Det krävs en modernare föräldraförsäkring

INSÄNDARE

”Pappamånaderna” i föräldraförsäkringen har haft stor påverkan på jämställdheten i Sverige. De har gett Sveriges pappor större möjlighet att vara närvarande föräldrar och inte minst ökat kvinnors ekonomiska frihet. En jämställd ekonomi börjar med ett jämställt föräldraskap.

Pappor tar ut en liten del av föräldraförsäkringen.

Liberalerna var det parti som 1994 införde den första öronmärkta månaden i föräldraförsäkringen – det var då banbrytande. På senare år har dock Sverige gått från att vara ett föregångsland i hur vi fördelar vår föräldraledighet till att hamna på efterkälken. Norge, Finland, Danmark och Island har alla avsevärt mer individualiserade föräldraförsäkringar än Sverige.

Inför Liberalernas landsmöte kräver Liberala Kvinnor att 180 dagar av de 480 dagarna i föräldraförsäkringen blir icke-överlåtelsebara mellan föräldrar och att den s.k. snabbhetspremien avskaffas. Forskningen visar otvetydigt att den ekonomiska ojämställdheten som skapar så stor ofrihet för kvinnor livet ut startar när barnen kommer.

Cecilia Elving

Den främsta förklaringen till detta är att kvinnor tar ut 78 % av föräldrapenningdagarna under barnens första två levnadsår, medan männen endast tar ut 22%. Mätt i månader är kvinnor borta från arbetslivet på grund av betald och obetald föräldraledighet i 12,7 månader under sina barns första år. Motsvarande siffra för män är 3,4 månader.

Sverige behöver återta ledartröjan gällande ett jämställt föräldraskap. Det är hög tid att modernisera föräldraförsäkringen genom att fördubbla de icke-överlåtelsebara dagarna i föräldraförsäkringen men också genom att avskaffa den så kallade snabbhetspremien. Studier av barnafödandets utveckling i Sverige pekar på att familjeplaneringen styrs av snabbhetspremien, som skyddar föräldrapenningen om man blir gravid på nytt innan barnet blivit ett år och nio månader.

Birgitta Åkerberg

Lång frånvaro från arbetsmarknaden under en koncentrerad tidsperiod leder ofta till stora negativa konsekvenser för kvinnors löneutveckling och karriärmöjligheter. Att föda barn för tätt innebär även stora hälsorisker och ökar risken för förlossningsskador. Därför är det mycket problematiskt att svensk lagstiftning premierar att föda för tätt. Snabbhetspremien hotar både kvinnors hälsa och ekonomiska frihet, därför bör den avskaffas.

Det är uppenbart att ett regelverk som skadar kvinnors kroppar och ekonomi måste göras om. Det är hög tid att modernisera föräldraförsäkringen!

Cecilia Elving, ordförande Liberala Kvinnor

Birgitta Åkerberg, ordförande Liberala Kvinnor Västmanland

%d bloggare gillar detta: