Beautytown Cruisers upphöjd till kulturstatus i Fagersta

Föreningen Beautytown Cruisers har lämnat in en ansökan om att få bli bidragsberättigad förening. Fagersta kommun är positiv och likställer den med en kulturförening.

Välfärd och service har granskat föreningens stadgar där det framgår att den är demokratiskt styrd med årsmöte som högsta beslutande organ. Bedömningen är att föreningens verksamhet, syfte och mål är att likställa med en kulturförening i Fagersta.

”Beautytown Cruisers Fagersta är en ideell, politiskt obunden förening med verksamhet som ska främja bil- och nostalgiintresset hos kommunens invånare. Föreningens syfte är att främja fordonsintresset, rock n’ roll-musik och raggarkultur samt att anordna aktiviteter för gemenskap och samhörighet. Föreningen är öppen för människor i alla åldrar oavsett bakgrund”, konstaterar välfärd och service.

Beautytown Cruisers föreslås därför i enlighet med bestämmelserna att bli bidragsberättigad förening. Formellt beslut tas av kommunstyrelsen. De bidrag som kan komma att bli aktuella för föreningen att ansöka om är:

  • Drift- och underhållsbidrag för föreningslokal.
  • Riktat föreningsbidrag för anordnande av musik- och kulturarrangemang.
%d bloggare gillar detta: