Skarp kritik mot Fagerstas märkliga fastighetsaffärer

– Kan problemen med att få en budget i balans möjligen bero på alla märkliga affärer som de ledande har gjort. Jag säger bara Brukskontoret och Norrbygården. Alla dessa miljoner som rullar åt fel håll.

Den salvan avlossade Ann-Christine Andersson, Vänstern, vid måndagskvällens fullmäktige i Fagersta. Hon menade att pengarna borde ha lagts på barnen och äldrevården istället för på dåliga fastighetsaffärer.

Köpet och rivningen av Norrbygården gick på cirka 25 miljoner, vilket fått hård kritik.

– Med en bättre framförhållning och planering hade inte dessa miljoner behövt vara så många, sa hon och ville skjuta upp arbetena med att snygga upp Vilhelminaparken och Brinelltorget några år tills ekonomin blivit bättre.

Kommunalrådet Åsa-Märta Sjöström, S, rättade Anderssons siffra om att rivningen av Norrbygården kostat 15 miljoner, till 8,6 miljoner. Men det ingen nämnde var att Norrbygården köptes in för 15,5 miljoner i uttalat syfte att byggas om till modernt äldreboende, men revs för ett nybygge.

Vilket gör att kostnaden redan innan byggstart var uppe i över 26 miljoner, inklusive att man missat att fjärrvärmen måste dras om. Tillsammans med förlusten på affärerna med köp, sälj och köp igen av kommunhuset blir det cirka 50 miljoner kronor minus som drabbar Fagerstaborna.

Ann-Christine Andersson, V, kritiserade fastighetsaffärerna.

Åsa-Märta Sjöström nämnde skolan och äldreomsorgen som viktiga men att det inte räcker och pekade på att Fagersta också måste ha ett trevligt centrum och vara en kommun som faktiskt lever om folk ska vilja bo kvar eller flytta hit. Samt att man skjuter till 30 miljoner extra på mjuka områden i nästa års budget, något som alla partier är överens om.

Sverigedemokraternas Peter Lilja och Bertil Fredriksson tog som enda parti upp det som trots allt drar in den största delen skattepengar till kommunen – arbetstillfällen i näringslivet, något som alla kommuner oavsett styre vill ha mer av. Och nämnde Fagerstas låga placering i landet när det gäller företagarnas betyg på kommunens attityd.

Bertil Fredriksson, SD, underströk vikten av att få fler företag till Fagersta.

– Man kan bara snegla upp mot Smedjebacken som expanderar, och det beror på att dom jobbar riktigt hårt för att skaffa företag till kommunen och det är vi inte bra på i Fagersta. Jag är inte rådlös om det istället kommer varsel här framöver från något av de tre stora. Vi måste jobba för att skapa förutsättningar och underlätta för företagande, sa Bertil Fredriksson och varnade för att Fagersta annars riskerar att minska från dagens drygt 13 000 ned till 11-12 000 invånare.

%d bloggare gillar detta: