Kraftig minskning pekar på att vildsvinen är färre än man trott

Det har talats om att det skulle hittas flera hundra pestdöda vildsvin runt Fagersta. Men hittills har bara 18 smittade upptäckts och populationen i området kan vara mycket mindre än vad man tidigare trott.

Ett tiotal friska vildsvin i Fagersta 25 augusti.

Hittills har Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, bekräftat 18 fall av afrikansk svinpest på vildsvin, alla inom en radie på två kilometer. I det område där fall redan hittats är förväntningarna att man ska hitta flera döda djur.

Sökandet efter kadaver i zonen fortgår och den kommande helgen kommer omfattande sökinsatser att genomföras även i de yttre delarna av zonen av ett stort antal jägare. Dessa kommer att bidra med viktig information för att förstå smittans utbredning, uppger SVA.

Filmen ovan visar ett tiotal vildsvin och togs utanför Fagersta på kvällen den 25 augusti i år, alltså innan det första fallet av afrikansk svinpest konstaterades. Sedan dess har antalet djur minskat kraftigt vid kameran och allt talar för att de är döda.

Här har de 18 smittade vildsvinen hittats.
%d bloggare gillar detta: