Digital meny vinner regionens miljöpris

Region Västmanlands miljöpris för 2023 går till projektgruppen för digital meny och måltidsbeställning. När sjukhusets patienter kan läsa menyn och beställa mat digitalt blir det mindre matsvinn och bättre möjligheter att använda lokalt producerade råvaror.

– Jag är väldigt stolt över projektledarna och projektgruppen som utvecklat en lättanvänd funktion för både patienter och medarbetare. Dessutom minskar vi matsvinnet och gör måltiden mer aptitlig för patienterna, säger Christine Jirving, verksamhetschef Kost.

Mikael Andersson Elfgren (M), Christine Jirving, kostchef,, Ann-Christine Lindegren, förvaltningen för digitalisering, Kristoffer Johansson, vårdnära service, Helena Larsson, kost, Marita Sers Östlund, medicinkliniken.

Den digitala menyn och måltidsbeställningen har införts på alla vårdavdelningar i regionen under första halvåret 2023. Patientens självbestämmande under vårdtiden ökar eftersom patienten själv beställer sin lunch och middag via sin mobil eller får hjälp av personalen via avdelningens surfplatta.

Tidigare uppstod en del matsvinn i samband med menybyten då mat kunde finnas kvar i lager från tidigare meny. Nu kan rätter bytas ut efterhand vilket innebär en besparing med i genomsnitt 1 000 portioner per år. Lagersvinnet kan minska med 20 procent när maträtter som inte blir så populära snabbare kan bytas ut.

Det blir även en miljövinst när den tryckta menyn och måltidskorten tas bort. För att gynna bra miljöval markeras rätter med låga klimatutsläpp och placeras först i menyn. Och möjligheten att byta ut enstaka maträtter efter en kortare period gör det lättare att använda lokalproducerade råvaror som ofta finns i begränsade partier.

– Ett stort grattis till projektgruppen för digital meny och måltidsbeställning. Deras arbete är av betydelse, inte bara för regionen utan även för miljön och våra patienter. Genom att introducera digital meny och måltidsbeställning har de inte bara effektiviserat vården utan också minskat matsvinnet och främjat användningen av lokalproducerade råvaror, säger Mikael Andersson Elfgren (M), regionstyrelsens ordförande.

Fakta

Regionen Västmanlands miljöpris har delats ut årligen sedan 2012 till en medarbetare eller verksamhet som aktivt genomfört miljö- och klimatförbättrande åtgärder. Vinnaren ska uppvisa ett nytänkande med såväl miljö- som effektivitetsvinster i verksamheten och dessutom inspirera andra till att agera med större miljöhänsyn.

%d bloggare gillar detta: