Full koll ska peppa vuxna att sätta gränser om alkohol

För att stötta föräldrar och andra vuxna att sätta tydliga gränser för ungdomar om alkohol och andra droger har Länsstyrelsen lanserat webbplatsen Fullkoll.nu som hjälper och peppar genom att bidra med konkreta tips och att ge fakta om olika preparat.

Undersökningar visar att föräldrar och andra vuxnas tydliga gränser när det gäller alkohol och andra droger bidrar till minskad konsumtion bland ungdomar.

– Vi vet att ingen kan ha 100 procent koll på sin tonåring, men vi vill ge föräldrar och andra viktiga vuxna bättre koll på vad som verkligen gäller när det kommer till ungas relation till alkohol och andra droger. När man har den kunskapen och tryggheten kan det vara lättare att säga nej. Dessutom visar undersökningar att ungdomar uppskattar tydliga gränser, säger Eva-Linnéa Eriksson, utvecklingsledare inom ANDTS på Länsstyrelsen Västmanland.

Förutom tips till föräldrar och andra viktiga vuxna innehåller Fullkoll.nu verktyg och material till kommuner, civilsamhälle och andra aktörer som arbetar förebyggande mot alkohol och andra droger. Exempel på sådant material är affischer att använda i verksamheterna och kommunikationsinsatser att dela i sociala medier.

– I verktygslådan som Fullkoll.nu erbjuder finns olika typer av material som vi hoppas ska vara användbart i olika sammanhang. Om vi är många aktörer som hjälps åt kan det få stor genomslagskraft i hela landet”, fortsätter Eva-Linnéa Eriksson.

– Att fler ungdomar väljer att skjuta upp sin alkoholdebut och att färre börjar använda droger överhuvudtaget leder förhoppningsvis till att de även i vuxen ålder har en mer restriktiv inställning till alkohol och andra droger. Fokus på barn och unga är liksom vid många andra tillfällen en viktig del i det förebyggande arbetet, säger Sofia Herlitz, länsstyrelsernas nationella ANDTS-samordnare.

%d bloggare gillar detta: