Vänstern: Er teknik är att hunsa motståndarna till skam och lydnad

INSÄNDARE

Vi vill börja med att tacka för det varma och respektfulla inlägget, där majoriteten i Fagersta kommun beskriver vänsterpartister som förvirrade!

Vid budgetberedningsmötet den 10 april öppnade kommunalrådet med att uppmuntra oss att vara respektfulla och behandla varandra med vänlighet, tolerans och värdighet. Däremot används härskartekniker och skam som vapen när det politiska spelet inte sker på majoritetens villkor. De orden ni använder är inget annat än en psykologisk teknik att hunsa era motståndare till skam och lydnad.
Tack för det!

Vi vänsterpartister i Fagersta jobbar för och vill att vår kommun ska vara en bra plats att bo och leva på. Därför lägger vi förslag som syftar till att förbättra. Vi är inte intresserade av att angripa vare sig hela partier eller enskilda individer. Vi kommer därför inte att sjunka ner till den låga nivå som majoritetens insändare genomsyras av utan ärligt fortsätta att lägga förslag för ett bättre Fagersta.

Till det politiska;
Sedan vi började för ett halvt år sedan så har vi faktiskt märkt att kommunalrådet och kommunchefen, även socialnämnden och utbildningsnämnden, kommer med sunda planer på hur man ska arbeta för att hålla ihop ekonomin men även att man verkligen vill jobba för att förbättra Fagersta. Vi har diskuterat budget, att nämnderna ska hålla budgeten och även att de ska få rätta förutsättningarna för att kunna hålla budgeten. Så planer finns absolut. Det har diskuterats, absolut.

Det går så bra i kommunstyrelsen ibland att en V-ledamot i KS sagt till en annan partikamrat ”Det här gick ju bra, vi behöver inte ens argumentera för våra frågor”. En välkomnad förändring sett till tidigare mandatperiod, enligt oss i Vänsterpartiet.

Under strategidagen presenterades mest en vision om hur kommunen ska komma i ekonomisk balans och en plan på att arbeta fram en åtgärdsplan.
Nästa budgetberedning handlade om prioriteringar i investeringar som inte är påbörjade, sedan var Vänsterpartiets representant tvungen att lämna mötet, så vi vet inte om åtgärdsplan togs fram då!

Citat ur majoritetens insändare i Fagersta nyheter:
”Detta gjorde att 9 maj, när första rapporten kom till kommunstyrelsen för 2023 så beslutade kommunstyrelsen att ge uppdrag till Socialnämnd och Utbildningsnämnd att inför kommunstyrelsens arbetsutskott inkomma med en åtgärdsplan för budget i balans. Även här är Vänsterpartiet närvarande”

”Inkomma med en åtgärdsplan” alltså är en åtgärdsplan inte framtagen. Dessutom så kom rapport endast från socialnämnden, utbildningsnämnden fanns inte med bland rapporterna. Vi kan hålla med om att vi inte var riktigt tydliga i vårt argument, att vi kanske borde komma med förslag att skjuta upp ansvarsfrihets-biten till september, men det kanske handlar mer om rutin snarare än förvirring.

Det som återstår är att revisorerna efterfrågat åtgärdsplan till september, och sanningen kvarstår att det ännu inte finns en åtgärdsplan formulerad.

Ann-Christine Andersson
Linda Normann
Nils Wiik
Nora Bastås
Eigil Nielsen
Nana Abdul Sater
Pontus Ekwall
Päivi Kirsilä
Hassan Chabbani

Fullmäktigegruppen, Vänsterpartiet

%d bloggare gillar detta: