Kost och livsstil stora riskfaktorer för hjärtinfarkt och stroke

Förhöjda värden för blodtryck, blodsocker, blodfetter och övervikt ökade risken att drabbas av allvarlig hjärtkärlsjukdom med 40 procent – och risken för förtida död med 35 procent. Det framgår av långtidsuppföljningen av en västmanländsk studie från 90-talet.

Resultaten fick stor uppmärksamhet på den europeiska kardiologikonferensen nyligen, och har även uppmärksammats av Dagens Medicin, CNN och engelska tidningen The Guardian.

– Våra resultat understryker vikten av tidig upptäckt av dessa tysta men på sikt allvarliga riskfaktorer, till exempel genom att erbjuda riktade hälsosamtal och hälsoundersökning. Det möjliggör tidiga insatser i form av stöd till förändrade levnadsvanor och adekvat läkemedelsbehandling vid avvikande värden, säger forskaren Lena Lönnberg.

Under åren 1990-1999 deltog drygt 34 000 invånare i Västmanland i studien Westmannia cardio vascular risk factor study, WICTORY, under professor Jerzy Lepperts ledning.

Under en tioårsperiod erbjöds samtliga invånare en hälsoundersökning det år de fyllde 40 eller 50 år. Bland annat genomfördes blodprovstagning, och mätning av blodtryck, vikt och midjemått, samt att deltagarna fick fylla i frågeformulär om sina levnadsvanor. De som hade avvikande värden remitterades åter till sina vårdcentraler.

Under den i snitt 27 år långa uppföljningstiden framgår det att personer som hade flera riskfaktorer samtidigt löpte 40 procent ökad risk att drabbas av allvarlig hjärtkärlsjukdom och 35 procent högre risk för förtida död – jämfört med kontrollgruppen som saknade riskfaktorerna. Dessutom drabbades de av hjärtkärlsjukdom i snitt 2,3 år tidigare än jämnåriga utan riskfaktorer.

%d bloggare gillar detta: