Exportföretagens framtidstro kan skapa nya jobb i Västmanland

Trots svag konjunktur räknar nästan fyra av tio svenska exportföretag med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året, visar Exportkreditbarometern. Att Västmanlands omkring 800 exporterande företag, som sysselsätter cirka 29 000 personer, ser ljust på framtiden är bra för hela länet.

– Att det går bra för svensk export är oerhört viktigt för det svenska samhället i stort. Man ska komma ihåg att exportnäringen står för omkring halva Sveriges BNP och att det går bra för exportbolagen innebär fler jobb och en stärkt, svensk ekonomi. I synnerhet i tider av oro är det viktigt att påminnas om att det som verkligen bär upp den svenska ekonomin än så länge går väldigt bra, säger Magnus Montan, vd för Svensk Exportkredit.

Nästan fyra av tio exportföretag, 37 procent, räknar med att öka antalet anställda i Sverige under det kommande året, visar Exportkreditbarometern från Svensk Exportkredit. Det är en ännu högre nivå än för ett halvår sedan, när motsvarande siffra var 34 procent. I Västmanland finns det cirka 800 exportföretag som tillsammans sysselsätter omkring 29 000 personer.

– Exportföretagens planer att anställa får stor effekt för både tillväxten och jobben i Västmanland. Planerna skulle sannolikt varit ännu mer optimistiska om inte företagen haft brist på både kompetens och komponenter, säger Magnus Montan.

Färre än ett av tio exportföretag, 8 procent, räknar med att minska antalet anställda i Sverige närmsta året. Exportföretag med verksamhet i andra länder räknar med att växa även där. Tre av tio, 34 procent, planerar att öka antalet anställda utomlands.

– 1,5 miljoner svenskar och 29 000 västmanlänningar arbetar i exportsektorn. I och med sektorns storlek och kraft att påverka kommer en framgångsrik grön omställning bli ett av Sveriges största bidrag till den globala klimatomställningen, säger Magnus Montan.

%d bloggare gillar detta: