Hur har Trafikverket tänkt här?

När cyklister och gående skulle ta sig till och från Hedkärra på tisdagen blev det tvärstopp på Kopängen. Staketet som ska hålla vildsvinen kvar i Fagersta har monterats rakt över gång- och cykelbanan.

Foto: Camilla Eriksson

Flera har hört av sig till FN om att stängslet är obegripligt placerat mellan riksväg 68 och cykelbanan istället för mot sjösidan. Då hade heller inte cykelbanan behövt spärras av till ingen nytta. Det som gör saken ännu värre är att det inte ens finns en grind att passera.

De som ska ta sig på cykel mellan Fagersta och Hedkärra tvingas nu ut på den starkt trafikerade 68:an, vilket är helt oförenligt med det säkerhetstänk som Trafikverket säger sig arbeta efter.

Det är regeringen som gett Trafikverket i uppdrag att sätta upp stängslet som ska hålla vildsvinen kvar i det område som utpekats som kärnzon för svinpesten. Det går från Ängelsberg via Norberg till Eskiln i Fagersta.

– Trafikverket har den kompetens som behövs för att hjälpa till med stängslingsåtgärder och får därför i uppdrag att bistå Jordbruksverket med detta, sa infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i ett pressmeddelande.

%d bloggare gillar detta: