Det saknas en plan för att ha kontroll över Fagerstas ekonomi

INSÄNDARE

Representanter från majoriteten i Fagerstas kommunfullmäktige har skrivit en lång insändare om “förvirringen” på fullmäktiges sammanträde. De sågar Vänsterpartiet för att ha yrkat avslag på ansvarsfrihet för tre nämnder och undrar varför partiet gått emot revisorernas yrkande.

Det är viktigt att nämna att kommunfullmäktige är högst ansvarig för nämndernas ekonomi. Efter revisorernas anmärkning radar majoritetens representanter upp ett antal möten och datum, verbala rekommendationer, tankar om att omstrukturera budgetprocessen utifrån revisorernas granskning och prat om planer om investeringsprocessen och information från kommunchefen.

Allt detta för att motverka underskottet i socialnämnden, utbildningsnämnden och NVK. Men inga konkreta åtgärdsplaner eller förslag framförs, inte ett enda. De skriver också att “Vi beskriver i svaret till revisorerna att från och med budgetprocess 2024-2026 används systemstödet Hypergene som kommer att bidra till att ett gemensamt mål- och budgetdokument kommer att fastställas för år 2024”. Många ord utan att redovisa en enda åtgärd mot nämndernas underskott.

För de som inte känner till ”Hypergene” är det ett databaserat program som kommuner köper för att planera och kontrollera ekonomin. Fagersta kommun köpte programmet för cirka tre år sedan. Men trots det har underskottet fortsatt i socialnämnden med flera. Bortsett radade datum, möten och önskan enligt insändarna utan åtgärdsplan är frågan vilka konkreta planer som majoriteten har för att motverka underskotten?

Den största orsaken för socialnämnden är placeringar av barn. Vänsterpartiet föreslog att Fagersta startar eget hem för vård och boende (HVB) tillsammans med andra närliggande kommuner för två år sedan. Förslaget togs emot positivt. Men vad har hänt sedan dess? Inget i praktiken.

Placering av ett barn i privat HVB kostar från 5500 till 6700 kronor per dygn och är den största anledningen till underskottet i Socialnämnden. Varför gjorde majoriteten inte enligt V-förslaget? NVK har gått med underskott i många år. Varför hände inget?

Utbildningsnämndens underskott har många orsaker. En är privatiseringen av SFI men också betalningar till Lindgårdsskolan. Hur många miljoner som betalas till Lindgården varken pratas det om eller redovisas i budgeten. Varför?
Majoriteten har i sin kritik mot Vänsterpartiet inte presenterat ett enda förslag för att möta revisorernas kritik. Det vill säga att det saknas en åtgärdsplan för att ha kontroll över ekonomin framöver.

Shiro Biranvand

%d bloggare gillar detta: