Kirurgkliniken i världsstudie om läkemedel mot tarmcancer

Kirurgkliniken i Västerås är en av initiativtagarna till en studie för att utveckla immunterapibehandling mot långt framskriden tjock- och ändtarmscancer. Målet är att skräddarsy individuellt anpassade läkemedel som stärker patienternas immunförsvar så att det angriper tumören.

– Det handlar om att behandla patientens specifika tarmcancer med en produkt som tagits fram enbart för den. Studien som vi i Västerås är en del av är den första i världen vad vi vet, säger Abbas Chabok, kirurg samt adjungerad professor i kirurgi vid Uppsala Universitet, tillika forskningschef för hälso- och sjukvården i Västmanland.

Trots all utveckling inom cancerområdet finns det en grupp patienter med spridd tarmcancer som hittills inte gått att bota. I den tvååriga studien ska man undersöka en ny typ av cancerterapi som bygger på T-celler från patienternas egna lymfkörtlar. T-celler, eller T-lymfocyter, är en typ av vita blodkroppar som utgör en del av kroppens immunförsvar.

Tidigare immunterapiförsök har riktats mot blodcancer, men nu ska principen provas på solida tumörer i en än mer individ- och tumöranpassad tappning. Studien består av fyra steg:

  1. Patienter med långt framskriden tarmcancer från hela landet väljs ut för att opereras i Västerås, där vävnadsprov tas från cancern samt från de tumörnära lymfkörtlarna.
  2. Efter kartläggning av cellförändringarna i cancern görs en genetisk tumörprofil som underlag för att skapa proteiner, så kallade neoantigener, som är specifika för tumören. Lymfkörtlarna i sin tur utgör källan för T-cellerna som aktiveras, tränas och mångfaldigas för att kunna angripa neoantigenerna som enbart finns i cancercellerna. Resultatet blir ett läkemedel för avancerad immunterapi bestående av personanpassade tumörtränade T-celler.
  3. Det skräddarsydda cancerläkemedlet ges till patienterna i form av en intravenös behandling på Karolinska sjukhuset. Därefter ligger de inne upp till en vecka och övervakas noga.
  4. Patienterna följs sedan upp i tio år för att kontrollera att behandlingen är säker, men också för att studera effekterna.
Malin Gabrielsson, regionråd.

– Studien är i första hand dimensionerad för att säkerställa att behandlingen är säker, men naturligtvis är vi även mycket intresserade av att se effekterna mot tumörsjukdomen, säger Abbas Chabok.

Abbas Chabok menar att det är alldeles för tidigt att utropa individualiserad immunterapibehandling till slutlig segrare över cancer:

– Däremot hoppas jag att den här typen av behandling kommer att vara ett mycket viktigt steg i kampen mot cancer på sikt!

Den nya behandlingsmetoden har tagits fram av forskare vid Karolinska institutet samt företaget Neogap Therapeutics AB ( som är en avknoppning från Karolinska Institutet) i samarbete med forskare på kirurgkliniken i Västerås och Centrum för klinisk forskning Västmanland – där den prekliniska studien genomförts.

– Det är mycket glädjande att sjukhuset i Västerås är del av den här studien som kan bli betydelsefull i kampen mot cancer. Återigen har den kliniska forskningen i Västmanland visat att den ligger i framkanten både nationellt och internationellt, något som har stor betydelse för att kunna erbjuda trygg och säker vård, säger Malin Gabrielsson, (KD), regionråd med ansvar för specialiserad sjukvård.

%d bloggare gillar detta: