Jan Emanuel idiotförklarar politiker som sålt kommunhus för att hyra in sig

”Hela affärsupplägget i SBB går ju ut på att säljaren är en idiot, en ekonomisk analfabet. Och det känner ju Ilija Batljan till”. Det säger entreprenören Jan Emanuel till Affärsvärlden om att kommuner sålt fastigheter och sedan hyr dem på lång tid till överpriser. Även Fagerstas egen fastighetschef, Oscar Bogren, anser det bättre på sikt att äga.

Allt fler ställer sig kritiska till Fagersta kommuns försäljning av förra brukskontoret. Det blir inte alls billigare att hyra in sig än om man behållt och rustat, eller stannat kvar på Norbergsvägen. Plus att de tomma höghusen kostar Fagerstaborna flera miljoner årligen.

Redan 2019 konstaterade förre NVK-chefen Harold Nilsson i Fagersta Nyheter att hyresavtalen för Brukskontoret och Norra station innebär att Fagersta kommuns kostnad för kontorslokalerna minst fördubblas över tid i förhållande till på Norbergsvägen.

Jan Emanuel, före detta Johansson, är en svensk företagare, opinionsbildare och tidigare politiskt förtroendevald för socialdemokraterna i riksdagen. I en intervju med Affärsvärlden säger han detsamma som flera andra sakkunniga gjort de senaste åren, och som aktualiserats ytterligare efter att Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, hamnat i svår ekonomisk knipa där aktievärdet rasat och även hundratusentals småsparare drabbas.

”Det är klart att det är superdåligt för kommunerna att allmännyttiga fastigheter hamnat i en privat kapitalists händer. Det är klart att det är bättre att kommunerna äger dem. Hela affärsupplägget i SBB går ju ut på att säljaren är en idiot, en ekonomisk analfabet. Och det känner ju Ilija Batljan till”, säger Jan Emanuel till tidningen Affärsvärlden.

Fagersta kommuns och NVK:s fastighetschef Oscar Bogren anställdes efter att man först köpte brukskontoret och sedan plötsligt ändrade sig och sålde och tecknade avtal om att hyra det i 25 år.

– Min åsikt är att kommuner ska äga sina lokaler som de använder för varaktig verksamhet, likt ett kommunhus. Dock beror frågan om en kommun bör äga eller hyra sina lokaler på olika faktorer och kan variera beroende på de specifika omständigheterna i varje enskilt fall. Det finns fördelar och nackdelar med båda alternativen som bör övervägas. Är behovet exempelvis tillfälligt och sträcker sig en begränsad period så talar det för att hyra in lokaler, säger Oscar Bogren.

– Att äga lokaler ger kommunen mer kontroll över fastigheten och möjligheten att anpassa den efter sina behov. Att äga kan också vara mer kostnadseffektivt på lång sikt, eftersom hyreskostnaderna ökar över tid med anledning av indexuppräkningar.

Hyran i de gamla kommunhusen hade varit omkring 4 490 500 kronor för år 2023. Hyran för det nya inklusive Norra Station är 6 771 376 kronor i år. Alltså 2 280 876 kronor dyrare. Och skillnaden kommer att öka i takt med att hyran varje år skrivs upp mer än vad det skulle ha kostat att äga sitt kommunhus. Det är just det som är affärsmodellen med att köpa och hyra ut till en kommun.

– Jag vill inte spekulera i vad hyreskostnaden hade varit om politiken hade beslutat att ge NVK i uppdrag att bygga om och anpassa lokalerna, eftersom jag inte var delaktig i diskussionerna som föranledde det politiska beslutet att sälja Brukskontoret, säger Oscar Bogren.

%d bloggare gillar detta: