Borntorpets elljusspår får ny sträckning

Anläggningsarbetet för en förnyad sträckning av Borntorpets elljusspår är igång för fullt och beräknas vara klart senast i mitten av december.

En central del av projektet i Skinnskatteberg inkluderar separationen av spår och parkering från privat mark. Under ombyggnaden kommer arbetsfordon att vara i drift längs spåret vid Borntorpet och allmänheten uppmanas att hålla säkert avstånd till dessa.

Borntorpets elljusspår är populärt året om.

För att få bästa kostnadseffektivitet används befintliga stolpar och elledningar som monteras ned och återanvändas på den nya sträckningen, där nya LED-armaturer installeras för ökad energieffektivitet. Kommunen överväger även att skapa en ny grillplats och ledentré till Bruksleden vid motionsspåret.

”Den nya sträckningen inte bara ökar tillgängligheten till skogsområdet, motionsspåret och parkeringen, utan möjliggör också detta genom en gynnsam kombination av kommunal mark och det nyligen ingångna arrendeavtalet mellan kommunen och Sveaskog. Detta positiva partnerskap skapar en win-win-situation, där samhället kan dra nytta av förbättrad tillgänglighet och utnyttjande av naturområdena”, meddelar Skinnskattebergs kommun.

%d bloggare gillar detta: