Kunskap i svenska språket är en förutsättning för god vård och omsorg

INSÄNDARE

Alla äldre och deras anhöriga ska kunna känna sig trygga med att kvaliteten på vård och omsorg är hög och att man kan kommunicera obehindrat, på svenska, med all personal. Allt annat är ett hån mot de människor som har arbetat ett helt liv och på olika sätt byggt upp vårt land och vår välfärd.

Att personal som arbetar med äldre inte kan förstå eller göra sig förstådda på svenska är ett stort problem. Det är uppenbart att det saknas tydliga krav på språkkunskaper bland personal som arbetar med äldre.

Tillsammans med regeringen har SD tillsatt en särskild utredare med ansvaret att analysera och ta fram förslag på hur kraven på kunskaper i det svenska språket kan regleras för personal i äldreomsorgen. Utredningen ska överlämnas till regeringen senast den 1 september 2024.

Det är krav som vi framfört i vår kommun och även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har kritiserat oss i Fagersta för dessa tillkommakortanden.

Bertil Fredriksson
Peter Lilja
Sverigedemokraterna Fagersta

%d bloggare gillar detta: