Skarp kritik mot chef i Norberg från visselblåsare

I en visselblåsning till Norberg kommuns ledning riktas skarp kritik mot en chef inom socialförvaltningen för att misshushålla med skattemedel och rekrytera kompisar som påstås sakna adekvat kunskap.

I visselblåsningen hävdas att chefen rekryterar konsulter istället för att anställa personal och att dessa har fått uppdrag som förlängts under lång tid istället för att annonsera efter ersättare, vilket inneburit höga arvoden och underskott för verksamheten.

”Skattemedlen och konsultlöner kunde använts till att främja att medarbetare vill stanna kvar och arbeta för Norbergs kommun. Resultat är nu att personal fortsätter söka sig från kommunen”, står det i brevet, där chefen anklagas för att ha anställt personal som hen umgås privat med, på längre tider än nödvändigt.

”Dessa personer bidrar till missförhållanden på arbetsplatsen genom arrogant, spydigt och maktposerande beteende. Dessutom har de inte den kunskap utifrån förvaltningsrätt, lagar och förordningar som är krav för att vara anställda på de premisser de är. Genom okunskap skapar det missförhållanden för medarbetare genom otrygg arbetsmiljö och okunskap, där de ställer till det för handläggarna, genom att gå in och bestämma om ändringar till beslut som innebär att klienter hamnar mellan stolarna, går emot de lagar och förordningar vi arbetar utifrån och skapar misstro hos politiken”, står det vidare.

Enligt visselblåsaren är upplevelsen från personal att chefen håller dessa anställda bakom ryggen genom att ingen åtgärd genomförs och att personal önskar att kommunledningen och politiken hade mer insyn i arbetsmiljön och kräver åtgärd snarast innan ytterligare personal säger upp sig och ”det blir svårt att rekrytera utifrån de rykten som åter börjat cirkulera till andra närliggande kommuner”.

%d bloggare gillar detta: