Kriminaliteten är ett hot mot företagsklimatet

INSÄNDARE

Ett gott företagsklimat är avgörande för Sveriges och Västmanlands utveckling. En fråga som allt oftare kommer upp när vi är i kontakt med företag är kriminaliteten. Frågan lyfts därför att den i allt större utsträckning har kommit att påverka förutsättningarna att driva företag i alla delar av Sverige, inte bara i storstäderna.

Kriminaliteten har blivit en viktig näringspolitisk fråga i så gott som alla kommuner. Näringslivets kostnader för kriminaliteten är stora. Därtill påverkar det arbetsmiljön och tryggheten negativt för både anställda och kunder. Brott mot företag har länge varit ett stort problem i Sverige. Handlare vittnar om omfattande köttstölder och notoriska snattare som kan fortsätta utan rättssamhället på allvar griper in.

Därtill har vi bygg- och anläggningsföretag som vittnar om hur stölder av maskiner från byggarbetsplatser och dieselstölder vid vägbyggen gör att arbetet tvingas stå still långa stunder. Det drabbar både företag och samhälle, i många fall även i form av ökade kostnader när det som stulits ska ersättas.

Norra Västmanland, har under senare tid drabbats av en mängd inbrott och stölder. Norberg har varit särskilt hårt drabbat. Många företagare och privatpersoner har nu fått ökade kostnader i form av självrisker, reparationer, larminstallationer, förlorad arbetsinkomst. Oförutsedda kostnader som drabbar både företag och privatpersoner hårt.

Trots att stöldligor har härjat i Sverige under lång tid saknade den tidigare socialdemokratiska regeringen handlingskraften och förmågan att komma åt problemet. Ett tydligt exempel på det är oförmågan att ge tullverket adekvata befogenheter och tillräckliga resurser för att upptäcka och stoppa utförsel av stöldgods vid gränsen.

Vi moderater tar företagens utsatthet för brott på stort allvar. Många av de frågor som den moderatledda regeringen nu arbetar med för att bekämpa och förebygga brott kommer att ha betydelse även för näringslivet. Avskaffade mängdrabatter, hårdare straff vid återfall i brott samt att fängelsestraff ska dömas ut i fler fall kommer innebära att mängdbrottslighet straffas hårdare och att skyddet för både privatpersoner och företag stärks. Tullverkets brottsbekämpande uppdrag ska stärkas och utförsel av stöldgods kriminaliseras. Lagen om tillträdesförbud till butik har tillämpats restriktivt och det kan finnas anledning att se över den lagstiftningen.

Därtill kommer regeringens mönsterbrytande åtgärder mot gängen – preventiva tvångsmedel, dubbla straff för gängkriminella, visitationszoner, anonyma vittnen och sänkt gräns för obligatorisk häktning – att minska även näringslivets utsatthet för gängrelaterad och andra former av organiserad brottslighet.

Den kanske allra viktigaste frågan för att minska näringslivets utsatthet för brott, liksom för att stärka trygghet och säkerhet för alla svenskar, är en mer lokalt närvarande polis i hela landet med förmåga och att klara upp fler brott. Regeringen kommer fortsätta utbyggnaden av polisen. Men det är nödvändigt att polisens resursförstärkningar används mer effektivt och att mer resurser når lokalpolisområdena.

Näringslivets förutsättningar är avgörande för att stärka svensk konkurrenskraft. Då är det nödvändigt att uppmärksamma den negativa påverkan kriminaliteten har för näringslivet. Regeringens politik inom området kommer göra skillnad men frågan förtjänar än mer uppmärksamhet.

Mikael Damsgaard (M), riksdagsledamot för Västmanlands län

Jan Johansson (M), Gruppledare Fagersta kommun

Anna Kramer (M), Gruppledare Norbergs kommun

Bo Öberg (M), Gruppledare Skinnskatteberg

%d bloggare gillar detta: