Inte bestämt att all hemtjänst Fagersta ska flyttas ihop

Det är upprörda känslor inom hemtjänsten i Fagersta på grund av oro för att all personal ska placeras och utgå från servicehuset Malmen. Men nu backar de ansvariga och det är inte alls säkert att det blir så.

För ett år sedan togs beslut om att Stolpvretens serviceboende skulle bli ett boende för äldre över 65 år. Vilket betyder att Stolpvreten inte längre är ett särskilt boende som man behöver ett biståndsbeslut till, utan kan hyra direkt av NVK. Men de flesta som bor där är i 85-95-årsåldern.

Hemtjänstgruppen Stolpvreten tillhör hemtjänst Fagersta och i och med denna förändring behöver inte personalen vara stationerad inom lokalen som de varit sedan den öppnade och som både boende och personal upplever som en bra och trygg lösning.

Den senaste tiden har personal reagerat starkt på beskedet om att ingen längre ska vara stationerad på Stolpvreten i Västanfors och att alla redan från nästa vecka ska utgå från samma lokal på Malmen, som inte rymmer alla medarbetare. Dessutom har hemtjänsten inte bilar så det räcker att rycka ut till alla besök och larm.

Personal har fått order om att tömma sina skåp inför förändringen. Vid ett stormöte riktade de stark kritik mot hur de har behandlats av cheferna för äldreomsorgen. Socialchef Ingrid Holmgren beklagar att denna situation har uppstått.

Ingrid Holmgren

– Det har blivit mycket olyckligt att personalen fått till sig att man behöver flytta upp hemtjänst Stolpvreten till den stora hemtjänstgruppens lokaler som är på Malmen. Innan man går vidare med denna eventuella lösning behöver chefer och medarbetare göra en ordentlig risk- och konsekvensanalys i nära samverkan, innan ett beslut tas om var hemtjänst Stolpvreten ska utgå ifrån, säger socialchef Ingrid Holmgren till Fagersta Nyheter.

– Att hemtjänsten ska vara en stor sammanhållen grupp, med mindre grupper i den stora gruppen, behöver inte innebära en flytt till en gemensam lokal. Vi måste tillsammans ta fram en hållbar lösning som fungerar för alla. Jag tror att om cheferna och medarbetarna sätter sig ner så kan man komma fram till en bra lösning, påpekar socialchefen.

%d bloggare gillar detta: