Staten ger 176 miljoner i stöd till region Västmanland

Regeringen kommer i statsbudgeten att presentera ett stödpaket till Sveriges regioner och kommuner på tio miljarder kronor. Syftet är att mildra de ekonomiska effekter som sektorn står inför. För Region Västmanland innebär stödpaketet ett tillskott på 176,6 miljoner kronor.

Stödet från regeringen kommer i en tid då samtliga regioner förutspår ekonomiska underskott under innevarande och/eller kommande år. För Region Västmanlands del är den utmanande ekonomiska situationen inget undantag och regionen beräknas att göra ett underskott under 2023 och 2024.

– Region Västmanland arbetar hårt för att hantera de ekonomiska utmaningar vi ställts inför. Regeringens stödpaket är ett välkommet steg i rätt riktning i en tuff ekonomiska tid.Samtidigt måste vi fortsätta och intensifiera vårt eget arbete med att få en ekonomi i balans, säger Mikael Andersson Elfgren, regionstyrelsens ordförande (M).

%d bloggare gillar detta: