Här ska de pestsmittade vildsvinen förbrännas

Som ett viktigt led i arbetet med att bekämpa den afrikansk svinpesten har Jordbruksverket upprättat en central för provtagning och förbränning av vildsvinskadaver vid Sänkmossen i Fagersta.

– Det är mycket viktigt att vi nu har en fungerande central på plats. Centralen är uppbyggd på ett sätt som innebär att vi kan utföra provtagning och förbränning på ett effektivt sätt och med en smittsäker transportkedja, säger Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral.

Kadavren transporteras in till provtagningstältet ett i taget. Veterinär genomför provtagning av kropparna. Proven transporteras en gång per dag till Statens veterinärmedicinska anstalt för analys. Efter provtagning är kadavret färdigt för destruktion genom förbränning i den stora ugnen som klarar runt ett halvt ton i timmen. För att använda förbränningsugnen effektivt lagras kadavren i kylrum på centralen tills tillräckligt många kan brännas.

Centralen är uppbyggd för att säkra att smittämnen inte sprids vidare. Området är indelat i rena orena och rena zoner. Alla som deltar i arbetet – från sökandet i skog, via transport av kadaver till hantering på centralen, provtagning och förbränning utbildas i hur de ska följa smittskyddsrutiner. Alla transporter, utrustning med mera saneras när de lämnar smittad zon

%d bloggare gillar detta: