Söderbärke centrum ska få ett rejält lyft

Smedjebackens kommun har tagit fram en ny strategi för centrala Söderbärke. ”Söderbärkeplanen” är ett verktyg för att utveckla centrum på olika sätt som tilltalar både invånare och besökare.

– Det är väldigt viktigt med ett fint och sammanhållet centrum, sa Lena Ludvigsson Olafsen, ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, när hon och kommunalrådet Fredrik Rönning presenterade planen för pressen på måndagen.

Lena Ludvigsson Olafsen och Fredrik Rönning visar stolta upp strategin för Söderbärke centrum.

– Det här blir ett rejält lyft för Söderbärke, sa Rönning och betonade att kommunen försökt att utveckla platser, samordna processer, skapa förankring samt fånga upp goda idéer, behov och potential. Detta bland annat genom att ha olika typer av dialogmöten och träffar. Det har gjorts flera justeringar i strategin efter dessa dialoger och samrådstiden är förlängd till sista september.

Syftet med planen är att stärka Söderbärke både som bostadsort och besöksmål genom att förtäta centrum och skapa samlingspunkter och goda miljöer som utgår från ortens kvalitéter och särdrag, ge ökad tillgänglighet till grönområden, samt skapa trygga, inkluderande och tillgängliga platser. Det blir bland annat en liten torgyta vid infarten till Folkets hus och park, och området framför Ica kommer att göras mer öppet och inbjudande.

Miljön i Söderbärke lockar till inflyttning.

Det finns efterfrågan från både privatperso-
ner och mindre exploatörer efter tomtmark till villor och mindre flerbostadshus. Det pågår flera projekt som rör vägar och cykelvägar. En gång- och cykelväg planeras genom hela samhället från skolan till järnvägsstationen. Dessutom är en cirkulationsplats på gång vid riksvägen.

– Vi ser väldigt positivt på Söderbärke. Tio bostadsrätter har nyligen byggts och sex till är på gång. Folk dras gärna hit för att det är så fint, konstaterar de båda politikerna.

Här kan hela strategin ses:

%d bloggare gillar detta: