Fagerstaborna tar ut mer kontanter än snittet i länet

Under första halvåret 2023 tog varje västmanlänning i genomsnitt ut 493 kronor i månaden ur Bankomats kontantautomater. Men i Fagersta tog man ut mer – 710 kronor i snitt.

Motsvarande siffra för våren 2022 var 571 kronor i Västmanland. Uttagen av kontanter minskade därmed med 14 procent i länet. Samtidigt som uttagen minskade under första halvåret 2023 ökade insättningen av kontanter med 6 procent, från 154 kronor per person och månad våren 2022 till 163 kronor per person och månad våren 2023.– Även om människor använder kontanter i allt mindre utsträckning så finns det ett stort samhällsbehov av en fungerande kontanthantering. Kontanter är framför allt nödvändiga för människor som befinner sig i digitalt utanförskap och för att samhället inte ska bli för sårbart i en krissituation, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB.

Den minskade efterfrågan på kontanter försvagar incitamenten för kommersiella aktörer att hantera kontanter, vilket har lett till att många företag som erbjuder kontanttjänster har dragit ner på eller upphört med sin verksamhet.

Under våren presenterades utredningen Staten och betalningarna, som bland annat haft i uppdrag att ta ställning till statens respektive näringslivets ansvar för kontanthanteringen. Slutbetänkandet bereds nu inom Regeringskansliet.


– Utredningen slår fast att staten ska ta ett större ansvar för kontanterna, men saknar tyvärr förslag på hur det ska gå till. Vad som konkret behövs är att staten finansierar de mest sårbara delarna av kontanthanteringen. Det handlar främst om manuella kontanttjänster, handelns kontanthantering och värdehantering, säger Johan Nilsson.

%d bloggare gillar detta: