Snart är båtrampen på plats efter åratal av diskussioner

Så snart vattennivån sjunkit till normal nivå kommer den efterlängtade båtrampen att anläggas vid Aspens strand intill det gamla sågområdet i Västanfors. Allt material är inköpt och klart.

E-förslaget om en liten båtramp vid Aspen i Västanfors har tröskats i det kommunala maskineriet i över sex år. Fagersta kommun har genom åren fått in många önskemål om att anlägga en öppen sjösättningsramp i närheten av Simbadet. Kommunstyrelsen ställde sig redan 2017 positiv men förordade placering vid Skeppmoraviken bortom Uggelbo.

Här ska båtrampen placeras. I bakgrunden Simbadet.

En utredning visade dock att Skeppmoraviken har alltför många nackdelar för att kunna ha en allmän båtramp. NVK föreslog därför att den skulle placeras vid Simbadet. Kommunstyrelsen ställde sig fortsatt positiv till att anlägga en sjösättningsramp men uppdrog till NVK att ta fram förslag på alternativ, då man ansåg att varken Skeppmoraviken eller Simbadet var aktuella.

NVK:s direktion beslutade istället 2019 att föreslå att Västanfors Båtklubbs sjösättningsramp skulle nyttjas vid sjösättningar eftersom man inte hittade någon lämplig plats efter Sloghagsvägen, numera Sjövägen.
Men för att använda båtklubbens sjösättningsramp måste man ha tillträde till det inhägnade området, och det var inte poängen.

Ett av många undrande brev till FN om båtrampen.

Kommunstyrelsen beslutade i november samma år att ge NVK i uppdrag att anlägga en sjösättningsramp längs Sjövägen, någonstans utmed sträckningen mellan reningsverket och kurvan där den övergår till Bondevägen. Men efter att en namninsamling gjorts bland närboende om att inte ha den vid ”Bertils brygga” uppmanade kommunledningen i augusti förra året NVK att omgående hitta en plats längs den blivande strandpromenaden, gärna nära reningsverket.

Men NVK stod fast vid att det inte finns någon lämplig plats där eftersom det behövs en stadig väg och utrymme för att vända och förordade åter att rampen läggs antingen nedanför fotbollsplanen på det gamla sågområdet, eller vid termogaragen. Och då gav kommunstyrelsen med sig och accepterade NVK:s beslut. Man enades om platsen nedanför sågplanen.

Det går en grusväg från Parkvägen ned till stranden.

Så sent som i vintras verkade det därmed som att rampen skulle komma på plats inför årets sommar, men så blev det inte. Av miljöskäl får bygget bara ske mellan oktober och mars.

– Allt material till båtslipen är hemma. Jobbet är beställt av vår markentreprenör, dock har vi valt att avvakta tills det höga vattenståndet kommer till en mer normal nivå. Om vi har rätt förutsättningar i och med det, så kommer den att utföras i höst, säger Patrik Eriksson, enhetschef gatuservice vid NVK.

%d bloggare gillar detta: