Politiker ålagd att betala 19 000 för svartbygge

Vänsterpolitikern och företagaren Fredrik Skog i Skinnskatteberg har ålagts att betala 18 992 kronor i byggsanktionsavgift efter att ha byggt om utan bygglov eller starttillstånd. Avgiften är nedsatt till hälften av ordinarie summa.

Fredrik Skog

Efter en anmälan gjordes en tillsyn i fastigheten på Kyrkvägen i april i år där det upptäcktes att en lokal byggts om till en lägenhet på fyra rum och kök utan att det fanns något byggnadslov eller starttillstånd från byggnadsnämnden i Skinnskatteberg.

Fredrik Skog har hävdat att det inte gjorts någon ombyggnad under 2023 och att ändringen ska ha gjorts åren 2010/11 i samråd med byggnadsförvaltningen. Han skriver också i ett yttrande att inspektionen var amatörmässig och att tillsynen känns som förföljande.

Vid inspektionen upptäcktes att en OSB-skiva som använts till en avskiljningsvägg hade tillverkningsdatum 2022-03-10 och byggnadsnämnden konstaterar att Fredrik Skog inte har kunnat påvisa något som styrker hans version.

Skivan som avslöjade att ombyggnaden skett efter 2022.

Eftersom Fredrik Skog äger fastigheten och har hyresintäkter från den aktuella lägenheten och därmed fått fördel av överträdelsen anser byggnadsnämnden att han ska betala byggsanktionsavgiften.

Normalt skulle byggsanktionsavgiften ha varit 37 983 kronor, men ledamoten Klaus Jesse, S, yrkade att den skulle sättas ned med hälften på grund av Skogs ekonomiska omständigheter och det gick byggnadsnämnden med på.

Fredrik Skog förlorade i somras då han stämt Skinnskattebergs kommun för att ha startat ett studentboende med låga hyror som inte gick att konkurrera med. Han dömdes att betala kommunens rättegångskostnader på 524 207 kronor.

%d bloggare gillar detta: