar att åtgärda och vem som betalar?

 • Det är ett antal anmärkningar från byggtiden som ej fungerar fullt ut och det arbetas med åtgärder på detta. Det är byggherren som ska åtgärda dessa anmärkningar så ur den aspekten bekostas de felen av byggaren.
  Vi arbetar tillsammans med utbildningsförvaltningen i detta och försöker finna bästa lösning för deras verksamhet så de ska få optimal funktion i anläggningen utifrån sina behov, svarar Berggren.

150 ungdomar får jobb i sommar i Fagersta

Inför sommarlovet har Fagersta kommun erbjudit rekordmånga i åldern 16 – 18 år feriejobb. Intresset är stort från ungdomarna att få prova på arbetslivet och samtidigt tjäna en slant.

”Vi kan glädjande konstatera att alla som sökt och uppfyllt kriterierna har erbjudits jobb. Det är sysselsättning till drygt 150 unga”, uppger kommunen och fortsätter:

”Arbetet med sommarjobb har förändrats inför den här sommaren för att öka kvalitéten på de jobb som erbjuds och för att ge unga en så bra upplevelse som möjligt. Bland de förändringar som genomförts kan nämnas krav på att alla handledare ska genomgått handledarutbildning, digitala informationsträffar inför att sommarjobben startar upp och att alla unga i målgruppen erbjuds lika lång tid att jobba det vill säga två veckor.”

Man har även sett över informationen sommarjobb på webbplatsen och unga kommer även att ha möjlighet att söka jobb hos kommunen på övriga lov såsom höst-, jul- och påsklov.

Man har också prioriterat att få till en mångfald av arbeten, vilket har resulterat i att flera verksamheter i år tar emot sommarjobbare. Dessutom har kommunen ett nära samarbete med flera föreningar där unga också erbjuds sommarjobb.

”Vi vill möjliggöra att unga får arbetslivserfarenhet och bra och meningsfull sysselsättning under ferieperioderna och arbetet med Unga jobb är ett led i detta”, påpekar kommunen.

Bil mejade ned staket till trädgård i Fagersta

En bilförare tappade kontrollen över sitt fordon på fredagskvällen och mejade ned ett staket på vänster sida innan det blev stopp.

Räddningstjänst och ambulans larmades vid kvart över sex på kvällen om olyckan på Aspvägen och när de kom fram var föraren på väg gående därifrån.
Han ropades tillbaka av räddningsledaren och fick sätta sig i bilen medan han undersöktes av ambulanspersonal.

Varför han körde snett över vägen och in i staketet på vänster sida i färdriktningen är oklart. Ingen polis hade kommit till olycksplatsen så länge FN var där.
Men enligt ett vittne som hört av sig kom mannen i hög fart och var nära att köra in i ett staket på Bruksvägen innan han svängde in på Bragevägen och vidare mot Aspvägen där det tog stopp.

Facken starkt kritiska till nedskärningsplaner

Enligt planen kommer förskolans budgetram i Fagersta att sänkas även nästa år med 3,8 miljoner kronor. Det innebär att en, kanske rentav två avdelningar, måste stängas för att minska personalen. Fackförbunden Kommunal och Lärarförbundet är starkt kritiska.

”Åtgärd för att hålla budget år 2022 blir att avveckla ytterligare en singelavdelning, vilket resulterar i att tre medarbetare kommer att få sina anställningar avslutade. Barnen i den aktuella gruppen kommer att fördelas ut på de då 38 kvarstående avdelningarna, vilket kan komma att innebära en förtätning i barngrupperna.
Denna anpassning räcker inte till för att nå ramen. Ytterligare konsekvens kan bli avveckling av ännu en förskoleavdelning” säger utbildningsförvaltningen i en budgetanalys.

Kommunal konstaterar att förslaget innebär större barngrupper, sämre arbetsmiljö med risk för psykisk och fysisk ohälsa, risk för fler tillbud och olycksfall, sämre kvalitet, samt risk för uppsägning av personal.

Kommunal Norra Västmanland kräver att risk- och konsekvensanalyser görs inför varje tilltänkt åtgärd i effektiviserings- och/eller besparingssyfte.

”Utbildade barnskötare är viktiga och behövs i verksamheten. Ge Fagerstas barnskötare arbetsro och en förskola att fortsätta vara stolt över. Förlita er inte enbart på en demografisk modell som leder till förhastade beslut.
Dessa åtgärder kommer att göra att Fagersta Kommun inte framstår som en attraktiv arbetsgivare”, skriver Kommunal i en kommentar.

Läs Lärarförbundets reaktion i nedanstående artikel.

Många tuffa frågor från Fagerstas lärarförbund

Lärarförbundet, som företräder förskolelärarna, reagerar också kraftigt på Fagersta kommuns planer på nedskärningar. De undrar hur de styrande tror att folk ska flytta till Fagersta om man drar ned på förskola och skola.

Här är hela deras brev:

”• I Fagersta planerar ni politiker att det ska byggas och då bland annat planerats för 400 nya bostäder vid Västanfors sjöläge.
Vilka har ni tänkt ska bo där och hur har ni tänkt locka hit personer och familjer från andra kommuner om ni planerar att dra ner på de samhällsviktiga funktionerna förskola och skola?

Får personer som eventuellt tänkt sig att flytta hit reda på att det är planerat att rejält förtäta förskolans barngrupper som gör att flytten till Fagersta uteblir. Vad kostar då de tomma bostäderna i förhållande till de neddragningar ni nu är på väg att genomföra?
Vi i Lärarförbundet får inte den ekvationen att gå ihop.

• Vad har nya förskolan Skogsgläntan gjort för nytta för all personal och alla barn i förskolan?
Då det vid planerandet av nya förskolan lät som att ”nu ska vi bygga bort de stora grupperna i förskolan”. Var tog den visionen vägen?
Istället stängdes lika många avdelningar som det öppnades på nya förskolan. Så den ekvationen blev plus minus noll!

• Så återigen sviker/sparar politikerna i Fagersta på kommunens yngsta invånare som inte får tillfälle att göra sin röst hörd. Hur går detta ihop med den av Sverige ratificerade Barnkonventionen?
Ska grupperna ytterligare och återigen förtätas vilken arbetsmiljö leder det till för barnen? Att vara många på en avdelning kan likställas med om minst 22 politiker skulle samsas på samma yta som förskolebarn har till sitt förfogande. Arbetsro? Ljudnivå? Trängsel?

• Vilken inställning har ni politiker till den årliga rankingen ”Bästa skolkommun”?
Finns det någon vision om att Fagersta ska kunna klättra uppåt på den listan?

• Att spara så på förskolebarn/skolelever kan man ju undra vad det leder till i förlängningen? Trasiga och stressade tonåringar? Varför mår så många skolelever dåligt? Var finns de mindre grupperna med fler vuxna som barnen kan ty sig till? Inte blir det bättre av att förtäta grupper i utbildningssystemet. Vi ser ju redan nu hur det ser ut.

• Hur tänker ni politiker om en redan oerhört stressad och nerkörd (risk för längre sjukskrivningar) yrkeskår efter att stått i frontlinjen i över ett års pandemitid?
Hur har ni tänkt att arbetsmiljön kommer att påverkas för förskollärare och lärare i denna samhällsviktiga verksamhet? Är ni beredda på att fullständigt köra slut på yrkeskategorin lärare?

• Genom att förtäta grupper, ta bort kringpersonal som bland annat barnskötare, pooltjänst och resurser hur har ni då tänkt att de få förskollärare som finns i verksamheten ska hinna med alla de uppdragen som den nya läroplanen kräver?
Ger det automatiskt högre lön till de lärare som blir kvar och ska göra andra yrkesgruppers arbetsuppgifter?
Blir det då ni politiker som får stå som ansvariga mot Skolverket när de vill ha in alla förskolor, grundskolor och gymnasiers systematiska kvalitetssäkringar varje år?
Kvalitetssäkringar som kommer att visa på en försämring av kvaliteten på de olika utbildningsverksamheterna som finns i Fagersta kommuns regi.

• Hur ser er strategi ut för rekrytering av lärare till alla skolformer? Hur ska vi som fackliga representanter förhålla oss till information om den intervjuade frågar om barngruppers storlek. Fast det kanske inte blir aktuellt med nyrekryteringar alls de kommande åren?

• Hur tänker ni politiker om Skolverkets riktlinjer för barngruppsstorlek i förskolan? Hur ska vi kunna undervisa utifrån förskolans läroplan om grupperna förtätas. Det är inte bara att dela upp barnen i smågrupper eftersom vi personal har olika saker att ta hänsyn rent arbetsmiljömässigt.
Vi ska ha möjlighet och marginal att ta ut vår 30-minutersrast inom fem timmar från arbetsstart. Med förtätningar i förskolans grupper finns ingen möjlighet att all personal ska hinna ta ut sin lagstadgade 30-minutersrast och samtidigt undervisa i många fler små grupper för det blir om grupperna blir större.

• Blir lite tight nu att nå upp till målet med barngruppers storlek utifrån Skolverkets riktlinjer till er vision 2030?

• På kommunfullmäktige i april ställde Elisabeth Hanning frågan till Sune Andersson om hur nya förskolan Skogsgläntan påverkat storleken på förskolans barngrupper.
Tyckte Sune A då sa att ni politiker lyckats sänka med 1,5 barn/grupp. Ska ni nu själva rasera detta genom att förtäta igen? Hur ska ni då lyckas nå upp till målet med barngruppers storlek utifrån Skolverkets riktlinjer till år 2030 som ni ständigt påkallar som vision 2030?

• Vad händer om den demografiska modellen inte följer den plan ni politiker lagt fram och vi står där med stora förtätade barngrupper, uppsagd personal/lokaler, tänker ni förtäta ännu mer då?

Styrelsen i Lärarförbundet lokalavdelning Fagersta”

Före detta rymling från Sundbo jagas för mord

En 20-årig för detta Sundbointagen jagas nu av ett stort polisuppbåd i Stockholm efter attacken utanför Västermalmsgallerian i Stockholm i fredags då en 27-årig man knivhöggs så illa att han miste livet.
Hans 29-årige vän fördes till sjukhus med allvarliga skador.

Polisens misstankar riktades ganska snart mot en syskontrio. En 26-årig bror och en 24-årig syster till 20-åringen har nu gripits. Kvinnan greps på Arlanda när hon skulle fly landet.

20-åringen rymde år 2019 från Sundbos slutna avdelning Aspens rastgård genom att hota personal. Han hämtades upp av kompisar utanför.
En tid senare deltog han i ett uppmärksammat kidnappningsdrama. Tillsammans med två jämnåriga kumpaner kidnappade han en 15-årig pojke i södra Stockholm.

Enligt Expressen hade hans medkumpaner också rymt från Sundbo genom att hålla fast en kvinnlig vårdare, ta hennes larmtelefon och namnbricka och tvinga av henne utpasseringskoden.

Pojken överröstes med sparkar och slag och en machete riktades mot honom och en kniv sattes mot hans hals.
De hotade med att spänna fast pojken vid bilen i ett rep och köra i väg om han inte snabbt skakade fram 50 000 kronor. 15-åringens föräldrar fick fram drygt halva summan. Då släpptes 15-åringen som var svårt misshandlad.
20-åringen dömdes till två år och två månader för människorov.

Tre Västanforsare uttagna i landslagstrupp

Den preliminära truppen inför P21–VM i bandy i Finland har nu tagits ut av förbundskaptenen Pierre Roos. I truppen finns Filip Backström, Gabriel Augustsson och Clas Boström från Västanfors.

– Vi har valt att ta ut en stor trupp för att kunna observera så många spelare som möjligt som är födda 2001 och 2002. På grund av pandemin har vi inte kunnat se så många spelare som vi hade gjort i vanliga fall. Nu vill vi ta chansen att kunna scanna av alla, säger förbundskapten Pierre Roos till Svenska Bandyförbundet.

Lägret i september blir avgörande för hur truppen slutligen kommer att se ut.
– Jag och Oscar (nye assisterande förbundskaptenen Oscar Jonsson) tycker att det ska bli roligt och spännande att jobba med en så stor trupp och att se så många spelare på lägret.
Vi kommer att dela in killarna i tre lag där vi spelar en internturnering. Det blir ett första avstamp på väg mot VM. Det och att presentera upplägget för resten av VM-säsongen och hur vi tänker framåt, fortsätter Pierre Roos.

Truppen kommer sedan att bantas till samlingen därefter, som är ExTeCupen i Ljusdal i oktober.
– Vårt stora mål är så klart att vi ska till Finland och vinna VM-guld. Revanschlustan är stor, avslutar Pierre Roos.
Världsmästerskapet spelas i Finland i januari 2022. Foto: JÖRGEN HJERPE

Det kan bli mycket dyrare att hyra än att äga

Kommuner som gör en riktig kalkyl ser att det under 30 år blir ungefär dubbelt så dyrt att hyra sina fastigheter som att äga dem själv.”
Det säger fastighetskonsulten Daniel Svensson, som i 20 år hjälpt kommuner att spara pengar, till Dagens Nyheter.

Han anser det självklart att det blir billigare i längden att äga och att många beslutsfattare är genuint okunniga.
”Det finns inga fördelar med att hyra, om det inte bara gäller en tillfällig lösning. Sunt bondförnuft är vad som gäller”, säger han och gör en jämförelse:

”Jag har aldrig träffat en kommunal tjänsteman eller en lokalpolitiker som äger en villa som sedan säljer den och bor kvar, men då hyr den. Om man inte gör det privat varför ska man då göra det när man kliver in i sin roll i kommunhuset? Det är väldigt märkligt”.

Privata fastighetsbolag hör dagligen av sig och erbjuder sig att köpa in kommunala fastigheter som sedan ska hyras istället. Fagersta kommun nappade på ett sådant erbjudande och sålde Brukskontoret och Norra station för drygt 20 miljoner till fastighetsbolaget Offentliga hus för att sedan hyra in sig i 25 år.

Konsulten Daniel Svensson har tillsammans med länsstyrelsen kartlagt hur 33 kommuner arbetar.
”Det visade sig att många inte ens vet vilka hus de äger. Kommunerna vet inte hur stora fastigheterna är eller vilka kostnader de har. När vi frågat hur deras investeringskalkylverktyg ser ut har de inget svar. Många är genuint okunniga”, säger Daniel Svensson och fortsätter:

”Det är där de privata fastighetsbolagen kliver in. De säger att de kan städa upp husen, köpa dem och hyra ut dem till kommunen – ”så att ni slipper betala för det”. Bolagen ser ut som räddare i nöden, utan att kommunen förstår innebörden av vad de kommit överens om. Det brukar ta sju, åtta år innan de inser att det blir väldigt dyrt”.

”Hade kommunerna haft lika kompetent personal som fastighetsbolagen som förhandlar om det här hade det inte blivit några hyraffärer över huvud taget”, säger han till DN.

Och han får medhåll från sakkunnigt håll.
”Vad vi funnit – om man antar att alla variabler är lika i övrigt – är att det är ekonomiskt mer fördelaktigt att äga fastigheten”, säger Emelie Värja, forskningschef vid Kommuninvest.

På DN:s fråga om Härnösands stora hyresupplägg, som var ett sätt att hantera pensionsskulden var ett klokt beslut, svarar Eric Liljeström, lokalförsörjningschef i kommunen:
”Sammanfattningsvis nej. Hade den majoritet som sitter i dag fattat beslutet, så hade man inte gjort så här. Det finns fördelar i och med att man frigör kapital men nackdelarna överväger tydligt, det ser vi nu. Om kommunen kan finansiera investeringar, så är det alltid billigare än att låta en extern aktör göra det.

Kommunchefen slutar efter långdragen träta

Marie Tollefsen Markström slutar sin tjänst som högsta chef för Skinnskattebergs kommun. Det blev klart på torsdagen efter en lång och uppslitande konflikt med kommunalrådet Lena Lovén Rolén, S.

I ett mejl till ledningsgruppen meddelar Tollefsen Markström att hon slutar redan 1 juni och tackar kollegorna för ett gott samarbete.

Bakgrunden är att Marie Tollefsen Markström anmält kommunalrådet för att ha åsidosatt de regler som gäller inom kommunal förvaltning och bland annat ensam skrivit under dokument där det krävs att även kommunchefen skrivit på.

Lena Lovén Rolén har tagit mycket illa vid sig av anklagelserna och hävdar att hon är helt oskyldig. Relationen mellan kommunalrådet och kommunchefen blev under hösten alltmer ansträngd och kommunalrådets ledarstil ifrågasattes.
En rapport från kommunrevisionen riktade i höstas tuff kritik mot Lena Lovén Rolén och i samband med det blev kommunchefen långtidssjukskriven för att även hon tagit mycket illa vid sig av den offentliga konflikten, som bland annat spårade ur med att S-supporters till kommunalrådet skrev klart olämpliga inlägg på Facebook. Något som hon tog avstånd från.

Enligt uppgift från flera tjänstemän i kommunen påverkar den frostiga relationen mellan deras två högsta ledare det dagliga arbetet mycket negativt. Personalen är splittrad angående vem av dem de stödjer.

 • Vi försöker jobba på men Skinnskattebergs kommun tar oerhört mycket stryk av det här. Någon av dem måste bort snabbt om vi anställda ska kunna sköta vårt arbete effektivt, säger en av dem till FN.

Det är inte ovanligt med konflikter på denna nivå och oftast slutar det med att politikern är den som vinner striden genom att den högste tjänstemannen köps ut, vilket sker även i det här fallet.
Totalt kostar konflikten skattebetalarna miljoner med utköp och utredningar.

Slutlånat av cyklar efter stölder och förstörelse

Fritidsbankens ansvariga har fått nog av att så många missbrukar förtroendet att gratis få låna cyklar två veckor i taget. Antingen behåller lånare dem eller så förstörs de.

Hela den populära idén med Fritidsbanken går ut på att vänliga Fagerstabor skänker sportartiklar istället för att sälja dem på begagnade marknaden. Ofta rör det sig om saker som är i mycket bra skick, ibland som nya.
Vitsen är att de som inte har råd ska kunna pröva på olika sporter och fritidssysselsättningar under en tvåveckorsperiod i taget.

Men när det gäller cyklar har det inte fungerat som det var tänkt. Efter en rad påtryckningar både via samtal och digitalt utan att få gehör åkte två man från Fritidsbanken för att hämta tillbaka saknade tvåhjulingar.

”Vi fick med oss tre cyklar, varav två var trasiga och en så pass förstörd att vi måste skrota den. Kunde gjort polisanmälan för grov skadegörelse även på denna. Allt detta med en rad stulna cyklar, en massa trasiga cyklar och detta eviga tjatande om att få tillbaka cyklarna i rätt tid är energikrävande”, skriver Fritidsbanken på sin Facebooksida.

Resultatet blir att cykelutlåningen i praktiken läggs ner från och med 1 juni, men man kommer att behålla några cyklar för vuxna i fall någon är i akut behov, behöver ha för sommarjobbet, exempelvis.
Man behåller även några barncyklar med stödhjul i fall någon familj är i akut behov eller vill lära sitt barn att cykla.
Det kan också bli gemensamma aktiviteter på cykelbanor.

”Det är riktigt tråkigt att behöva ta sådana här beslut, men vi har hel enkelt tröttnat. Detta år är mycket värre än förra året och diskussioner har pågått länge hur vi ska göra med cykelutlåningen. Vissa kan se detta som ett misslyckande men ni är välkomna in till vår verkstad så får ni se vad cyklarna är i för skick. Vi har provat alla möjliga varianter för att få detta att fungera men responsen har inte blivit som vi har tänkt oss”, påpekar Fritidsbanken.

Kommunalrådet stärker sin makt i Fagersta

Marino Wallsten, S, blir ordförande i det nyinrättade kultur- och fritidsutskottet i Fagersta. Det innebär att hans makt stärks över detta område som Sune Andersson, S, basar över sedan drygt fem år.

Från första juli flyttas ansvaret för kultur- och fritidsfrågorna i Fagersta till kommunstyrelsen. För att bereda ärendena inrättas ett särskilt utskott.
Kommunstyrelsen har redan ett arbetsutskott för allmänna frågor men nu behövs ett särskilt utskott som ska vara specialiserat på kultur, idrott och andra fritidsfrågor.

Valberedningen föreslår att Marino Wallsten blir ordförande och att Ulrika Skoglund, S, Jan Johansson, M, Shiro Biranvand, V, samt Bertil Fredriksson, SD, blir ledamöter i utskottet.

Sune Andersson behåller det politiska ansvaret över utbildningsnämnden som från den 1 juli även innefattar gymnasiet.

The Hives headline på festival i Norge

Efter mer än ett års inställda turnéer ser det nu äntligen ut som att The Hives ska få framträda på stora estrader igen. Bandet är bokat till den norska festivalen MiniMalakoff i Norge i juli.

Efter att en stor del av världens proffsmusiker ha tvingats levt i stor ovisshet och med mängder av inställda shower ända sedan förra våren, tyder det mesta på att man i sommar öppnar för festivaler på flera håll.

Sent på tisdagskvällen gick den norska festivalarrangören för ”Malakoffveka” ut med att The Hives blir det stora dragplåstret vid årets musikfestival som avslutar veckan i Nordfjordeid i västra Norge.
Så här skriver arrangören på sin Facebooksida:

”Tick Tick Boom! The Hives til Nordfjordeid og MiniMalakoff 21🔥🔥🔥
Kor fett blir ikke det folkens!!!!!!
Dei svenske punkrrockarane har eit solid rykte som eit av dei aller tøffaste livebanda i verda, og få band matchar energien og stemninga som blir på ein The Hives-konsert.
Kan dette bli den fetaste festivalkonserten denne sommaren?
Vi spår det!”

Biljetterna släpps fredag 28 maj klockan 10.

Stor skillnad mellan vad politiker och företagare tycker om klimatet

Medan Fagerstas politiker ger sig själva 4,23 i betyg om vilken attityd de har till företagande så blir det inte ens godkänt av företagarna själva. 2,58 blir betyget till makthavarna.

”Det är politikerna som i slutändan har den yttersta makten att fatta de besluten som påverkar förutsättningarna att driva företag i kommunen.
Politikernas syn på och samarbete med näringslivet är därför en avgörande faktor för det lokala företagsklimatet”, säger Svenskt näringsliv i rapporten om företagsklimatet.

Fagersta är i stort behov av fler små och medelstora företag dels för att minska sårbarheten av att vara så oerhört beroende av framför allt två stora industrier, och dels för att kunna locka fler att etablera och bosätta sig i staden.

Men medan framgångsrika småföretag växt fram på många håll i landet under många år, har det varit svårt att få nya att etablera sig i Fagersta, som också har länets högsta arbetslöshet.

Vartannat år får samtliga ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige i princip samma enkät som företagarna får.
Resultaten från enkäten till politikerna är till för att kunna se om företagare och politiker i varje kommun tänker lika kring företagsklimatet.

Svaren visar att det är mycket stor skillnad på vad politikerna påstår är deras inställning jämfört med vad berörda företagare i Fagersta anser.
Företagen ute i landet har större tilltro till vad politikerna säger om sin attityd till företagande, där de får 3,26 i betyg. Klart godkänt alltså. Medan Fagerstaföretagarna bara ger betyget 2,58 till politikernas attityd.

”Att det finns en samsyn kring olika frågor hos företagare och politiker, oavsett om det handlar om ett bra eller ett dåligt betyg, är en signal kring företagsklimatet precis som att det är en signal om företagare och politiker tycker helt olika kring en fråga”, påpekar Svenskt näringsliv.

20-åring livshotande skadad efter attack

Vid halv ett-tiden natten till tisdagen fick polis och ambulans larm om att två unga män var allvarligt skadade i Norberg. De fördes till akuten med stickskador.

Den ene mannen visade sig vara livshotande skadad och opererades akut. Den yngre var lindrigare skadad. På platsen fanns en man i 20-årsåldern. Han greps misstänkt för två fall av grov misshandel. De båda männen, en tonåring och en i 20-årsåldern, hade attackerats med ett vasst föremål.

Hård kritik mot att den mordmisstänkte rymde

Flera i personalen på Sundbo ungdomshem utanför Fagersta är kritiska mot att den 19-åring som avtjänade ett straff för två mordförsök fick möjlighet att rymma.
Han sitter nu häktad för mord.

19-åringen har ett stort våldskapital och dömdes som 16-åring för två mordförsök i Markbacken i Örebro, som inträffade 2018. Enligt tingsrätten hade mordförsöken “karaktären av avrättningar”.

Vid en spektakulär rymning i slutet av förra sommaren blev han och en tonåring från ”dödspatrullen” fritagna från Råby ungdomshem i Lund av personer som var beväpnade.

De båda var på fri fot under cirka en månad innan de greps i Örebro efter en biljakt i slutet av september. 19-åringen kom med buller och bång till Sundbo där han belades med fulla restriktioner. Han fick inte ha någon kontakt alls med personer utanför Sundbo.

Men enligt uppgifter till Fagersta Nyheter dröjde det inte länge förrän han fick lättnader i restriktionerna, han fick ha kontakt med familjen. Sedan följde att han fick ha kontakt med sin flickvän och en ”kompis”.

”Detta möjliggjorde att han kunde ha kontakt med sina kriminella kompisar. Tiden från oktober tills han rymde den 12 januari var inte fläckfri, han medverkade i två situationer som utmynnade i våld”, säger en källa med insyn.

Men 19-åringen visade också god skötsamhet, vilket gjorde att ledningen beslutade att han skulle få börja gå utanför skalskyddet. Han fick veta när han skulle få gå på gymmet vilket gjorde att han kontaktade sina kriminella kompisar och de hämtade honom på området.

Trots en omfattande polisjakt lyckades 19-åringen hålla sig undan. Den 28 februari sköts en 25-åring ihjäl på öppen gata i Örebro. Efter knappt tre månader fick polisen i förra veckan ett genombrott i mordutredningen och slog till mot tre tonåringar i Mellansverige. Flera husrannsakningar genomfördes.

På torsdagen häktades Sundborymlingen på sannolika skäl misstänkt för mord. De andra två häktades på den lägre misstankegraden.

FN har talat med flera företrädare för SIS ungdomshem men alla svarar att de inte kan gå in på enskilda personärenden.

Sundborymling häktad misstänkt för mord

En 19-åring som rymt från Sundbo ungdomshem utanför Fagersta har häktats på sannolika skäl misstänkt för ett mord i Örebro en tid efter att han rymde. Polisen slog till i gryningen mot honom och två andra.

19-åringen har ett stort våldskapital och dömdes som 16-åring för två mordförsök i Markbacken, som inträffade 2018. Enligt tingsrätten hade mordförsöken “karaktären av avrättningar”.

Förra sommaren fritogs han av två maskerade och beväpnade män från ett ungdomshem i Skåne. Efter en biljakt genom Örebro kunde han gripas av polisen. 19-åringen placerades istället på Sundbo som anses vara ett av landets rymningssäkraste ungdomshem.
Men han rymde även därifrån i januari i år efter att det gjorts en riskbedömning att han inte skulle rymma.

Trots en omfattande jakt lyckades 19-åringen hålla sig undan. Den 28 februari sköts en 25-åring ihjäl på öppen gata i Örebro. Efter knappt tre månader fick polisen i förra veckan ett genombrott i mordutredningen och slog till mot tre tonåringar i Mellansverige. Flera husrannsakningar genomfördes.

På torsdagen häktades Sundborymlingen på sannolika skäl misstänkt för mord. De andra två häktades på den lägre misstankegraden.

Norrby sätter upp Fröken Julie i modern tappning

Den världsberömda klassikern Fröken Julie av August Strindberg från 1888 sätts upp av Norrby teater på ett lite ovanligt och spännande sätt med Mohammed Rabia, Carina Fredriksson och Louisa Eriksson i rollerna.

– Vi arbetar med Fröken Julie av idag, Vår Julie blir kär i Jean som kommer från Libanon. Julie och Jean besvarar kärleken till varandra. En sann, ren och borde vara enkel kärlek. Men snart visar det sig att det inte är så enkelt. Det finns många motsatser såsom man – kvinna, över- och underklass, svensk och flykting, säger regissören Helena Nygårds.

Vad har de att vinna eller förlora? Vad är deras innersta tankar när allt ställs på sin spets?
Julies och Jeans kärlek är stark, men är den tillräckligt stark?

Sakta men säkert inser de att kärleken även kan söndra och skapa tvivel, och är valet verkligen bara deras eller påverkas det av fostran, normer, seder, kultur, status och makt-

– Rent konstnärligt är vissa delar gjorda för vilket tryck, normer, seder och kulturer som kan finnas inom oss medvetet och omedvetet, påpekar Nygårds.

Jonas Petersson filmar föreställningen under juni
för att utöka scenrummet och göra undertexter och berättande scener lättare för dem som inte helt kan följa det svenska språket.

Bilderna är från repetitionerna.