Västmanland gör nytt försök att bli försöksregion för gårdsförsäljning

Region Västmanland ansöker nu på nytt om att bli försöksregion för gårdsförsäljning av alkohol. En tidigare ansökan avfärdades hösten 2020 av den förra regeringen. Nu gör regionen ett nytt försök hos den nya. Liksom tidigare framhåller man att det kan ge jobb och tillväxt i länet.

– Västmanland har den starkaste tillväxten av dryckesproducenter i hela Sverige. Att sälja direkt till konsument skulle kunna ge ännu högre tillväxt och bättre förutsättningar för näringslivet i Västmanland. I grunden vill vi att gårdsförsäljning ska bli tillåtet i hela landet. Vi vill med den här ansökan hjälpa till med att få en nationell lösning på plats, en gång för alla, säger Jenny Landernäs, M, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Regionen anser att det går att få fram ett fungerande system där gårdsförsäljning av hantverksproducerad alkohol kan tillåtas utan att Systembolagets monopol äventyras eller där folkhälsan påverkas negativt. Länets besöksnäring är redan väletablerad med besökare från länet, övriga delar av Sverige och även internationellt. Det finns en marknad för upplevelser kring mat och dryck där man gärna vill handla direkt från producenten. Det kan resultera i ökade inkomster, fler arbetstillfällen och i förlängningen även i en ökad export av västmanländska produkter, menar regionen.

– För många besökare är det en självklarhet att kunna handla hantverksproducerade alkoholhaltiga drycker där den produceras, särskilt ur ett internationellt perspektiv. Gårdsförsäljningen innebär även en ökad efterfrågan på lokalt odlad frukt, bär och övriga grödor. Det bidrar till positiva effekter för länets självhushållning, säger Henrik Wester, turismchef i Region Västmanland.

%d bloggare gillar detta: