Konsult tas in för att utreda skolans kraftiga underskott

Fagerstas kommunledning är bekymrad över att underskottet skenar inom skolans område och tar nu in en extern konsult för att undersöka vad det beror på.

Under många år har Fagersta satsat extra på skolan med utbyggnader, tvålärarsystem, med mera, samtidigt som man tagit över gymnasiet i egen regi efter att samarbetet med Norberg och Skinnskatteberg i form av NVU skrotades. Motiveringen var att Fagersta inte ville hindras av de båda andra kommunerna från att satsa. Och skolan har varit prioriterad av de styrande i många år för att få fler att bli behöriga till gymnasiet.

Problemet är att man tappat kontrollen över ekonomin, samtidigt som de förväntade förbättrade studieresultaten i stort sett uteblivit. Kommunstyrelsen gav därför tidigare i år utbildningsnämnden i uppdrag att presentera hur man skulle få budgeten i balans, något som inte lyckats. Vid budgetuppföljningen före sommaren beräknades skolan redovisa ett underskott på hela 33 miljoner på en budget på drygt 366 miljoner när året är slut. Det anses ohållbart.

Därför kallar kommunen nu in extern hjälp in för att ta reda på varför skolan inte klarar att hålla sig inom ramen och var åtgärder kan sättas in. En faktor som nämnts är att löneökningarna varit större än beräknat, en annan är finansieringsmodellen för elever över 18, samt ökade kostnader för skolmat.

%d bloggare gillar detta: