Dagspressen tappar både läsare och annonser

Morgonpressens intäkter minskade med tio procent tredje kvartalet jämfört med i fjol. Hos landsortspressen var tappet ännu större. Både statliga stöd och nedskärningar är nödvändiga för att klara ekonomin.

Den traditionella morgonpressen med cirka 150 tidningar har drabbats hårt av det förändrade medielandskapet, där Facebook och Google tagit en del av annonskakan. Annonsintäkterna minskade tredje kvartalet med 23 procent till 525 miljoner och har sjunkit fyra kvartal i rad.

I tryckta tidningar minskar de med hela 25 procent och de digitala med 19, uppger Tidningsutgivarna. Storstadspressens intäkter minskade med 7 procent, medan landsortspressen tappar hela 13.

Antalet prenumeranter har minskat under många år hos de allra flesta av dagstidningarna i Sverige och intäkterna blev knappt 1,5 miljarder tredje kvartalet, ett tapp på fem procent jämfört med i fjol. Storstadspressens läsarintäkter är oförändrade medan landsortspressen backar åtta procent totalt.

Johan Taubert. Foto: Sven Lindwall

– Vi vet av erfarenhet att läsare är mer lojala än annonsörer i ekonomiskt svåra tider. Det är därför oroande att läsaraffärens länge uppvisade motståndskraft nu viker. Detta understryker hur viktigt det är att mediestöd och distributionslösningar möjliggör för svenskar runt om i landet att ta del av fri och oberoende journalistik, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert i ett pressmeddelande.

– Det är sorgligt att den tidigare så starka svenska pressen blivit beroende av skattebetalarnas stöd. Länspressens flaggskepp VLT, som förr hävdade att en tidning måste kunna bära sina egna kostnader, får 23 miljoner i år av staten enbart i presstöd, kommenterar Fagersta Nyheters ansvarige utgivare Ola Wahlsten.

– Men det går att driva nyhetskanaler utan att vara bidragsberoende om man bara har vilja och förmåga att anpassa sig till att verkligheten har förändrats totalt i och med att även äldre personer är väldigt aktiva på internet.

%d bloggare gillar detta: