Det blev ja till strandpromenaden i Västanfors!

Efter flera års diskuterade är det nu klart att det blir en belyst strandpromenad mellan Simbadet och bortre änden på Uggelbo, efter att kommunstyrelsen ställt sig positiv.

In i det sista var det oklart vad kommunstyrelsen skulle ta för beslut efter att arbetsutskottet lämnat frågan öppen utan att ge något förslag, vilket är mycket ovanligt efter att en fråga beretts så länge och noga.

Här ska strandpromenaden passera.

På grund av det kraftigt försämrade ekonomiska läget har Fagersta kommun valt att skjuta flera satsningar på framtiden. För att få besked om strandpromenaden måste vara klar i år för att staten ska stå för halva kostnaden har NVK kollat upp vad som gäller.

Det började med att en privatperson skickade in ett e-förslag om att sätta upp belysning på gångvägen vid Simbadet i Västanfors. När solen gått ned är det svart vid större delen av promenadområdet.

”Detta är ett bra promenadstråk som många nyttjar sommartid och dagtid, tyvärr är det för mörkt kvällstid. Det har gjorts försök att sätta upp solcellsbelysning på en liten del av sträckan, som tyvärr inte fungerar väl. Dessutom bara på en kort sträcka”, skrev förslagsställaren.

NVK nappade på idén och föreslog dessutom att första etappen av en ny strandpromenad görs mellan reningsverket och infarten till Uggelbo trädgård.

”Syftet med detta är att skapa ännu bättre möjligheter och förutsättningar för människor att kunna ta sig till och uppleva natur- och rekreationsområden i sin närhet”, sa NVK:s utredare och poängterade vikten av att promenad- och cykelslingan så långt det är möjligt följer strandkanten istället för vägen som det först var tänkt.

”En belyst strandpromenad skulle dessutom försköna kommunsilhuetten kvällstid då området syns över vattnet från väg 66 vid infarten till Fagersta”, framhöll NVK:s utredare.

Senare kan det komma att byggas en fortsättning på den upplysta promenadslingan från Uggelbo efter sjön Aspens strand ända bort till Skeppmoraviken. Det är NVK:s tanke för att skapa en än mer attraktiv rekreationsmiljö i Västanfors.

NVK ser en stor potential i Uggelboområdet och föreslår att det utvecklas genom att en belyst strandpromenad anläggs ända från riksväg 68 till Skeppmoraviken. Förslaget innebär att en förlängning av det befintliga promenadstråket bör ske etappvis, i första skedet från reningsverket fram till Uggelbo Trädgård och i andra skedet fram till Skeppmoraviken. 

NVK har räknat fram att den totala anläggningskostnaden uppskattats till 2 450 000 kronor och den årliga driftkostnaden till cirka 35 000 inklusive vinterväghållning. Statlig medfinansiering av projektet är beviljad med 50 procent under år 2023, vilket ger Fagersta kommun en kostnad på 1 225 000 kronor. Och nu ger alltså kommunstyrelsen klartecken att sätta igång.

%d bloggare gillar detta: