Det behövs samarbete, inte osämja inom sjukvården i Fagersta

Svar på insändaren ”Varför ska man lista sig på Fagersta vårdcentral Svenska kyrkan”

Det är med betydande förvåning jag läser kyrkopolitikerns Lars Liljeqvists insändare i Fagersta Nyheter. Insändaren är ett oblygt sätt att marknadsföra en ny vårdcentral och locka patienter att lista sig. Liljeqvist är dessutom själv styrelseledamot i den nystartade vårdcentralen och talar således i egen sak.

Jan Gräsberg

Det var för ungefär ett år sedan vårdkooperativet Praktikertjänst – som ägs och drivs av cirka 1 200 tandläkare, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och tandtekniker – tog över Mitt Hjärta Vårdcentral i Fagersta.

Sedan dess har verksamhetens omkring 45 medarbetare bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete med den uttalade målsättningen att erbjuda högkvalitativ vård med god kontinuitet och goda relationer med andra vårdgivare.

Praktikertjänst är mycket riktigt en privat vårdgivare. Något annat har vi aldrig gett sken av. Men verksamheten har exakt samma uppdrag som andra privata eller offentligt drivna vårdcentraler i länet.

Att vårdcentralen har en närhet till regionens verksamheter i Fagersta Sjukhus är en fördel för patienterna samtidigt som Praktikertjänst knappast haft monopol på primärvården. Lagen om valfrihet (LOV) gäller i Västmanland och vi välkomnar självklart fler vårdgivare i området.

Det är synd att Lars Liljeqvist väljer en konfrontativ väg i relationen till andra vårdgivare. Det behövs inte kiv och osämja, utan snarare samarbete och samverkan, något som gynnar patienterna.

Vi som bedriver vård i den norra länsdelen behöver tillsammans bevaka våra intressen och gemensamt fortsätta att utveckla primärvården och befolkningens rätt till en god och nära vård.

Jan Gräsberg, medicinskt ansvarig läkare Praktikertjänst Vårdcentralen i Fagersta och specialist i allmänmedicin samt specialist i infektionssjukdomar.

%d bloggare gillar detta: