Skinnskatteberg höjer mest och är dyrast i länet

Fjärrvärmepriserna når nya rekordnivåer. Under 2023 har fjärrvärmebolagen i Västmanland höjt priserna med i genomsnitt 5,2 procent. Solör Bioenergi i Skinnskatteberg höjer mest med närmare 19 procent och har nu dyrast fjärrvärme i länet. Det visar den årliga Nils Holgerssonundersökningen.

Solör Bioenergi höjer priset i Skinnskatteberg med 18,9 procent, mest i länet. Följt av Västra Mälardalens Energi i Köping där priset höjs med 10,3 procent. I Arboga ligger Västra Mälardalens Energis fjärrvärmepris däremot kvar på samma nivå som förra året. Även i Sala ligger fjärrvärmepriset stilla.– Aldrig tidigare har vi sett så stora prisökningar på fjärrvärme som i år. Det är klart att det blir kännbart för kunder när värmekostnaderna stiger så dramatiskt på kort tid, säger Louise Wall, ordförande i Nils Holgerssongruppen.

– Fjärrvärmen i Solör Bioenergi fjärrvärmenät i Skinnskatteberg är nu dyrast i länet och närmar sig 1200 kr/MWh-gränsen snabbt. Billigast är fjärrvärmen i Köping. Skillnaden mellan det dyraste fjärrvärmen i Skinnskatteberg och den billigaste i Köping är nu närmare 60 procent. – Fjärrvärmebolag har naturligt monopol på fjärrvärmen i sitt geografiska nät och det gör det i praktiken omöjligt att byta leverantör. Att gå över till en annat uppvärmningssätt kräver mycket av fastighetsägare. Det är uppenbart att konsumentskyddet på fjärrvärmemarknaden behöver stärkas, säger Louise Wall.

– Fjärrvärmemarknadens uppbyggnad är komplicerad. Regeringen bör därför låta utreda hur kundernas ställning kan bli starkare och i närtid återkomma med förslag som stärker konsumentskyddet.

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet med 15 lägenheter genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Gruppens medlemmar är Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.

%d bloggare gillar detta: