Stor kampanj mot mäns våld – men inget i Fagersta

I dag inleds en kampanj- och aktivitetsvecka om mäns våld mot kvinnor. Det gäller främst hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i nära relationer. Men i norra länsdelen lyser arrangemangen med sin frånvaro.

Under kampanjveckan arbetar länsstyrelser, kommuner, civilsamhälle, myndigheter och regioner i hela landet tillsammans för att uppmärksamma och sprida kunskap om mäns våld mot kvinnor.

”Att vi sätter fokus på denna viktiga fråga under en hel vecka visar på hur många viktiga insatser som görs i länet för att synliggöra våld i nära relation”, säger Ulrica Lindelöf, utvecklingsledare på Länsstyrelsen Västmanland.

I Västmanland sker ett stort antal aktiviteter. Länsstyrelsen håller en konferens på temat Våld i ungas partnerrelationer. Under veckan genomförs också ett antal föreläsningar med bland annat Suicide Zero, Charbel Gabro, Atilla Yoldas med flera.

Men det är bara i Västerås, Köping, Sala och Kungsör som det arrangeras något på plats. Exempelvis föreläser författaren Eva Wassén Eriksson i Sala om ”våld i äldres nära relationer – våldet går inte i pension”, och i Köping arrangeras en ljusmanifestation där även Arboga, Kungsör och polisen medverkar.

Orange day, 25 november, är dagen då FN uppmanar hela världen att manifestera mot våld mot flickor och kvinnor. I Västerås är Västmanlands Centerkvinnor tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan initiativtagare och arrangörer. Flera talare kommer att berätta om egna upplevelser av våld eller arbetet som görs mot våldet.

%d bloggare gillar detta: