S i Norberg kräver att regeringen agerar om restriktionerna

”Restriktionerna får enorma konsekvenser; ekonomiskt för många aktörer, i livskvalitet, folkhälsa, föreningsliv, näringsliv, tillväxt och samhällsekonomi. Därför måste nyttan av restriktionerna hela tiden vägas mot konsekvenserna av desamma. Jag undrar om regeringen inser vidden av ingreppen i våra liv?”

Det skriver Socialdemokraterna i Norberg på sin Facebooksida Nytt på byn och kräver att regeringen tar initiativ till en ansvarsfull avvägning mellan nytta och negativa konsekvenser av restriktionerna kring svinpesten.

S i Norberg påpekar att utbrottet av svinpest slår hårt mot alla som bor och verkar i området som av Jordbruksverket utpekats som smittad zon och innefattar hela Fagersta kommun och 97 procent av Norbergs kommun plus delar av de kringliggande kommunerna.

”Ansvariga myndigheter har agerat föredömligt snabbt och resolut vid detta första utbrott av svinpest i Sverige. Det är oerhört viktigt att stoppa smittan innan den sprider sig. Men det är också av största vikt att nu, när kärnområdet med smittade svin stängslas in, väga konsekvenserna av restriktionerna utanför kärnområdet mot nyttan av desamma. Den avvägningen kan inte myndigheten ensam göra. Den avvägningen åligger regeringen att ta initiativ till”, skriver S genom ordföranden Åsa Eriksson.

Hon påpekar att boende och företagare i norra Västmanland har ställt upp på ett imponerande sätt genom att ta ansvar för att smittan inte sprids till resten av landet och trots att skogen är en fundamental del av vardagen tar man nu hundpromenader, joggingturer och ridturer på vägar istället för i skogen.

”Hundratals personer deltar i sökandet efter smittade svin. Idrottsföreningar har ställt om eller ställt in sin verksamhet. Företag inriktade på naturturism har i praktiken belagts med näringsförbud och lider stort ekonomiskt. Skogsägare kan inte röja eller avverka sin skog. Man får inte ens plocka ut träd angripna av granbarkborre, vilket gör att ännu fler träd angrips och blir värdelösa. Skogsföretagare kan inte verka i området och nu flaggar sågverken för att de kan få brist på råvara”, står det vidare i brevet.

%d bloggare gillar detta: